Ile mamy reszimot?

каббалист Михаэль Лайтман 0-аPytanie: Znów wracam do tematu reszimot. Punkt w sercu to reszimo, klipot też są reszimot, tylko rozbite. Jakie inne rodzaje reszimot zarejestrowane są w kabale? Ich prawdopodobnie jest więcej, niż elementów w tablicy Mendelejewa?

Odpowiedź: Reszimot gromadziły się podczas zejścia wspólnej duszy z jej duchowego poziomu miłości i obdarowywania w nasz świat, we właściwość otrzymywania i miłości do siebie. Jest 125 stopni zejścia. Powinniśmy naprawić te reszimot w odwrotnej kolejności, od dołu do góry. Podczas stopniowej realizacji tych reszimot według kolejności ich występowania będziemy się wznosić po ich stopniach i eksponować swoje duchowe zmysły na oddziaływanie wyższego światła – Stwórcy.

Pytanie: Jak może człowiek określić, z jakiego stopnia przejawiają się reszimot zgodnie z cechą jego własnego Ja? Czy przeznaczeniem reszimot  zawsze  jest rozwój człowieka? A co z reszimot klipot? Jakie jest ich przeznaczenie?

Odpowiedź: Reszimot przejawiają się w nas po kolei od dołu do góry i zawsze objawiają się w postaci złamanych stopni (klipot, ego). Naprawiając  je, budujemy swoją duszę – naczynie, w którym będziemy odczuwać siebie, swoje duchowe życie.

(Reszimot to l.mn. od reszimo)


Reszimot i historia ludzkości

rav_031_08-2004_w.jpgPytanie: Dzisiaj rano na lekcji Pan mówił o reszimot. Chciałem zapytać, jaki jest związek między reszimot i rozwojem historii ludzkości? Powiedział Pan, że pierwszym reszimo, które rozwinęło się w tym świecie, był punkt w sercu. W takim razie co to jest historia ludzkości, jeśli nie kolejne przejawy reszimot? Czy jest to gałąź od reszimo, czy też nasze zniekształcone postrzeganie zejścia z góry na dół?

Odpowiedź: Cała materia zeszła z góry na dół – ze świata nieskończoności do naszego świata. Z każdego stopnia zejścia pozostały reszimot. Z tej spirali reszimot wszystko w naszym świecie zaczęło rozwijać się w odwrotnej kolejności od dołu do góry. Początkowo realizowały się reszimot (informacyjne dane) nieożywionej, następnie roślinnej, potem zwierzęcej i w końcu ludzkiej natury.

Rozwój człowiek na przestrzeni historii również przebiega stopniowo, według łańcucha reszimot. Ale pierwsze duchowe reszimo podczas naszego powrotu od dołu do góry przejawiło się tylko 5768 lat temu w człowieku imieniem Adam, a następnie – w coraz większej liczbie ludzi. Właśnie od Adama przyjęte jest u kabalistów prowadzenie chronologii kalendarzowej.

Ponieważ naród Izraela pochodzi od grupy kabalistów, to on wywodzi swoją historię od Adama –  pierwszego człowieka, który osiągnął poziom Stwórcy. Opowiedział on nam o Nim w księdze „Tajny anioł” („Raziel ha-Malach”).

Dzisiaj reszimot występują i rozwijają się w swojej  ostatniej formie. One wymagają duchowej realizacji przez wszystkich – wzniesienia do świata nieskończoności.


Czy klipot mają reszimot?

каббалист Михаэль Лайтман 0-жестыPytanie: Czy klipot mają reszimot?

Odpowiedź: Nienaprawione reszimot właśnie nazywają się klipot.

Pytanie: Przecież klipot towarzyszą człowiekowi od jego urodzenia do jego śmierci. Potem, gdy dusza (już bardziej naprawiana, ale jeszcze nie ostatecznie) rodzi się w innym ciele, czy do niej ponownie przyczepiają się klipot?

Odpowiedź: Pozostałe, nienaprawione reszimot są właśnie klipot.

Pytanie: Czy klipot mają stopnie?

Odpowiedź: Klipa, czyli nienaprawione reszimo, po naprawie staje się duchowym stopniem.

Pytanie: Rieszimo – to gen pragnień. Jest to gen, który pobudza fizyczne, umysłowe i inne ruchy człowieka. Czy reszimo, jak uczyliśmy się, jest duchowym śladem pozostawionym po cimcum (ograniczeniu)? Jeśli tak, to nie wiedziałem, że ma coś wspólnego z naszymi pragnieniami. Czy mógłby Pan wyjaśnić, w jaki sposób to ma związek z naszym pragnieniem otrzymywania i pobudzeniem fizycznych i umysłowych ruchów?

Odpowiedź: Wpływ światła na kolejne reszimot wywołuje w nas poczucie siebie i środowiska – naszego istnienia. Jak dostawa energii elektrycznej do komputera uruchamia go.

(Klipot to l.mn. od klipa)

(Reszimot to l.mn. od reszimo)


Skąd pochodzimy?

ruki_pered_licom_100_wp.jpgPytanie: Pan powiedział, że 200 000 lat temu pojawił się człowiek prymitywny i że on nie rozwinął się od małpy. Ponownie wracam do pytania: jak zostaliśmy stworzeni?

Odpowiedź: Fizycznie rozwinęliśmy się od małpy, zwierzęcia. Ale jako „człowiek” – następny poziom natury – jesteśmy wynikiem rozwoju w nas zupełnie nowego reszimo (informacyjnego genu)  dotyczącego poziomu „człowieka”. Następnie wewnątrz tego reszimo pojawił się punkt – zarodek duchowego poziomu, który powoduje powstanie w człowieku dążenia do Stwórcy.

Pytanie o stworzeniu Adama: Pan mówi, że człowiek rozwinął się jako zwierzę z małpy i że „wszystko powstało z ziemi” – z nieożywionego poziomu pragnienia otrzymywania światła.

Nie za bardzo rozumiem tego, zwłaszcza o człowieku… Czy kabała zgadza się z teorią Darwina?

Odpowiedź: Tylko w tym, że organizmy rozwijają się stopniowo.

Jednak rozwój przebiega pod wpływem rozwoju reszymo, a nie przez nierozumną, ślepą przyrodę. Reszimot schodzą z góry na dół po stopniach schodów według schematu czterech stopni prostego światła HaVaYaH. W ten sam sposób budują się światy i stopnie z parcuf i sfira – wszystko według jednego wzoru HaVaYaH. Podobnie jak w 4 etapach prostego światła budują się wszystkie stopnie po kolei, jeden po drugim, i nazywają się one jako nieożywiony, roślinny, zwierzęcy i ludzki poziom, tak i we wszystkich światach łącznie z naszym odbywa się to według jednego prawa – jak powiedziano: „Ja HaVaYaH nie zmieniam”. Dlatego wszystko zmienia się jakby kolejno, jeden z drugiego, zgodnie z rozwojem przyczynowo-skutkowym. Jednak przyczyną tych zmian jest fakt, że w materiale-pragnieniu przejawiają się coraz to nowe, mocniejsze egoistyczne reszymot (informacyjne dane).

Pytanie: Jak od małpy powstał człowiek?

Odpowiedź: Nigdy od małpy nie powstanie człowiek. Po prostu po tym, jak zakończył się proces rozwoju małpy, wystąpiły nowe reszimot i wtedy rozwinął się człowiek. Gdzie znajdują się te reszimot? – W świecie nieskończoności.

Baal ha-Sulam objaśnia, że na granicy między nieożywionym a roślinnym poziomem istnieje pośredni gatunek – korale. Z poziomu roślinnego rozwinęło się pół zwierzę, pół roślina zwane „avnei asade”, co jest opisane w Talmudzie. Po tym rozwija się natura zwierzęca. Rozwój poziomu zwierzęcego dobiega końca do powstania małpy, która jest pośrednim ogniwem prowadzącym do następnego poziomu – ludzkiego.

Jednak to nie oznacza, że ze zwierzęcia rozwinął się człowiek. Pośredni gatunek przedstawiał sobą odrębną formę ze swoimi ścisłymi parametrami i właściwościami istnienia. On nigdy nie był jakimś zwierzęciem niższym od małpy, które w przyszłości przerosłoby ją i rozwinęłoby się w człowieka. Nie, on po prostu zajmuje ściśle pośrednią pozycję pomiędzy nimi.


Poznanie, reszimot

Pytanie: Objaśnienia na temat Kabały, które dał Pan astrofizykom, są porywające. Powiedział Pan, że gdy patrzymy na rzeczywistość przez pryzmat intencji darowania, to widzimy 99% materii. Co dokładnie widzimy i jak to wygląda?

Odpowiedź: Materia, którą ujawniamy z pomocą Kabały, jest powyżej naszego poziomu egoistycznego. To nie jest ciemna materia, o której mówią astrofizycy, ani duchy, o których mówią mistycy. Tą materią jest pragnienie upodobnienia się do Stwórcy. Uzyskując to pragnienie, człowiek staje się Adamem. Słowo to pochodzi od hebrajskiego „adame le Elion”, co znaczy „podobny do Stwórcy”. Materiałem tego Adama – naszej duszy, jest pragnienie obdarzania i miłości. Musimy uzyskać ten materiał, aby stać się podobnym do Stwórcy i zlać się z Nim.

Materia naszego świata jest postrzegana tylko w naszych fizycznych organach zmysłu, a gdy ciało biologiczne znika, znika również ten świat, ponieważ nasze ciało tworzy go w sobie.

Pytanie: Za każdym razem, gdy na Pana wykładach natykam się na słowo „reszimo”, tracę orientację. Z jednej strony studiowałem, że reszimot mamy z poprzednich gilgulim (kołowrotów wcieleń). Z drugiej strony, gdy oglądałem jeden z programów porannych, usłyszałem od jednego z Pana studentów, że reszimo – to duchowy gen. Jeśli dobrze zrozumiałem, rieszimot – to scenariusz naszego życia. Co to jest dokładnie: scenariusz, gen, przeszłe wcielenia?

Odpowiedź: Wszystkie dusze zstąpiły ze świata nieskończoności do naszego świata po 125 stopniach pięciu światów. W trakcie zejścia każda dusza zmniejszała się, póki na poziomie naszego świata nie przemieniła się w punkt. Ale w tym punkcie, jak w kropli nasienia, zawarta jest cała informacja o całej duszy i jej zejściu. I gdy człowiek zaczyna odczuwać pragnienie osiągnięcia korzenia swojej duszy, to w nim stopniowo przejawiają się te „duchowe geny” – informacyjne dane o ścieżce zstąpienia duszy z góry na dół w odwrotnej kolejności – z dołu do góry. Człowiek rodzi się w tym świecie tyle razy, ile jest to koniecznie dla osiągnięcia swojego korzenia, skąd jego dusza zstąpiła.

(Reszimot to l.mn. od reszimo)


Ta gra jest poważnym przedsięwzięciem

Wszyscy jesteśmy częściami jednej całości, lecz nasz egoizm dzieli ją na odrębne, nie połączone ze sobą fragmenty. Pragnąc i dążąc do tego, aby odbudować tę mozaikę, łączę się z wszystkimi, którzy także poszukują jedności, a poprzez nasze wspólne wysiłki, przyciągamy na siebie działanie siły, która oddziaływuje w całości. Ta siła naprawia nas i łączy nas razem. Czyniąc to, stajemy się podobni do Natury.

Gdy znajdujemy się wewnątrz grupy ludzi, którzy dążą do zjednoczenia, musimy wyrażać swój serdeczny i ciepły stosunek do nich, jak do przyjaciół, nawet jeżeli w rzeczywistości czujemy inaczej. Gramy przeciwko sobie nawzajem, lecz razem gramy przeciwko naszemu egoizmowi. Musimy zrobić wszystko, co tylko możliwe, aby zmylić nasz egoizm i pokonać go. Ta gra nie jest oszustwem, ani podstępem, lecz poważną kwestią, przedsięwzięciem, które pozwala nam się rozwijać.

Baal HaSulam fragment artykyłu Rabasza pt. „O miłości do bliźnich – 1” (Esej 3, 1984)