Ile mamy reszimot?

каббалист Михаэль Лайтман 0-аPytanie: Znów wracam do tematu reszimot. Punkt w sercu to reszimo, klipot też są reszimot, tylko rozbite. Jakie inne rodzaje reszimot zarejestrowane są w kabale? Ich prawdopodobnie jest więcej, niż elementów w tablicy Mendelejewa?

Odpowiedź: Reszimot gromadziły się podczas zejścia wspólnej duszy z jej duchowego poziomu miłości i obdarowywania w nasz świat, we właściwość otrzymywania i miłości do siebie. Jest 125 stopni zejścia. Powinniśmy naprawić te reszimot w odwrotnej kolejności, od dołu do góry. Podczas stopniowej realizacji tych reszimot według kolejności ich występowania będziemy się wznosić po ich stopniach i eksponować swoje duchowe zmysły na oddziaływanie wyższego światła – Stwórcy.

Pytanie: Jak może człowiek określić, z jakiego stopnia przejawiają się reszimot zgodnie z cechą jego własnego Ja? Czy przeznaczeniem reszimot  zawsze  jest rozwój człowieka? A co z reszimot klipot? Jakie jest ich przeznaczenie?

Odpowiedź: Reszimot przejawiają się w nas po kolei od dołu do góry i zawsze objawiają się w postaci złamanych stopni (klipot, ego). Naprawiając  je, budujemy swoją duszę – naczynie, w którym będziemy odczuwać siebie, swoje duchowe życie.

(Reszimot to l.mn. od reszimo)