Manipulowanie masami za pomocą środków masowego przekazu

каббалист Михаэль ЛайтманOpinia (źródło):

1. Odwrócenie uwagi – Bazowy element kontroli społecznej – to poprzez nieznaczącą informację, odwrócić uwagę od ważnych kwestii. Społeczeństwo musi być czymś zajęte, aby nie myśleć.

2. Stworzyć problem – izaoferować jego rozwiązanie. Tworzy się jakiś problem, żeby ludzie zaczęli pragnąć jego rozwiązania. Organizacja ataków terrorystycznych, aby obywatele wymagali przyjęcia ustawy o wzmocnieniu środków bezpieczeństwa i ograniczeniu wolności. Inicjowanie kryzysu gospodarczego, żeby uchwalić ograniczenie praw obywatelskich.

3. Strategia stopniowości. Wdrożenie niepopularnych rozwiązań (ograniczenie roli rządu, prywatyzacja, zawodność, bezrobocie, redukcja płac) stopniowo. Przy jednoczesnym wdrożeniu tych zmian mogłoby to spowodować rewolucję.

4. Strategia odroczenia .Przedstawić niepopularne rozwiązania jako niezbędne i osiągnąć zgodę obywateli na ich realizację w przyszłości – to nie jest tak straszne!

5. Sepleniąc z ludźmi. Rozmawiać z ludźmi jak z dziećmi, językiem, argumentami, symbolami, intonacjami. Czym bardziej chce się ich oszukać, tym bardziej infantylny musi być ton zwracania się do nich – wtedy jest szansa, że będą reagować bezkrytycznie, jak dzieci.

6. Więcej emocji niż myślenia –  dla blokowania racjonalnej analizy i wpływu na podświadomość, aby dostarczać myśli, pragnienia, lęki, obawy, przymus lub pożądane modele zachowań.

7. Trzymać ludzi w niewiedzy. Stworzenie uzależnionego społeczeństwa, kontroli i ucisku. Nisk na jakość edukacji dla mas, aby nie mogły pokonać luki pomiędzy wyższą klasą.

8. Zachęcanie mas w angażowanie się w przeciętność. Wprowadzić w masy myśl, że modne jest być tępym, wulgarnym i niegrzecznym.

9. Wzmocnienie poczucia winy –  aby uważały, że same są winne swoich nieszczęść z braku zdolności i wysiłku. Tak więc zamiast buntu wobec istniejącego systemu będą robić sobie wyrzuty. To prowadzi do depresji, hamuje działanie.

Mój komentarz: Jest widoczne, jak wielka jest rola internetu w manipulowaniu ludźmi. Ale to tylko przyspiesza wyjście z pod władzy faraona – egoizmu, bo nasze pragnienia i myśli  rozwijają się nie przez  środki masowego przekazu, a według prawa rozwoju, które prowadzi nas  w obowiązkowym porządku do celu stworzenia.