Myśl – to Wyższa siła

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Z jakiego materiału składa się myśl?

Odpowiedź: Tylko z siły. Oczywiście możemy widzieć pewne oddziaływania myśli na oscylogramach itd. ale to nie jest myśl, a konsekwencja wzbudzanych przez nią procesach.

Sama myśl nie jest absolutnie materialna. Jest to Wyższa siła – pozytywna albo negatywna, ale jest to Wyższa siła. Schodząc od Stwórcy, przechodzi przez wszystkie pięć światów i obłócza się w nas. Zarówno złe, jak i dobre myśli pojawiają się w nas tylko z Wyższego źródła.

Pytanie: Czy zwierzęta też myślą?

Odpowiedź: Oczywiście że myślą. Nieożywiona, roślinna, zwierzęca materia również podlega tym samym zasadom, tylko na swoich poziomach.

My ludzie istniejemy we wspólnej objętości, w której nic nie znika, wszystko we wspólnym ruchu skierowane jest tylko na określony cel: stać się całkowicie wzajemnie połączonymi w jeden idealny, integralny obraz.

Z lekcji w języku rosyjskim, 03.02.2019


Moje myśli na Twitterze, 15.05.19, cz.2

каббалист Михаэль ЛайтманKażdy nowy stan zaczyna się z punktu-reszimo, który należy podnieść z otrzymywania: ciemności-smutku, do światła: obdarzania-radości. Odczucie oddalenia od Swórcy jest to punkt-katnut. Jeśli zgadza się z tym, aby być w jakimkolwiek stanie, punkt zaczyna rosnąć – tak podnosi Szhinę (Boskość) z prochu.

@Michael_Laitman


Moje myśli na Twitterze, 02.01.19

каббалист Михаэль Лайтман 2019 – rok konfliktów wewnętrznych.

Kraje oddalają się od więzi między sobą. Rządy zmuszone są zgłębiać się w swoje problemy: życie ludzi nie staje się łatwiejsze, ludzie nie chcą słuchać dalej swoich aroganckich władz. Wszędzie na świecie władze coraz bardziej oddalają się od ludzi. Egoizm…

Nacjonaliści i liberałowie znikną, nie rozwiązując problemów – nie ma planu przejścia na kolejny poziom rozwoju.

Elita nie jest już globalna, straciła władzę. Jej przeciwnicy to nie narody, lecz rosnący egoizm.

Wszelki przejaw egoizmu nie ma miejsca w przyszłości. Pilnie potrzebuje korekty – poprzez edukację!

Po 10 latach od wprowadzenia euro, waluta ta kończy swoje istnienie.

Mówi to o tempie dzisiejszego rozwoju ludzkości!

Wprowadzenie euro przyniosło zyski tylko korporacjom, ale siła nabywcza ludności UE rosła wolniej niż przed wprowadzeniem euro.

Elity wygrały…

Przed 2019 rokiem świat skierował się w kierunku nacjonalizmu, podziału – jest to znak, że rozwój egoizmu w nas zagraża stabilności.

Rozwój egoizmu (jak i altruizmu) przebiega falami (upadki i wzloty).

Dlatego Trump teraz wygra, ale w przyszłości z pewnością przegra.

Zastąpi go okres korekty egoizmu.

@Michael_Laitman


Fragmenty z porannej lekcji 05.11.2018

каббалист Михаэль ЛайтманZ lekcji na temat „Praca w wiedzy i powyżej wiedzy”

Istnieje taka mądrość, która kumuluje się z doświadczeniem życia na tym świecie. Badamy ten świat a naturalną drogą rozwijamy narzędzia, dane nam od urodzenia. Przez lata w których żyjemy, oraz z pokolenia na pokolenie nasz umysł i nasze serce rozszerzają się. Aby w ten sposób postępować w zrozumieniu świata w pięciu organach zmysłów.

Ale świat duchowy wymaga nowych, zupełnie odmiennych narządów percepcji. Przede wszystkim musimy je zdobyć, ponieważ początkowo ich nie posiadamy. A poza tym w stanie duchowym jesteśmy zobowiązani połączyć w sobie dwa przeciwieństwa: pozostając stworzeniami, stać się podobnymi do Stwórcy. Lecz są to dwie polarne, przeciwne formy, które anulują się wzajemnie. Można być albo stworzeniem albo Stwórcą – są to dwie różne rzeczywistości.

Dodatkową złożonością jest to, że pozostając stworzeniami, ale już mającymi formę Stwórcy, musimy jeszcze pozostać w naszym świecie, w swoim stanie. Wymaga to ogromnych zmian w naszej strukturze i postrzeganiu. Jeśli w naszym świecie kierujemy się naszym umysłem i uczuciami, które wspierają się nawzajem, to w świecie duchowym wręcz przeciwnie, jedno zaprzecza drugiemu.

Zdarza się też złe uczucie w dobrym stanie, przecież odkrywamy tak rzeczywistość, która jest ponad naszym egoizmem. Dlatego wewnątrz egoizmu możemy czuć się okropnie, ale w rzeczywistości będzie to dla nas najlepszym stanem.

Zdarza się tak, że nie rozumiemy co się z nami dzieje, nie posiadając żadnego duchowego poznania, a to będzie właśnie najwyższy dla nas stan duchowy. Na tym polega trudność postrzegania i ustalenia swojego stanu w duchowej rzeczywistości.

Dlatego powiedziano, że w świecie duchowym dwa przeciwieństwa łączą się w jednym obiekcie i działa „wiara ponad wiedzą’’. Wymaga to dużej wytrzymałości, uwagi i czasu. Ponieważ stopniowo „nawyk staje się drugą naturą” ze względu na to że pozwalamy Wyższemu światłu, raz za razem pracować nad nami, cierpliwie zgadzając się ze wszystkim, co ono z nami robi.

I jeśli nawet wydaje nam się że światło nic nie robi, akceptujemy to również. Czyli musimy absolutnie anulować siebie do całkowitego zera. I tak zmierzamy do wewnętrznego stanu w którym staniemy się przystosowani do otrzymania wyższego światła, to znaczy przestaniemy odnosić się do niego egoistycznie.

* * *

Nie jest to możliwe aby jest ziemskim umysłem połączyć dwie linie: lewą i prawą. Jak może być pokój i zgoda w człowieku który bardzo chciałby stać się bogatym? Ale wtedy gdy znajduje się w całkowitym ubóstwie to zgadza się ze swoim stanem w środkowej linii, obejmującym lewą i prawą linię.

Jak takie dwa przeciwieństwa mogą się połączyć? Jak to możliwe, że im więcej człowiek uczy się, im więcej rozumie i czuje, jednocześnie za każdym razem coraz bardziej odkrywa swoją niewiedzę i głupotę, brak sukcesu, ale przy tym cieszy się i godzi w sobie te dwa stany.

Jak to możliwe, że tracąc 10-15-20 lat, człowiek niczego nie otrzymał i cieszy się z tego? Bo właśnie odkrywa, że to jest cudownie, że przy swoim ogromnym pragnieniu nie otrzymał żadnej rekompensaty dla swojego egoizmu. Czuje doskonałość od istnienia takich dwóch przeciwieństw.

Tego nie można przyjąć ziemskim umysłem, ale w świecie duchowym z połączenia dwóch takich przeciwieństw człowiek może wznieść się do właściwości Biny, na duchowy stopień. Stan duchowy powstaje ze zderzenia się dwóch przeciwieństw: ogromnego, niezrealizowanego pragnienia i gotowości anulowania siebie. W rezultacie tego samoanulowania człowiek staje się godny otrzymania Wyższego światła.

Z porannej lekcji 05.11.2018


Moje myśli na Twitterze, 10.05.19, cz.2

каббалист Михаэль ЛайтманRadość jest świadectwem obdarzania, wiarą w wielkość Stwórcy. I chociaż nie ma jawnych przyczyn do radości, człowiek wierzy że wszystko otrzymuje tylko od Stwórcy. Dlatego znajduje się w radości, w mierze wiary w dobre zarządzanie Stwórcy światem.

Początkowo człowiek postrzega napełnienie jako cel i rezultat jego wysiłków, a zatem, gdy uświadamia sobie proces korekty, widzi wszystko na odwrót. Właśnie dążenie do Stwórcy, jest jego prawdziwym napełnieniem które przynosi radość!

Pragnienie ujawnienia Stwórcy jest zdeterminowane ważnością wspierania radości w grupie, w dążeniu do duchowej pracy i celu. To determinuje uczucie doskonałości (szlemut), które określa miarę podobieństwa i miarę odkrycia się Stwórcy – człowiekowi.

Radość powinna towarzyszyć człowiekowi zawsze – dlatego że otrzymał od Stwórcy dążenie do Niego i uważa to za najważniejsze. A uświadomienie sobie radości tworzy kli po to, aby otrzymać odkrycie Stwórcy i osiągnąć połączenie.

@Michael_Laitman


Wzrastać duchowo

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: W jaki sposób można wzrastać duchowo?

Odpowiedź: Wzrastać duchowo – oznacza znajdować się w grupie. Należy uczyć się w niej według metody Rabasza, którą nieustannie studiujemy. Jest to stara metoda, nazwana po prostu od imienia mojego Nauczyciela. Rabasz był ostatnim kabalistą, w tysiącletniej plejadzie kabalistów, którzy sami na sobie odpracowywali tą metodę.

Dlatego jeśli zaczniecie odpracowywać w grupie metodę „połączenia z innymi‘‘, wszystkie wasze problemy stopniowo zamienią się w słodycz.

Z lekcji w języku rosyjskim, 20.01.2019


Od czego zależy pragnienie studiowania Kabały?

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Od czego zależy pragnienie studiowania nauki Kabały?

Odpowiedź: Dążenie do Stwórcy zależy od reszimo (duchowy informacyjny zapis), który odkrywa się w człowieku. To nie są tylko pytania o sens życia i o jego bezwartościowość, ponieważ odpowiedzi mogą być tylko czysto ziemskie.

W człowieku pojawia się naglące pytanie o istocie istnienia powyżej tego, aby się napełnić. Nie obchodzi mnie, jak będę żył, w jaki sposób będę się napełniał, co będę miał i jak zakończę swoje życie. Dla mnie ważne jest to, aby zrozumieć wewnętrzny sens! Skąd ono pochodzi, dlaczego jest mi dane? Co to jest za fenomen – życie? Co to życie sobą przedstawia?

Kiedy w człowieku pojawiają się te pytania, wtedy powinien naprawdę koniecznie odkryć zamysł stworzenia. To jest sam Stwórca – nie jest jasne, co to jest? Ale jeśli zamysł, myśl, z której wszystko zostało stworzone: „Dlaczego? Po co? Do czego? Jak? Przez kogo?” – ciągnie człowieka, wtedy zaczyna studiować Kabałę i pozostaje w niej.

A jeśli człowieka przypadkowo przyciągnęło do Kabały innymi pytaniami, mniej ukierunkowanymi na wewnętrzny sens życia, to wtedy odchodzi. Dlatego powiedziano, że „tysiąc wchodzi do ciemnego pokoju i tylko jeden pozostaje, idzie dalej w kierunku światła‘‘.

Z lekcji w języku rosyjskim, 04.04.2019


Przyjemność z połączenia

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Na świecie jest wiele grup ludzi, którzy czerpią przyjemność z połączenia. Czym różnią się takie grupy od grupy kabalistów?

Odpowiedź: Rzeczywiście jest wiele grup na świecie, które zajmują się różnego rodzaju metodami połączenia i otrzymują od tego wielką przyjemność. Ludzie uczęszczają na karaoke, chodzą na tańce, śpiewają razem itd. Patrzysz na nich i jesteś pod wrażeniem tego, jaką czerpią przyjemność z tego że są razem.

Jak odróżnić grupę kabalistyczną od jakiejkolwiek innej grupy, która jednoczy się i otrzymuje od tego jakąś przyjemność?

Chodzi o to, że celem zwykłych grup jest przyjemność aby napelnić siebie. A celem połączenia grup kabalistycznych jest dostarczenie przyjemności Stwórcy. W miarę jak kabaliści dążą do tego, taką miarą podnoszą się do poziomu Stwórcy.

Z lekcji w języku rosyjskim, 20.01.2019


Co przechodzi reinkarnację: ciało czy świadomość?

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Czy po śmierci w tej reinkarnacji, natychmiast obudzę się w Wyższym świecie? Czy moje kolejne reinkarnacje zakończą wszystko za mnie?

Odpowiedź: Nikt niczego za ciebie nie zakończy. Myślę że nie należy człowieka dezorientować w tym. Jak tylko zaczniesz czuć czym jest wyższa przestrzeń, stanie się to dla ciebie bardziej jasne, co dzieje się z kabalistą.

A co dzieje się z człowiekiem który żył i umarł? Nic. Ciało umiera i to wszystko. Była w nim witalna dusza, jakby ożywiająca ciało. Zachodziła wewnętrzna wymiana elementów i dlatego ciało istniało. A teraz nie ma wymiany na tym poziomie i przeszło ze stanu zwierzęcego w stan nieożywiony.

Pytanie: To znaczy reinkarnacje przechodzi nasza świadomość?

Odpowiedź: Nie. To co my dzisiaj posiadamy nie jest świadomością, a egoistycznym pragnieniem. Świadomość – jest to część od Stwórcy.

Zadając takie pytania, chcesz swoim egoistycznym ziemskim umysłem osiągnąć to, czego nie możesz. To działa na zupełnie innej częstotliwości. Jak można za pomocą radioodbiornika złapać fale telewizyjne?

Pytanie: Dlaczego kabaliści nie napisali o tym?

Odpowiedź: Dlatego że nie ma takiej możliwości przekazać tego! Bo jest powiedziane: „A to co odkryjecie, odkryjecie wy i nikt inny”.

Odkrywamy to co jest możliwe, aby nie mylić człowieka i dać mu do rąk narzędzia do samodzielnego poznania.

Pytanie: Ale jak spróbować wyobrazić sobie świat duchowy?

Odpowiedź: Nie należy sobie wyobrażać! Należy dążyć do niego w praktyce: w obdarzaniu i pomaganiu innym, najlepiej wewnątrz dziesiątki. To wtedy wszystko szybko się odkryje.

Z lekcji w języku rosyjskim, 05.08.2018


Co kryje się za nauką Kabały

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Jaka głębia stoi za nauką Kabały?

Odpowiedź: Nie ma niczego w nieożywionej, roślinnej, zwierzęcej i ludzkiej naturze – w dowolnych jej formach, wariacjach, co nie mogłoby zostać wyjaśnione przez naukę Kabały.

Ponadto ściśle naukowo, z jednym jedynym kryterium: istnieją tylko dwie siły, pozytywna i negatywna. Tworzą między sobą absolutnie wszystkie elementy, właściwości i prawa wszechświata.

Wykorzystanie nauki Kabały daje nam do rąk uniwersalny, konkretny system wiedzy, z którą można podchodzić do czegokolwiek.

Pytanie: Fizycy nauczają kilkaset lat, a nauka Kabały ma ponad pięć tysięcy lat, ale nigdzie nie nauczają Kabały. Dlaczego?

Odpowiedź: Fizyka – to ta sama Kabała, tylko dotyczy bardzo niskiej, nieożywionej materii naszego świata. W niej nie ma nic, żadnego ducha, żadnego zarządzania, są to po prostu konsekwencje wyższych sił.

Pytanie: Czy można powiedzieć tak, że podstawą wszystkich ziemskich nauk jest Kabała?

Odpowiedź: Ich podstawą jest HaWaJaH – cztery stadia rozprzestrzeniania wyższego światła od górnego stadium (Keter).

Z lekcji w języku rosyjskim, 05.03.2017