Odpowiedzialność kabalisty

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Przez całą historię ludzkości na świecie nie było ani jednego dnia bez wojny. I teraz istnieje tak wiele brutalnych wojen. Dlaczego cierpią przy tym tak rozwinięci ludzie, jak kabaliści?

Odpowiedź: Nawet bardziej, kabaliści nie cierpią mniej niż inni, dlatego że czują swoją odpowiedzialność za wszystkich.

Czują ogromną masę cierpień, którą przynosi wojna. I razem z tym – ogromną masę napełnienia, którą ludzkość mogłaby otrzymać zamiast tych cierpień, jeśli przyłożyłaby trochę wysiłku do swojej naprawy.

Dlatego kabalista jest jak dorosłe dziecko względem niemowlęcia. Niemowlę, cierpi z bólu, męczy się tylko z powodu choroby, a dorosły razem z nim cierpi tysiąc razy więcej i jest gotów wziąć cały jego ból na siebie.

Powiedziano, że „pomnażający wiedzę, powiększą smutek“. Dlatego musimy się wszyscy połączyć, szybko przezwyciężyć ten problem i wejść w Wyższy świat.

Z lekcji w języku rosyjskim, 14.02.2016