Radość jest w zjednoczeniu. Wieczór jedności, 26.01.2020