Ostrożnie: słowem można zabić

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Ludzkość długie lata marzyła o demokracji i swobodzie słowa, przelewając w tej walce niemało krwi. Swoboda słowa – to jedno z najważniejszych zdobyczy współczesnego człowieka.

Dyktatorskie reżimy, dochodząc do władzy, w pierwszej kolejności ograniczają swobodę słowa. Dlaczego dla nas tak ważna jest swoboda słowa, możliwość wyrażania swoich myśli i poglądów?

Odpowiedź: Dążenie do swobody słowa pochodzi z egoizmu człowieka, potrzeby utwierdzenia, poczucia swojego znaczenia, ważności swojego zdania. Wtedy on odczuwa siebie znaczącym człowiekiem, który stoi dumnie wyprostowany i swobodnie wyrażającym swoje myśli. Tym on wraża siebie w tym życiu, w tym świecie.

Skłonność do samo wyrażania siebie wynika z ludzkiego egoizmu i jest właściwa każdemu. W miarę naszego rozwoju egoizm staje się coraz bardziej złożony i wymagający i dlatego potrzebuje większej swobody samo wyrażania.

Tysiące lat temu ludzie nie odczuwali takiej potrzeby. Żyjąc w małej wiosce, człowiek nie czuł, że mu brakuje swobody słowa: o czym było, właściwie, rozmawiać?

Współczesny człowiek bardzo ceni swoją swobodę wypowiedzi, ale jeśli przeanalizować: na czym ona polega? Jeżeli to wolność mówienia tego, co się chce, to dlaczego jestem tak pewien słuszności swojego zdania? Czy jestem w pełni odpowiedzialny za swoje słowa, którymi mogę kogoś skrzywdzić?

To samo możemy powiedzieć o wyborach władzy. Czy człowiek jest świadomy, wrzucając do urny wyborczej kartę z nazwami partii, że tym decyduje o przyszłości całego narodu, całego kraju, a może nawet i całego świata? Swoboda słowa bardzo zależy od poziomu człowieka, od otrzymanego wykształcenia, zrozumienia tego, co on rozważa i jaki to wywiera wpływ. To nie są wystąpienia mówców na Hyde Park’u w Londynie, którymi się zabawia turystów.

Zanim człowiek zacznie realizować swoją swobodę słowa, zobowiązany jest otrzymać odpowiednie wykształcenie, przecież to nakłada na niego dużą odpowiedzialność. Nie tylko ulatujące słowo staje się silniejszą bronią, ale także myśl. Nasze myśli szybują po świecie i zderzają się nawzajem, tworząc jedno pole myśli, wpływających na nas i na cały świat.

Dlatego swoboda słowa przede wszystkim zobowiązuje nas do bycia na określonym poziomie i odczuwania ogromnej odpowiedzialności. Wymawiając słowo, powinienem być pewny, że pójdzie w świat, pomagając go ulepszyć – a nie po prostu udowadniać swoja prawdę, jaką widzę w moim egoizmie.

Z rozmowy o nowym życiu,21.06.2015