Drzewo życia – dobro, zstępujące z niebios

каббалист Михаэль Лайтман W „Zwoju Estery” napisane jest, że podczas uczty królowa opowiada królowi, jak Haman planował zniszczyć wszystkich Żydów. Kiedy król zapytał: „Co mogę dla ciebie zrobić?”, odpowiedziała, że​​pragnie ocalić swój naród.

Wtedy król kazał powiesić Hamana na drzewie. Drzewo (Ec Chaim lub Drzewo Życia) to całe dobro, które zstępuje na nas z niebios, schodzi z góry w dół na wszystkich na świecie, z wyjątkiem tych, w których znajduje się ziarno Hamana.

Drzewo życia – to pragnienie obdarzania, jednoczenie się, rozprzestrzenianie się, kontynuowanie właściwości Stwórcy.

Powiesić na tym drzewie Hamana, to znaczy że nasze egoistyczne pragnienia nie mają prawa do życia właśnie dlatego, że używamy ich w taki sposób. Umartwiamy je właściwością obdarzania i miłości, pozbawiamy napełnienia.

Innymi słowy, same pragnienia pozostają, a egoistyczne intencje są umartwiane.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 15.03.2022


Punkt, z którego zaczyna się życie

каббалист Михаэль ЛайтманWiedz, że przed początkiem stworzenia było tylko wyższe, wszystko sobą zapełniające światło…“

Jeśli człowiek po raz pierwszy otwiera kabalistyczną księgę, ona przeszywa jego serce. Znajduje wreszcie odpowiedź na wszystkie swoje długo poszukiwane pytania, ciche wołanie rozdartego serca, które pyta: „Dlaczego żyję?” Wydaje się, że wszystko niby ma, ale nie ma głównej rzeczy: sensu życia, dla którego warto byłoby żyć.

Dlatego znaleźć naukę Kabały oznacza odnalezienie życia. Później okaże się, że dla rzeczywistego odkrycia tego życia potrzebne są lata, może nawet całe życie, zanim człowiek znajdzie drogę, połączenie z wyższą siłą i odkryje Stwórcę. Ale najważniejsze jest to, że już wie, że coś takiego istnieje! Życie nabywa dla niego sensu.

Dlatego gdy ja znalazłem naukę Kabały, zacząłem pisać o niej książki, opowiadać o niej wszędzie, gdzie miałem tylko możliwość, opowiadałem wszystkim, którzy chcieli o niej usłyszeć. Trwa to do dzisiejszego dnia i będzie trwało do końca mojego życia. Obecnie mam wiele tysięcy studentów. Co to jest „punkt w sercu”, który zmusza cię by płakać, gdy słyszysz opowiadanie o pierwszym spotkaniu człowieka z duchowością? To opowiadanie dotyka najgłębszego wewnętrznego pragnienia człowieka.

Z jednej strony cieszy się, że odnalazł prawdziwy cel w życiu, żeby nie żyć jak zwierzę, które w każdej chwili troszczy się tylko o swoje istnienie. Odnajduje swoją gwiazdę przewodnią, dowiaduje się, że ten świat ma wyższe źródło – Stwórcę, który wszystko stworzył. A celem tego życia jest odkrycie Stwórcy. Cel stworzenia polega na tym, aby wszyscy ludzie zjednoczyli się, wyszli ze swojego egoizmu, ujawnili wyższą siłę, Stwórcę, a tym samym sprawili Mu zadowolenie.

Punkt w sercu” – to rzeczywiście punkt, od którego zaczyna się słowo – jak pierwsze dotknięcie papieru piórem. Potem następuje już kontynuacja – wszystko, co chcemy napisać lub poznać. Wszystko to zaczyna się od jednego pierwszego punktu, który nie ma ani szerokości, ani głębokości, ani żadnej objętości, a jedynie początek.

Nasze serce jest ogromnym pragnieniem, które obejmuje w sobie całą rzeczywistość. Wszystko, co możemy osiągnąć, zrozumieć, odkryć – znajduje się w naszym sercu. Serce nie jest materialnym pojęciem, to nie jest tylko mięsień, który stale kurczy się i zaopatruje organizm w krew. Poprzez serce i punkt w sercu zaczynamy rozpoznawać prawdziwą rzeczywistość.

Sercem w nauce Kabały nazywa się wszystkie pragnienia człowieka, od zera i do stu procentów, o dowolnej sile i formie. Wszystko, co dobre i złe, co jest w człowieku, znajduje się w jego sercu. Wśród wszystkich pragnień w człowieku jest takie, które nazywa się „punktem w sercu”. Ten punkt jest związany z czymś bardzo wysokim, co nazywa się „Stwórcą”. To On stworzył serce, przez które człowiek czuje całą rzeczywistość. Poprzez punkt w sercu człowiek może osiągnąć doznanie i połączenie ze swoim Stworzycielem.

Dlatego jest dla nas tak ważne, abyśmy odkryli punkt w sercu i przez niego odkryli całe serce stworzone przez Stwórcę. Wtedy będziemy mogli zrozumieć i poznać to, dlaczego Stwórca wszystko stworzył. Na tej drodze poznajemy i rozumiemy Stwórcę, odkrywamy Jego zamysł i to, jak sami możemy w nim brać czynny udział.

Z programu „Podstawowe pojęcia w nauce Kabały”, 06.02.2022


Przyjście Mesjasza

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W 586 roku p.n.e. Babilończycy zdobyli i zniszczyli Jerozolimę, a jej mieszkańców wzięto do niewoli. Po 70 latach, powracając z babilońskiego wygnania, przechodzili przez Górę Oliwną („Ar a Zejtim”), rozciągającą się od wschodu do Jerozolimy.

Pierwotne źródła podają, że król Dawid śpiewał swoje modlitwy na Górze Oliwnej i że stamtąd nadejdzie Masziach (Mesjasz) na białym ośle. Co to są za terminy: „biały osioł”, „Masziach”?

Odpowiedź: „Osioł” po hebrajsku „hamor” pochodzi od słowa „homer” – „materia”. Uosabia całą egoistyczną materię naszego świata. Na początku ten osioł jest absolutnie czarny, ale stopniowo stanie się biały, dlatego że świat naprawi się, wybieli, pozbędzie się egoizmu.

Na tyle naprawimy egoizm naszego świata, że zgodzi się i będzie w stanie, w pełni pracować na rzecz obdarzania, dla dobra wszystkich.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 22.02.2022


Kabała to narzędzie do osiągania szczęścia

каббалист Михаэль Лайтман Metoda Kabały przyszła do nas z odległej przeszłości, ze starożytnego Babilonu, kiedy wszyscy byliśmy tam w takiej samej sytuacji jak dzisiaj. Ale ich globalny kryzys był niewielki, ponieważ wtedy na Ziemi istniało tylko kilka tysięcy ludzi. Odkryli wtedy związek i jednocześnie wzajemną nienawiść między sobą. Również nie wiedzieli, co robić. Wtedy pojawiła się Kabała.

Pytanie: Dlaczego nie można było tego naprawić w tamtych czasach?

Odpowiedź: Dlatego że ich egoizm nie był wystarczająco rozwinięty. Ponadto, mieli gdzie od siebie nawzajem odejść, jak owady rozproszyli się po całej ziemi. Dzisiaj nie mamy dokąd pójść.

Komentarz: Ale dzisiaj wielu ludzi też próbuje znaleźć wyjście, mówiąc: polecimy na inną planetę, na Marsa lub gdzieś indziej, aby nie zjednoczyć się ze sobą nawzajem.

Odpowiedź: To nic nie da. Musimy urządzić się tutaj. Reszta planet nie jest dla nas. To wszystko są fantazje. „I na Marsie zakwitną jabłonie” – to dobrze, ale nikt tego nie potrzebuje. Daj Boże, żeby jeszcze zakwitły na Ziemi.

Widzimy, jak nie możemy sobie poradzić sami ze sobą, nie możemy nic zrobić na naszej Ziemi. Po co polecimy w kosmos? Zaśmiecać inne planety? Zanieczyściliśmy już kosmos wokół nas. To koszmar, co narobiliśmy wokół Ziemi! Dookoła niej kręcą się wyrzucone pierścienie zużytych systemów kosmicznych, kawałki żelaza.

Pytanie: Dlaczego tylko Kabała mówi o zamyśle stworzenia i o programie stworzenia?

Odpowiedź: A o czym można mówić człowiekowi? O następnym dniu – co powinien osiągnąć. Dać mu do rąk narzędzie do osiągnięcia szczęścia. Oto twój stan, oto twój instrument, oto twój cel. Spójrz, jaki jest piękny! Do przodu!

Pytanie: Ale dlaczego żadna inna metoda nie podnosi człowieka na wyższy poziom?

Odpowiedź: Kabała łączy nas z tą wyższą siłą, która nas stworzyła, zarządza nami, może nas naprawiać i przyciągać do siebie. A inne metody nie mają tej siły.

Co więcej, Kabała to nauka. Nie jest związana z wierzeniami, z religią, ani z niczym. Po prostu daje człowiekowi możliwość, siłę, wiedzę, jak wznieść się do poziomu Stwórcy. To jest realne.

Nauka Kabały opisuje w fizyczno-matematycznych terminach i progresywnych działaniach, jak człowiek powinien cały czas siebie zmieniać. Daje mu połączenie ze źródłem życia, skąd schodzi do nas zarządzające nami wyższe światło, które musimy silniej przyciągać do siebie, aby nas naprawiło. To światło ożywia nas, daje nam cel istnienia i czeka, kiedy zaczniemy stosować je dla naprawy.

Z programu telewizyjnego „Przybliżenie kamerą. Umowa o partnerstwie”


Błyskawicznie odpowiedzi kabalisty, 07.01.2022, cz. 3

каббалист Михаэль Лайтман Międzynarodowy Kongres „Wznoszenie się ponad siebie”. Lekcja nr 3

Pytanie: Czy każdego przyjaciela trzeba widzieć wyżej, czy całą grupę?

Odpowiedź: I tak, i tak.

Pytanie: Czy połączenie z grupą jest uważane za pracę?

Odpowiedź: Tak, stworzenie kli/naczynia jest uważane za duchową pracę.

Pytanie: Co zrobić, jeśli widzię wady w przyjaciołach i nie mam na nie żadnej reakcji: ani wyjaśnień, ani modlitwy?

Odpowiedź: Powinieneś napisać na wszystkich ścianach, wszędzie wokół siebie, że najważniejsze w twoim życiu – to osiągnąć szacunek dla grupy, czuć siebie w stosunku do nich jako mały, to będzie najbardziej poprawny twój stan.

Pytanie: Aby zobaczyć, że jesteśmy naprawdę połączeni między sobą, musimy zadać sobie pytanie, czy jesteśmy gotowi oddać swoje serce w ręce przyjaciół?

Odpowiedź: Tak, jeśli osiągniemy taki stan, to oczywiście, jest już najwyższa naprawa.

Pytanie: Czy każde anulowanie przed przyjaciółmi jest równoznaczne z naszym stopniowym wzniesieniem do Stwórcy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie: Jak poprzez anulowanie przed sobą nawzajem możemy stać się integralni, aby Stwórca połączył nas w jedno pragnienie?

Odpowiedź: To właśnie musimy zrobić – zjednoczyć się tak, aby od zera do nieskończoności wszyscy być połączeni niezależnie od jakichkolwiek zewnętrznych warunków.

Pytanie: Jeśli Stwórca obleka się w moją intencję ze względu na obdarzanie Jego i wszystkich ludzi, ale nie jest to na razie wspólna intencja grupy, a indywidualna, to czy ja otrzymam odczucie światła wcześniej niż wszyscy inni? Jak powinienem działać, by nie zaszkodzić sobie i grupie?

Odpowiedź: Dziel się ze wszystkimi. Wtedy z pewnością otrzymasz najbardziej optymalny stan dla siebie i wszystkich w grupie.

Z lekcji nr 3 Międzynarodowego Kongresu „Wznoszenie się ponad siebie”, 07.01.2022


Co oznacza wskrzeszenie umarłych?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Niedaleko Jerozolimy znajduje się Dolina Cedronu (po hebrajsku „Emek Jeoszafat”). Jest to miejsce, gdzie po Wojnie Goga i Magoga ma być sądzona cała ludzkość. O co tu chodzi? Kto i kogo będzie osądzać?

Odpowiedź: Kiedy ludzie zrozumieją, na czym polega sens istnienia świata, historii, naprawy, wszystkiego, co się z nimi stało i co się z nimi dzieje, to zaczną osądzać samych siebie. W taki sposób cały ich ruch będzie zmierzał do wysławiania Stwórcy. Zgodnie z proroctwem mówi się, że to właśnie w tym miejscu wstaną wszystkie ciała, odtworzone przez Stwórcę z prochu, obrosną skórą i ciałem. Generalnie nastąpi „wskrzeszenie umarłych”.

Oznacza to, że wszystkie istniejące egoistyczne pragnienia ponownie zamanifestują się w ludziach, w całej ludzkości, w całym przyszłym pokoleniu, ale już w takiej formie, że będziemy mogli pracować z nimi na obdarzanie, na połączenie między nami, na wspólną miłość. To jest zmartwychwstanie martwych pragnień. Martwych – to jest egoistycznych, których nie można było w żaden sposób wcześniej wykorzystać. A teraz możemy ich używać dla obdarzania i miłości.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 22.02.2022


Osobliwość Księgi Zohar

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co szczególnego jest w Księdze Zohar?

Odpowiedź: Księga Zohar zmienia ludzi, jeśli za nią podążają. Jest napisana w specjalnym kluczu, związana jest z wyższymi źródłami, które mają ogromny wpływ na człowieka, są w stanie odkryć w nim ukryte właściwości obdarzania i miłości.

Księga Zohar wywołuje na człowieka świecenie wyższego światła. W zbiorze „Sztandar Obozu Efraima” napisano: „Kto nie jest godny zrozumienia Księgi Zohar, powinien ją mimo wszystko studiować, ponieważ język Zoharu oczyszcza duszę”.

Pytanie: W tym zbiorze napisane jest, że Zohar wyjaśnia Maase Bereszit (Początkowe Działanie) i Maase Merkawa (Działanie Stworzenia). Czym są te stany?

Odpowiedź: Maase Bereszit – to teksty o stworzeniu świata, całego stworzenia, jego systemu. Maase Merkawa – to teksty, które opowiadają o pracy tego systemu zarządzania światem, o połączeniu wszystkich dusz i ich reinkarnacji. Jedno i drugie odnosi się do nas. Musimy odkryć te systemy i uczestniczyć w nich.

W Księdze Zohar jest o tym napisane, być może kilka linijek, ale przez nie człowiek zaczyna widzieć cały system. Powiedziano, że Księga Zohar każdego dnia ma nową interpretację. To zależy od właściwości człowieka. Jeśli zmienia się człowiek, staje się bardziej naprawiony, to każdego dnia inaczej widzi samą Księgę również. Odkrywa mu coraz więcej głębi czytanego tekstu.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 15.02.2022


Pokój to równowaga między dwiema siłami

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dlaczego we wszystkich opowiadaniach Tory tak dużą uwagę poświęca się wojnie? Tam ciągle następowały różne konflikty.

Odpowiedź: Dlatego że wojna jest naturalnym stanem świata, składającym się z dwóch przeciwstawnych sił. Doprowadzenie tych sił do pewnej równowagi między sobą, w miarę prawidłowej interakcji, tak aby można było czerpać korzyści z tego, że są przeciwstawne i jednocześnie współpracują na wspólny cel – to jest pokój.

Pytanie: Ale z drugiej strony jest napisane, że cała Tora – to prawo o miłości. Gdzie tam jest miłość?!

Odpowiedź: Tora wyjaśnia nam, w jaki sposób możemy stale próbować utrzymywać obie siły razem, aby pracowały na jeden jedyny cel. Wtedy nastanie pokój. Innymi słowy, Tora jest instrukcją, jak zrównoważyć dwie siły natury w człowieku i jak je właściwie pokierować, aby na świecie panował pokój.

„Armia” po hebrajsku „cawa” – „ce” (wyjście) i „bo” (wejście) – oznacza kolejne, naprzemienne wyjścia człowieka spod władzy egoizmu i wejścia w niego. To samo dzieje się na wszystkich poziomach. Cały czas odczuwamy to jedną, to drugą siłę i staramy się między nimi lawirować.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 01.03.2022


Główne zadanie ludzkości

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W święto Purim przyjęte jest czytać „Megilat Ester” („Zwój Estery”). „Megila” w tłumaczeniu z hebrajskiego oznacza „odkrycie”, „Ester” – ukrycie.

Widzimy, że w ciągu całej historii ludzkości coś tam odkryto, ale jednak ogromna ilość informacji jest ukryta przed ludźmi. Chcielibyśmy wiedzieć, co jest przed nami ukryte?

Odpowiedź: Absolutnie wszystko. Jeśli na każdym kroku popełniamy błędy, robimy coś nie tak, nie wiemy, co będzie jutro lub za tysiąc lat, to jest ukrycie. Zresztą takie ukrycie, w którym znajdujemy się w stanie odkrycia na zwierzęcym poziomie, następującym po nieożywionym i roślinnym poziomie. Ale czegoś większego, to znaczy przebić się przez czas – nie możemy.

Znajduję się w czasie. Czas otacza mnie ze wszystkich stron i nie mogę na wskroś przez niego przejść.

Komentarz: Ale w ciągu ostatnich kilkuset lat odkryto około 200 praw natury.

Odpowiedź: To nie ma znaczenia! To są mechaniczne i fizyczne prawa naszej natury. Co z tego mamy? Najważniejszy jest czas. Chcę wznieść się ponad ten czas. Chcę wszystko widzieć z zewnątrz, z daleka, ze wszystkich stron – poza czynnikiem czasu, żeby czas mnie w niczym nie ograniczał.

W pierwszej kolejności, na tym właśnie polega ukrycie. Które prowadzi do tego, że ukryta jest przede mną wyższa siła, która zarządza całą natura, włącza ją w siebie, trzyma w sobie wszystko. Dlatego odkrycie wyższej zarządzającej siły natury, która nazywa się Stwórcą, jest naszym najważniejszym zadaniem.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 15.03.2022


Jedyne zbawienie

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy można powiedzieć, że dzisiaj natura daje nam możliwość posiadania większej ilości wolnego czasu tylko po to, abyśmy mogli rozwijać się duchowo?

Odpowiedź: Tylko ze względu na to. A po co człowiek istnieje na tym świecie? Tylko po to, by na zwierzęcym poziomie zapewnić sobie to co niezbędne a na duchowym poziomie stać się równym Stwórcy, zdobywając przy tym Absolut.

Po co w ogóle żyjemy? Aby pomóc swojemu ciału przetworzyć tony jedzenia i umrzeć? W tym przypadku istnienie krowy ma większy sens niż moje, dlatego że krowa daje mleko i mięso. W jej istnieniu jest jasny cel: nakarmić mnie.

Dlaczego żyję? Moja egzystencja jest absolutnie bezcelowa. Każde stworzenie w naturze, z wyjątkiem człowieka, istnieje w określonym celu. Nic nie stworzono na próżno. Tylko człowiek, który nie zna wyższego celu, jest stworzony na próżno.

Komentarz: Kabaliści mówią, że mimo wszystko do tego celu dojdziemy.

Odpowiedź: Oczywiście! Najlepiej, żebyśmy zrobili to jak najszybciej, bo inaczej natura będzie nas poganiać do celu uderzeniami. Przez tysiące lat istnienia, wewnętrznie, egoistycznie osiągnęliśmy taki poziom rozwoju, w którym znaleźliśmy się w jednym ogniwie, globalnie połączeni między sobą. A to jest już duchowy system.

Globalne połączenie istnieje na następnym poziomie natury. Jest to problem, ponieważ bycie globalnie połączonym egoistycznie jest ogromnym ryzykiem. Wszyscy na wszystkich wpływają negatywnie. Wyobrażacie sobie, w jaki historyczny stan wkraczamy obecnie, co roku będziemy obserwować ogromne negatywne zmiany w społeczeństwie, na wszystkich poziomach natury. Tsunami, trzęsienia ziemi, epidemie to są wszystko konsekwencje naszej nierównowagi. Sami w taki sposób uruchamiamy naturę.

Dlatego gdy tylko zamanifestował się poziom globalny, natychmiast odkryła się dla ludzi Kabała, jako metoda dla jego równowagi. Jeśli nie będziemy z niej korzystać i równoważyć siebie w jednym systemie, to zaczniemy się wzajemnie „zatruwać”, dręczyć, oddalać siebie od innych. Wtedy ten system bardzo szybko rozwali się i dojdziemy, nie daj Boże, do kolejnej wojny światowej.

Metoda Kabały jest jedynym naszym zbawieniem.

Z programu telewizyjnego „Przybliżenie kamerą. Umowa o partnerstwie”