Myśli i uczucia

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Gdzie odczuwa się Stwórcę: w umyśle, myślach, uczuciach czy pragnieniach?

Odpowiedź: W uczuciach.

Pytanie: A gdzie znajduje się punkt odczucia istnienia samego siebie? Ten punkt – to także myśl?

Odpowiedź: Nie. Myśl jest o wiele niższa niż uczucie. Uczucie – jest to najbardziej wewnętrzny punkt, który charakteryzuje sobą określone pragnienie.

Pragnienie, aby wznieść się ponad swoje „ja” i połączyć się ze Stwórcą, prowadzi człowieka do tego, że zaczyna on wyczuwać plan Stwórcy w stosunku do siebie i łączy się z Nim.

Z lekcji w języku rosyjskim, 15.01.2017