Grupa – Kompas żyroskopowy

каббалист Михаэль Лайтман W samolocie jest takie urządzenie, które nazywa się żyrokompas. Jest on zbudowany na żyroskopie, który cały czas obraca się i wskazuje kierunek na biegun Północny, pomagając samolotowi w nawigacji.

Dla nas takim żyrokompasem jest grupa. Oprócz tego, nie mamy żadnej możliwości aby się orientować w nawigacji. Znajdujemy się jakby w maleńkiej łódeczce po środku oceanu i nie wiemy, gdzie płynąć. I dlatego jedynym kompasem dla nas jest nasz egoizm.

Ale jeśli chcemy dążyć we właściwym kierunku, to nie posiadamy do tego kompasu czy żyroskopu. Mamy wspólną łódź, w której znajduje się grupa. I dzięki temu, że łączymy się między sobą, nie zważając na sprzeciw swojego egoizmu, tym ukierunkowujemy siebie na Stwórcę, którego nie postrzegamy i nie czujemy.

Możemy utrzymać kierunek na Niego tylko za pomocą tego, że staramy się połączyć nad swoim egoizmem. Jest to punkt, w którym łączymy się razem, ten punkt jest właśnie tym północnym biegunem, prowadzącą gwiazdą. I tak się poruszamy.

Bez grupy nie będziesz mógł znaleźć swojego kierunku wśród wszystkich otaczających ciebie sił natury. Dlatego powiedziano: „Grupa lub śmierć”.

Jeśli cały czas chcę być w centrum grupy, tam, gdzie skupiają się wszystkie jej pragnienia, intencje, duchowe cele, oznacza to, że jestem poprawnie skierowany na Stwórcę. Powinienem trzymać się tego centrum, dopóki nie odkryję w nimWyższej Siły.

Z lekcji według artykułu nr 20 z Księgi „Szamati”, 15.10.2021


Czy odkrycia kabalistyczne są przypadkowe?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W nauce wiele odkryć dzieje się przypadkowo. To znaczy, zamierza się odkryć coś jednego, a odkrywa się coś zupełnie innego. Na przykład Kolumb chciał odkryć Azję, a odkrył Amerykę. Także w przypadkowy sposób została odkryta penicylina, ciemna materia itd.

Czy można powiedzieć, że odkrycia w Kabale są również przypadkowe?

Odpowiedź: Z jednej strony człowiekowi, który zajmuje się Kabałą, ciągle odkrywa się coś nowego, nieoczekiwanego, nieprzewidywalnego. Z drugiej strony sama metoda, za pomocą której jest to odkrywane, jest znana. Jest w niej tylko jeden warunek – wzniesienie się ponad własny egoizm.

Przy czym odkrycia dokonuje tylko ten człowiek, który dokonuje tego wzniesienia. A to, co on poznaje, nie może być widziane i rozumiane przez nikogo innego, jeśli ten nie dokonuje tego samego.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 02.07.2021


System wspólnej duszy

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Życie zarodka zależy od pępowiny. A to, jak wiadomo z Kabały, jest grupa. Okazuje się, że tak jak matka karmi swoje dziecko przez pępowinę, tak i Stwórca przez grupę rozwija człowieka?

Odpowiedź: W ogóle, tak. Poprzez otaczające społeczeństwo. Może to być mała grupa, a może to być duże środowisko, tj. nieożywiona, roślinna, zwierzęca natura i cała ludzkość. W rezultacie, to wszystko jest systemem, który nazywa się „jedna dusza”.

Poprzez otoczenie człowiek otrzymuje wszystkie siły, schodzące z góry. Okazuje się, że znajduje się on na dole tego łańcucha, przez który przechodzi wpływ od jego korzenia – Stwórcy.

Tak więc duże środowisko – to cały świat, mniejsze środowisko – to krewni, przyjaciele z pracy. I są jeszcze ludzie o podobnych poglądach, którzy tak jak ty chcą rozwijać się duchowo. To właśnie oni są ważni, dlatego że w połączeniu z nimi ty przebudzasz Wyższą Siłę, aby ona przeprowadzała na Ciebie swój wpływ i Cię rozwijała.

Reszta środowiska – to części tej samej duszy, które teraz nie są jeszcze zaangażowane w duchowość  bezpośrednio, ale stopniowo zobaczysz, jak one razem z tobą tworzą ten wspólny system zwany „jedna dusza”.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 06.08.2021


Zjednoczenie = miłość

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Istnieje takie prawo – prawo wzajemnego poręczenia. Wiele napisano o tym w Kabale. Dzięki temu, że jesteśmy ze sobą połączeni, każdy może zmienić los innego człowieka, ale nigdy nie może zmienić swojego własnego losu. To znaczy, jeśli chcę zmienić swoje przeznaczenie, powinienem zmienić swoje otoczenie.

Jak to się dzieje? Jak mogę ingerować w los innego człowieka?

Odpowiedź: Możesz to zrobić tym, że dajesz mu przykład. Najważniejszą i najskuteczniejszą rzeczą jest pokazanie człowiekowi przykładu prawidłowego zachowania zgodnie z prawami natury: jak można się zjednoczyć, jak podejść do innych, jak z nimi współdziałać, jak zmienić swój stosunek do Stwórcy, do Jego zarządzania i tak dalej.

Od tego zależy bezpośrednio nasza przyszłość, zarówno najbliższa, jak i globalna.

Pytanie: O jakim prawie natury, którego należy przestrzegać, Pan mówi?

Odpowiedź: O absolutnej miłości i połączeniu wszystkich ze wszystkimi.

Pytanie: Natura zobowiązuje wszystkie elementy do połączenia. Był nawet taki okres w kosmologii, kiedy wszystkie najprostsze elementy połączyły się i wynikły z tego bardziej złożone substancje i stany. Także i ludzie na pewnym poziomie muszą się połączyć zmysłowo. Czy nazywa to Pan miłością?

Odpowiedź: Tak. I wtedy stworzy się nowa istota – w pełnym wsparciu siebie nawzajem, kiedy ludzie stworzą między sobą takie stany, które nigdy nie istniały, które wynikają właśnie z ich bezpośredniego, otwartego dążenia do siebie nawzajem.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 26.10.2021


Szczególne czasy

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co jest dla Pana szczególnego w tym obecnym czasie, w tym, co dzieje się teraz na świecie?

Odpowiedź: Uważam, że nasz czas jest wyjątkowo szczególny. Znajdujemy się w stanie wzmożonego rozwoju świadomości ludzkości o jej niszczycielskiej, egoistycznej naturze. Mam nadzieję, że da nam to możliwość zrozumienia naszego stanu i znalezienia sposobu na jego naprawienie.

Pytanie: Co Pana osobiście niepokoi?

Odpowiedź: Szczerze mówiąc, nic mnie tak głęboko nie martwi, z wyjątkiem jednej rzeczy. Jak napisał wielki kabalista początku XX wieku Baal HaSulam, znajdujemy się w ostatnim pokoleniu, to znaczy w pokoleniu, które musi dojść do uświadomienia sobie ostatecznej destruktywności naszego egoizmu, niemożliwości jego naprawienia i powinno w końcu wyleczyć się z ego, podnosząc się nad nim.

Aby doprowadzić do tego człowieka, istnieje ogromna liczba negatywnych sił, które spowodują w nas cierpienia, aż do trzeciej i czwartej światowej wojny atomowej.

Dlatego niepokoi mnie, czy będziemy w stanie osiągnąć świadomość tego i poprzez nią naprawę, czy też będziemy musieli przejść przez ogromne cierpienia.

Pytanie: Czyli z jednej strony odczuwa Pan głęboki spokój, a z drugiej strony trwogę?

Odpowiedź: Spokój w tym, że i tak osiągniemy stan końcowy. To można przewidzieć, ale jest on bardzo daleko. W zasadzie jest blisko, ale w zależności od tego, jak na to spojrzysz, ponieważ w naszych rękach leży wykonanie skoku w jego kierunku, wyrzeczenie się egoizmu, próba przejścia na inny poziom komunikacji między nami. W przeciwnym razie będziemy musieli to zrobić pod straszliwym przymusem.

Pytanie: Czy to realistyczne dla jednostki, by zobaczyła ten stan końcowy?

Odpowiedź: Kabaliści go widzą. A reszta ludzi będzie musiała poczuć niemożność kontynuowania życia w paradygmacie, w którym teraz istniejemy, i zgodzić się z tym.

Zgoda daje człowiekowi możliwość uświadomienia sobie, że potrzebna jest inna forma jego postawy wobec świata, ludzi, bliskich, relacji między nami. Musimy zmienić nasze negatywne egoistyczne interakcje na pozytywne, altruistyczne, które wypełniłyby całą przestrzeń między nami.

Musimy dojść do takiego uświadomienia. Mówię „uświadomienia“, dlatego że działania są faktycznie wykonywane przez naturę, ale zgodnie z naszymi życzeniami.

Pytanie: Czy jest coś, co teraz szczególnie Pana inspiruje?

Odpowiedź: Inspiruje mnie fakt, że nasz czas jest pełen różnego rodzaju wydarzeń, które zmieniają nas z ogromną prędkością. Jest to nieporównywalne z tym, przez co przeszliśmy w poprzednich pokoleniach.

Mam wielką nadzieję, że dojdziemy do stanu, w którym naprawdę zdamy sobie sprawę ze zła egoizmu jako naszego śmiertelnego wroga, i zaczniemy w każdy możliwy sposób pozbywać się go.

Z programu telewizyjnego „Kabała Expres”, 19.10.2021


Upadek roli elit

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jeśli każdy człowiek zrozumie sens życia, stanie się człowiekiem rozumnym, to nikt nie będzie w stanie zarządzać ludźmi. Czy światowe elity na to pozwolą?

Odpowiedź: To nie zależy od nich. Przecież my wszyscy znajdujemy się pod władzą Wyższej Siły. To właśnie ona zarządza nami, a nie elity.

Rzeczywiście, na razie znajdujemy się w egoistycznych stanach, Wyższa Siła nie przejawia się. Ona ukrywa się i zarządza nami przez tzw. elity. Ale to wszystko jest tymczasowe zjawisko. Ludzkość stopniowo dojrzeje do stanu, kiedy będzie zmuszona się zmienić, i wtedy rola elit w końcu upadnie.

Z programu telewizyjnego „Kabała Expres”, 19.07.2021


Poczuć dwa światy jednocześnie

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dlaczego kabaliście dana jest właściwość jednoczesnego odczuwania dwóch światów: materialnego i duchowego? Po co jest to potrzebne?

Odpowiedź: Taka możliwość jest u każdego człowieka: mężczyzny, kobiety, bez względu na narodowość, rasę, pochodzenie. Po prostu trzeba to w sobie rozwinąć.

Ludzie, którzy są popychani w tym kierunku, rozwijają w sobie właściwość obdarzania i miłości, a w miarę jej rozwoju zaczynają, zgodnie z prawem podobieństwa, odczuwać tę właściwość poza sobą. W taki sposób odkrywają Wyższy Świat, zewnętrzny wszechświat i czują, że istnieją jednocześnie w dwóch światach.

Pytanie: Dlaczego zatem potrzebujemy pięć materialnych organów zmysłów?

Odpowiedź: Materialne organy zmysłów pozostają istnieć do pełnego wyjścia człowieka do ogólnego wszechświata, dopóki nie rozwinie w sobie duchowych organów zmysłów. Kiedy całkowicie naprawi on wszystkie swoje egoistyczne właściwości na właściwość obdarzania, wówczas jego pięć ziemskich organów zmysłów znikną. One jakby znikną, ostatecznie przejdą we właściwość obdarzania.

Z programu telewizyjnego „Przybliżenie kamerą. Uniwersalne prawo“. 


Jak Kabała pomaga rozwiązywać problemy

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jeśli występują problemy w relacjach między ludźmi, czy Kabała pomaga rozwiązać te problemy?

Odpowiedź: Częściowo. Nie mogę tego powiedzieć we wszystkim i od razu. Nie mogę powiedzieć, że człowiek zaczyna studiować i od razu staje się dla niego zrozumiałe, gdzie się znajduje i jak powinien postępować. Tego nie ma. Ale człowiek zaczyna rozumieć, jak powinien postępować, aby nie popełniać błędów.

Chociaż te działania mogą nie być dla niego całkowicie wygodne – czyny obdarzania, czyny życzliwości, miłości itd. – ale one pokazują mu, w jakim kierunku należy działać po to, aby znajdować się we właściwej relacji z Wszechświatem, z Naturą, z wszystkimi siłami, które na nas wpływają. Postawić się w taki stan, w którym wszystkie siły będą działać na niego dla dobra.

Z programu telewizyjnego „Wiadomości z Michaelem Laitmanem”, 04.03.2021


Dlaczego dokonują się cuda?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czym są cuda i dlaczego są dokonywane?

Odpowiedź: Cudów nie ma! Na świecie nie ma cudów.

Pytanie: A to co ukazuje się w Torze jako cuda z góry? Na przykład pomoc Stwórcy Izraelitom itd.

Odpowiedź: Tak alegorycznie mówi się o stanie ludzi, którzy znajdują poznanie Stwórcy, Jego zarządzanie światem. Dla człowieka, który to przechodzi, wszystko jest cudem, dlatego że wszystko odnosi do Stwórcy.

Pytanie: Dlaczego Stwórca dokonuje tych cudów?

Odpowiedź: Po prostu działania Stwórcy w naturze mają na celu to, aby podnieść człowieka do Swojego poziomu, nauczyć go tego.

Nieustannie żyjemy w Stwórcy, cały czas znajdujemy się w Jego działaniach. Cały świat – to działania Stwórcy. Dlatego wszystko jest cudem.

Albo można powiedzieć odwrotnie, że cudów nie ma. Znajdujemy się w systemie rządzonym przez Stwórcę. Absolutnie w pełni we wszystkim! To zależy od tego, jak postrzegamy ten system. Wszystko zależy od poziomu człowieka, od jego rozwoju.

A kiedy mówi się: „Stwórca dokonał cudu”, oznacza to coś niezwykłego, a nie coś, co dzieje się na co dzień zgodnie z programem stworzenia.

Pytanie: Dlaczego Stwórca to robi? Czy ludziom potrzebne są te dowody?

Odpowiedź: Jest to potrzebne dlatego, żeby potrząsnąć człowiekiem, podnieść go na następny poziom świadomości, działania itd.

Komentarz: Jednak człowiek jest słaby, potrzebuje cudów.

Odpowiedź: Nie. Takie odkrycie Stwórcy człowiek postrzega jako rodzaj nagrody, zbliżenie ze Stwórcą. Ale w zasadzie, skoro te działania nie są przez nas z góry przewidziane, to są dla nas czymś niezwykłym, cudem.

Z programu telewizyjnego „Tajemnice wiecznej Księgi”, 20.09.2021


Co daje człowiekowi Kabała?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co Kabała daje człowiekowi obecnie i jak odnosi się to do naszego dzisiejszego trudnego życia?

Odpowiedź: W naszych czasach nawet najbardziej zwykły człowiek, który nie chce myśleć o niczym innym, jak tylko o pracy, nauce, rodzinie albo karierze, nie może uczynić dla siebie świata poprawnym i pewnym, jeśli nie zna podstawowych praw natury, które zostały odkryte przez Kabałę a nie zostały odkryte nigdzie indziej.

Człowiek nie może uczynić społeczeństwa poprawnym, dobrym środowiskiem do wspólnego istnienia, bez znajomości prawdziwych praw natury, które wyjaśnia nam Kabała. I dlatego konieczne jest opanowanie tej nauki.

Kiedyś wystarczająca była dla nas szkolna wiedza w podstawowych klasach, byliśmy gotowi istnieć z nią przez całe życie, dzisiaj praktycznie nie możemy istnieć, właściwie orientować się w naszym życiu bez wiedzy o tym, co odkrywa nam nauka Kabały.

Z programu telewizyjnego „Wiadomości z Michaelem Laitmanem”, 04.03.2021