Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki

Możemy poczuć ulgę, że gospodarka znów się otwiera i wychodzimy z zamknięcia, ale jak powiedział Heraklit: „Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki”. Nie powróci nasz sposób życia sprzed koronawirusa. Rozpoczęła się nowa era i im szybciej i bardziej świadomie w nią wkroczymy, tym łatwiej przebiegną konieczne przemiany. Im bardziej opieramy się transformacji, tym bardziej będzie traumatyczna.

COVID-19 wprowadził nas w nową rzeczywistość. Po raz pierwszy naprawdę widzimy, że ludzkość jest jedną całością, ​​której wszystkie części są zależne od siebie. Po raz pierwszy zdajemy sobie sprawę, że myślenie o sobie jest bezużyteczne, ponieważ inni mogą nas zarazić, bez względu na to, jak bardzo jesteśmy ostrożni. Ta pandemia była pierwszą lekcją wzajemnej odpowiedzialności, którą dał nam koronawirus, i jest jedną z wielu innych, które nas czekają.

Ponieważ społeczeństwo będzie pochwalać ludzi, którzy promują dobrobyt dla wszystkich, ludzie będą cenić innych zgodnie z ich wkładem w społeczeństwo”.

Teraz, gdy dowiedzieliśmy się, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem, stopniowo będziemy uczyć się, co to oznacza w każdym aspekcie naszego życia. Na początku możemy chcieć powrócić do poprzedniego życia z nadmiernym konsumpcjonizmem i samowystarczalnością, ale spowoduje to jedynie powrót wirusa lub jego „następców”. Wiemy już, że nasze złe traktowanie środowiska ściągnęło na nas obecne zagrożenie, i doświadczamy coraz więcej ciosów w wyniku „odwetu” natury, zatem musimy zaakceptować fakt, że nie możemy żyć jak dotąd.

Porzucenie nieokiełznanego kapitalizmu i bezwzględnej konkurencji nieuchronnie doprowadzi do wysokich stóp bezrobocia. Wtedy wirus (lub jego następstwa) nauczy nas kolejnej lekcji: władze zobaczą, że każda osoba musi otrzymać podstawowy dochód, który umożliwia posiadanie wszystkich elementów niezbędnych do życia – żywności, odzieży, opieki zdrowotnej, mieszkań i edukacji.

W miarę, jak coraz więcej miejsc pracy zostaje zautomatyzowanych, poziom bezrobocia będzie rosół i zmusi władze do ponownego przemyślenia priorytetów. Zapewnienie dochodu podstawowego utrzyma ludzi na poziomie fizycznym, ale bezczynność i brak wyzwań pogorszą ich zdrowie psychiczne, sprawią, że będą apatyczni i niesforni.

W tym miejscu rozpocznie się kolejna lekcja koronawirusa. Aby poradzić sobie z rosnącą apatią, władze będą zmuszone przewidzieć otrzymywanie podstawowych świadczeń dochodowych z tytułu uczestnictwa w kursach i szkoleniach. Rozpocznie się faktyczne przejście społeczeństwa w nową erę.

Szkolenia i kursy będą koncentrować się na dwóch kategoriach: technologii i społeczeństwie. Kursy technologiczne wyposażą ludzi w umiejętności zawodowe wymagane w erze, w której praca szybko się zmienia i jeszcze szybciej wyparowuje. Umiejętności uczenia się ludzi będą musiały zostać udoskonalone, aby mogli stać się elastyczni i otwarci na zmiany.

Bardziej skomplikowane szkolenie będzie dotyczyło społeczeństwa. Po pierwsze, ludzie dowiedzą się, co dla nich znaczy, że świat jest integralnym systemem, którego wszystkie części są ze sobą powiązane i współzależne.

Ponieważ ludzie czują się dobrze, kiedy mogą żyć zgodnie ze swoimi wartościami, szkolenie skupi się na zaletach osób, które przyczyniają się do dobrobytu ogółu. Stopniowo ludzie przejdą od postrzegania sukcesu, jako zdobywania mienia do postrzegania go, jako rozwoju społeczeństwa. Ponieważ społeczeństwo będzie pochwalać ludzi, którzy promują dobrobyt dla wszystkich, ludzie będą cenić innych zgodnie z ich wkładem w społeczeństwo. W tym momencie będą postrzegać siebie, jako części wspólnego ciała i będą funkcjonować w harmonii.

Gdy ludzie w pełni przetworzą te lekcje, nie będą już znęcać się nad sobą nawzajem ani nad naturą. Ich światopogląd stanie się ekspansywny i pełny, a oni pojmą rzeczywistość z punktu widzenia całego społeczeństwa i całej planety, naszego wspólnego domu. Do tego czasu stosunek ludzi do siebie i natury zostanie odwrócony z negatywnego na pozytywny. Tak jak wcześniej naturalne było dla nich dbanie o siebie, tak naturalne będzie dla nich dbanie o innych. A ponieważ wszyscy będą działać dokładnie w ten sposób, nowa rzeczywistość będzie innym światem – gdzie zła wola i złe traktowanie innych stanie się godne pogardy, ohydne, a ludzkość raz na zawsze porzuci egoizm.

Źródło: https://bit.ly/2LTQ5ui