Magia tajemnicy

Pytanie: Czy twórcze zdolności są zależne od prawidłowego kontaktu z otoczeniem?

Odpowiedź: Twórcze, kreatywne zdolności zależą od tego, w jakim stopniu człowiek rozpoznaje progresywne formy rozwoju, ujawniając środki,  aby wznieść się do nich.

W każdej chwili, jak mały chłopiec, szuka, jaką formę mógłby przybrać w celu ujawnienia nie tego prozaicznego świata, a ukrytego i tajemniczego.
Ponieważ w oczach dziecka wszystko jest owiane tajemnicą i szuka ono możliwości, aby się do niej dostać. Dla dziecka świat jest podzielony na ujawniony i  tajemniczy: widzi ono coś i czegoś nie dostrzega, słyszy coś i niedosłyszy czegoś. Czasami wyłapuje tylko pojedyncze słowo z powiedzianego, czasami jego wzrok pada na coś, a cała reszta pozostaje poza jego polem widzenia. I cały czas stara się usunąć „ zasłonę” , w którą zawinięta jest tajemnica.

Czego brakuje nam … Podczas gdy dziecko jest zaopatrzone w niezbędne środki i gry, my musimy troszczyć się o siebie sami. Naszym środkiem jest środowisko, dzięki któremu możemy rozwijać się naprzód. Środowisko to powinno być dla mnie przykładem dla następnego stopnia. Nie zgadzam się ze światem i podporządkowuję się grupie. Zobowiązuję przyjaciół, aby ciągle przybierali nowe zaawansowane formy.

Na tym właśnie polega nasza praca.

Z lekcji do artykułu „Wolna wola”, 10.01.2012