W drodze do zjednoczenia

каббалист Михаэль Лайтман Komentarz: Porządek spotkania przyjaciół obejmuje następujące punkty:

– zbudować wielkość celu i ważność samych przyjaciół;

– przeprowadzić samoanalizę, na ile inwestuję w grupę;

– jeśli widzę, że nie mam siły i nie inwestuję wystarczająco dużo, to poprosić o tą siłę Stwórcę;

– być pewnym w tym, że otrzymałem już siłę od Stwórcy;

– mówić o ważności celu, inspirować pozostałych, a po spotkaniu przyjaciół czuć się w doskonałości.

Odpowiedź: Musimy zrozumieć, że droga kabalisty to droga uświadomienia sobie zła swojej natury. I właśnie nad swoją egoistyczną naturą on buduje relacje z grupą i ze Stwórcą. Dlatego dowolny krok naprzód jest odczuwany jako trudność, jak przezwyciężenie swojego egoizmu, odrzucenie od grupy, od siebie, od Stwórcy.

W rezultacie okazuje się, że tylko w wyniku bardzo długich prób on zaczyna odczuwać, być może nawet po latach, konieczność w grupie, w połączeniu, w poznaniu i odkryciu Stwórcy.

Wszystkie te stany wymagają od człowieka bardzo dużo cierpliwości, wysiłków, wytrwałości, poczucia wielkości celu. Tylko w tej mierze on może zrozumieć, że właśnie tak realizując metodę, on odnosi sukces.

Z programu TV „Podstawy Kabały”, 11.03.2019


Każdy ma swój czas

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Pan powiedział, że punkt w sercu mają wszyscy ludzie, ale u jednych ten punkt budzi się, a u innych nie. Czym jest światło i ciemność dla człowieka u którego punkt w sercu nie obudził się? W czym jest sens jego życia? Przecież jest to zwierzęce istnienie.

Odpowiedź: My też żyliśmy w taki sam sposób, jak dzisiaj żyją inni ludzie, dopóki nie obudził się w nas punkt w sercu.

Nie myśl że życie innych przechodzi na próżno. Oni także muszą przejść przez te stany, dlatego że w nich gromadzą się pewne „reszimot” (zapisy informacyjne), bez których nie mogliby osiągnąć duchowych stanów, wejść w duchowy świat.

Z lekcji w języku rosyjskim, 15.12.2019


Podstawowe przykazanie

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Powszechnie uważa się, że praca w grupie i akcent na zjednoczenie, jest wynalazkiem współczesnych kabalistów. Ale ludzie nie rozumieją, dlaczego tyle czasu trzeba poświęcić na zjednoczenie między sobą?

Odpowiedź: A w jaki sposób ludzie mają otrzymać Wyższą Siłę dla naprawy?

Komentarz: Twierdzą że istnieje wiele różnych działań, przykazań i praw dotyczących Stwórcy, a Pan mówi tylko o zjednoczeniu.

Odpowiedź: Niczego więcej nie ma. Widzimy to na przykładzie Raszbiego i jego uczniów. Napisali Księgę Zohar i realizując to wszystko na sobie, osiągnęli całkowitą naprawę – poziom Trzeciej Świątyni, tylko dzięki temu, że byli między sobą połączeni.

A na czym polegało ich połączenie? Na tym aby ożywić duszę, rozbity system zwany „Adamem”. I ten system my możemy ożywić właśnie w połączeniu dziesiątki.

Dzisiaj nie wymyślamy niczego nowego. O tym piszą wszyscy kabaliści od Ari aż do naszych czasów.

Komentarz: Jednak istnieje jeszcze ogromna liczba wszelkiego rodzaju działań – nazwijmy je przykazaniami …

Odpowiedź: Nie ma innych przykazań oprócz jednego – kochaj bliźniego jak siebie samego. Cała reszta to są jego części składowe.

Kochaj bliźniego jak siebie samego – to podstawowe przykazanie Tory. Jeśli zdołasz je osiągnąć, nic więcej nie jest potrzebne. W to przykazanie wchodzi cała twoja naprawa duszy.

Z programu TV „Podstawy Kabały”, 29.01.2019


Radość – jest wynikiem dobrych uczynków

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W jaki sposób w Kabale odkrywa się pojęcie radości? Na przykład wiara – to miłość, obdarzanie. A czym jest radość?

Odpowiedź: Radość pojawia się od tego, że mogę wykonać działanie obdarzania. Tak jest właśnie powiedziane: „Radość – jest to wynik dobrych uczynków”.

Kiedy robicie dobre uczynki: obdarzacie, kochacie, obejmujecie, pomagacie, popychacie do przodu – wtedy w was pojawia się radość.

Z lekcji w języku rosyjskim, 04.04.2019


Wspólny język z nauczycielem-kabalistą

каббалист Михаэль Лайтман Patrząc na niższe gałęzie odczuwane w naszym świecie, absolutnie niemożliwe jest wyobrażenie sobie żadnej analogii do wyższych korzeni.

Najpierw uczeń musi sam poznać wyższe korzenie. Wtedy będzie w stanie ilościowo i jakościowo zrozumieć całą współzależność między każdą gałęzią i jej korzeniem w Wyższym Świecie.

I tylko po tym, jak uczeń dobrze zrozumie połączenie korzenia z gałęzią, pojawi się u niego wspólny język z nauczycielem- kabalistą.

Wtedy nauczyciel na języku gałęzi tj. od gałęzi naszego świata do korzenia Wyższego Świata i odwrotnie, będzie mógł przekazać uczniowi wszystkie subtelności swojej mądrości i wiedzę o tym, co dzieje się w Wyższych Światach – wszystko to co otrzymał od swoich nauczycieli i to co osiagnął samodzielnie. Dlatego teraz mają wspólny język i rozumieją się nawzajem. (Baal HaSulam, „Istota nauki Kabały”)

Pytanie: Dlaczego dopiero po osiągnięciu połączenia „korzeń i gałąź” uczniowi może pojawić się wspólny język z nauczycielem-kabalistą? A w jaki sposób do tego czasu może uczyć się u niego?

Odpowiedź: Do tego czasu uczeń musi sam poznać wyższe korzenie. A jeśli nie daje się mu poznania, to nie ma także wspólnego języka z nauczycielem.

Baal HaSulam pisze o tym jeszcze w kilku kolejnych artykułach – o języku dla niższych, języku dla wyższych. To zależy od ekranu który znajduje się w „pe” (w ustach) duchowego parcufa.

Jest to obowiązkowy warunek. Bez poznania związku między korzeniem i gałęzią uczeń nie może mieć kontaktu z nauczycielem. Oni razem muszą zrozumieć, co się ma na myśli, muszą mieć precyzyjny wewnętrzny związek między sobą.

Z lekcji w języku rosyjskim, 27.10.2019


Szybciej zrozumieć Stwórcę

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jeśli człowiek wie, że wszystko pochodzi od Stwórcy i odczuwa ten wpływ jako zło, to w jaki sposób zrównoważyć takie stany? Przecież okazuje się że na zewnątrz egoizmu, człowiek jeszcze nie może tego zrobić?

Odpowiedź: To prawda. Bardzo dobrze jest gdy człowiek odczuwa zło w swoim życiu i jednocześnie może powiedzieć: „Jeśli nie ma nikogo oprócz Niego to znaczy, że pochodzi to od Stwórcy”.

Więc co zrobić? Konieczne jest, aby człowiek zmienił się na tyle, aby w miejsce zła poczuł dobro. A to jest możliwe.

Stwórca nie ukrywa się przed nim, nie bawi się z człowiekiem tylko w coś dobrego. Wręcz przeciwnie, przygotowuje dla człowieka wszelkiego rodzaju stany, które dają mu możliwość poczucia Stwórcy zarówno z dobrych jak i ze złych stanów.

Ale ze złych stanów można o wiele szybciej niż z dobrych stanów dojść do odkrycia Stwórcy. Nasz egoizm sam będzie nas popychał do przodu.

Z lekcji w języku rosyjskim, 01.12.2019


Przejście do innego wymiaru

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czym jest centrum dziesiątki? Za każdym razem podchodzimy do tego pojęcia, a potem nam się gdzieś gubi. Czy to jest to, gdy łączymy się naszymi punktami w sercu i anulujemy się przed sobą?

Odpowiedź: Centrum dziesiątki – to ten punkt, w którym każdy z nas anuluje się w stosunku do innych przyjaciół. Kiedy dziesięć osób anuluje się przed sobą nawzajem, wówczas osiągamy to centrum. Przy tym następuje odkrycie szczególnej właściwości – duchowej. Odkrywa się wejście do Wyższego Świata.

W rzeczywistości jest to cud. Przejście do innego wymiaru znajduje się pomiędzy nami. Jeśli każdy z nas całkowicie anuluje się po to aby być razem, to punkt „razem” nagle stanie się przejściem do Wyższego Świata.

To musimy zrobić. Wtedy przed nami odkryje się wszystko.

Z lekcji w języku rosyjskim, 01.12.2019


W kabale egoizmu

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jeśli wszystko jest z góry określone, i także to że przy wyborze będziemy mniej lub bardziej cierpieć, to po co jest potrzebna nauka Kabały?

Odpowiedź: Kabała potrzebna jest po to, aby podnieść nas powyżej naszego egoizmu do takiego stanu, w którym nie będziemy podlegać nikomu i niczemu.

Egoizm zakabala nas, i dlatego nauka którą studiujemy nazywana jest „nauką Kabały” – jest nauką o tym, że znajdujemy się w kabale swojego egoizmu, a podniesienie się z niego daje nam poczucie wolności.

Z lekcji w języku rosyjskim, 17.11.2019


Jak wyjaśnić, o czym mówi Kabała?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Bardzo trudno w krótkim czasie wyjaśnić, czym jest Kabała. Jak przekazać ludziom, którzy pierwszy raz przyszli do nas, co to jest? Jaki ma wpływ na odczucia studiującego? 

Odpowiedź: Kabały nie można wyrazić w słowach. Człowiek musi stopniowo wyjaśniać to sam. Ja nie mogę opowiedzieć wszystkiego w jednym zdaniu. 

Kabała odkrywa przed człowiekiem sens życia, sens stworzenia wszechświata, w jaki sposób w nim uczestniczymy, w jaki sposób powstało stworzenie, jak się ono porusza, do czego prowadzi, na czym polega możliwość wpływania na swoje przeznaczenie, aby osiągnąć szybki i prawidłowy stan celu stworzenia.

Przy czym Kabała nie dotyczy ani religii, ani filozofii. Jest to osobna wiedza, którą człowiek otrzymał prawie 6000 lat temu i od tego czasu ona żyje i rozwija się w ludzkości. Właśnie w ten sposób powinniśmy ją przyjąć i stopniowo opanować.

Ta wiedza nie zobowiązuje nas do niczego innego, tylko do dobra. Poprzez prawidłowe połączenie z innymi odkrywamy Wyższy Świat, Stwórcę. Jednocześnie nie wolno nam nikomu zaszkodzić, zrobić coś negatywnego, w niczym i w żaden sposób. 

Nie ma żadnych ograniczeń w studiowaniu nauki Kabały. Kto chce, może się nią zajmować. Ale jeśli człowiek chce się nią zajmować poważnie, to tam już istnieją określone warunki. Nie ograniczenia, ale warunki – jak powinien się zajmować, aby naprawdę zrealizować tę naukę w sobie. 

Z lekcji w języku rosyjskim, 01.12.2019 


Nawet strach pomyśleć…

каббалист Михаэль Лайтман Nawet strach pomyśleć, co może stać się ze światem, jeśli nie uda nam się rozpowszechnić metody zjednoczenia.

Wtedy świat czeka nowa wojna światowa, po której minie jeszcze kilka stuleci, zanim ludzkość otrząśnie się ze skutków wojny i ponownie zacznie łaczyć się dla zrealizowania naprawy. Ale koniec naprawy obowiązkowo musi urzeczywistnić się tutaj na tym świecie, w materialnych ramach w których obecnie żyjemy.

Ten świat nie istnieje, ale forma duchowa która teraz pojawia się przed naszymi oczami jako świat materialny, musi być właśnie taka, aby w niej rozpoczął i zakończył się proces naprawy. A po tym jak zakończymy naprawę w obszarze tego świata wraz z duchowością, ten świat podniesie się na duchowy stopień.

Możemy uniknąć trzeciej i czwartej wojny światowej, narazie jest to jeszcze w naszych rękach. Ale wyznaczony czas powoli kończy się i dlatego musimy pospieszyć się aby zrealizować naszą misję.

Z porannej lekcji 09.01.2020