Poczuć Wyższy świat

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy w programie człowieka jest założona podwyższona wrażliwość? Czy u każdego jest różnie?

Odpowiedź: Nie wiem, czym jest „podwyższona wrażliwość” . Ale możliwość odczucia Wyższego świata jest założona absolutnie we wszystkich. Przy czym wszyscy są zobowiązani do osiągnięcia tego i wszyscy to osiągniemy. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ale kiedy? Możemy już teraz.

Jeśli dzisiaj jesteśmy zainteresowani tym, co kabaliści nam ujawnili, to znaczy każdy z nas bez względu na wiek, płeć, rozwój umysłowy lub moralny ma możliwość poznać Wyższy świat w tym życiu.

Z lekcji w języku rosyjskim, 08.04.2018