Nie anulować, a naprawiać

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Słyszałam, że w ludzkich relacjach nie stworzono nic złego, że one nie potrzebują zmiany, ale naprawy.

Odpowiedź: Wręcz przeciwnie, istnieje wiele złego w ludzkich stosunkach. Niemniej jednak niczego z tego, co istnieje na świecie, nie powinniśmy anulować, usuwać, unicestwiać. Musimy tylko naprawić swój egoizm, swój stosunek do świata.

Pytanie: Proszę wyjaśnić, w co zamienia się na przykład pragnienie zabijać po naprawie?

Odpowiedź: W pragnienie zabić swój egoizm. Wszystko odbywa się tylko w tobie w stosunku do innych. Wszystko złe kieruje się przeciwko swojemu egoizmowi, a wszystko co dobre – dla innych.

Jest to przeciwieństwem tego, co dzisiaj ma każdy z nas, dlatego że wyższy świat jest całkowicie przeciwstawny do naszego.

Z lekcji w języku rosyjskim, 11.06.2017