Miłość jest harmonią

 каббалист Михаэль Лайтман Kongres w Wilnie „Od chaosu do harmonii”. Lekcja 1

Miłość – to nic innego, jak wzajemne zrównoważenie plusa z minusem, harmonia.

Jeśli mówimy o miłości między przyjaciółmi w grupie, to wydaje nam się, że jest to coś sztucznego, niepotrzebnego, nieprzyjemnego, nieosiągalnego. Ale w rzeczywistości jest to tylko realizacja podstawowego prawa natury. Po prostu słowo „miłość” jest trochę zatarte w naszych czasach.

W rzeczywistości, jeśli nikt niczego nie niszczy, a pragnie dopełnić, to osiągając dopełnienia w grupie między przeciwstawnymi właściwościami, które pochodzą z jednego korzenia istniejącego w naturze, rozumiemy, że to jest właśnie harmonia, miłość, wzajemne sprzężenie i innego stanu być nie może.

Dlatego jeden nic nie może zrobić. W pojedynkę człowiek nie może osiągnąć Wyższego świata, poznania systemu zarządzania światem, ponieważ nie ma w nim odpowiedniego stanu, on nie uczestniczy w tym systemie. On musi stworzyć w sobie specjalny detektor – organ percepcji Wyższego świata. I dlatego trzeba połączyć się w dziesiątce.

Nasze połączenie opiera się na tym, że u ciebie jest minus – a u mnie plus, u trzeciego plus – u czwartego minus i tak dalej, i w krzyżującym się połączeniu między sobą tworzymy sieć, która nazywa się „kli”, to jest naczynie do ujawnienia Stwórcy. Co to znaczy Stwórca? – To jest coś średnie, wspólne, co osiągamy dzięki połączeniu przeciwieństw.

Dlatego musimy osiągnąć prawidłowe połączenie między sobą: nic nie niszczyć, nic nie tłumić, a nauczyć się wykorzystać każdą właściwość dowolnego członka grupy – od najbardziej złych, do najbardziej dobrych. One wszystkie mają takie samo prawo do istnienia.

Z 1 lekcji kongresu w Wilnie, 03.11.2017