Oczyszczać się światłem

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak wyciszyć swoje „ja”? To jest konieczne, ale jak?

Odpowiedź: Teraz nie musisz nic wyciszać. Po prostu musisz dużo pracować, dużo czytać, stale być z nami na zajęciach, włączać się w nas.

Jesteście gdzieś daleko razem ze swoimi małymi grupami. Na wszelkie możliwe sposoby spróbujcie być z nami, bez względu na to, co byśmy nie robili. Zbliżajcie się do nas. Przylepcie się do nas, jak to się mówi.

W lutym będziemy mieć kongres w Izraelu. Być może, możesz tutaj przyjechać. Ale mimo wszystko najważniejsze to ciągłe zajęcia. Należy oczyszczać się światłem, które wpływa na ciebie podczas zajęć, i oczekiwać na wynik. A wynik będzie na pewno, ale nie wkrótce – miesiąc po miesiącu.

Z lekcji w języku rosyjskim, 17.11.2019