Lekcje Kabały, cz.1

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dlaczego w nauce Kabały przywiązuje się tak wielką wagę do lekcji?

Odpowiedź: Studia w Kabale nie mają na celu zdobycia wiedzy, jak w przypadku innych nauk i specjalności. Kabała proponuje zupełnie inne podejście do studiowania: celem jest nie wyuczanie się materiału, a zmiana natury człowieka.

Najważniejsze – doprowadzić człowieka do takich zmian, które pozwolą mu odkryć wyższą siłę i zobaczyć wyższy świat. Za pomocą prawidłowego studiowania w kabalistycznej grupie on jeszcze w tym życiu odkryje siłę, która podniesie go na nowy poziom świadomości, percepcji, odkrycia i która jest wyżej niż ten świat.

Dlatego w Kabale nie istnieje akademickie podejście do studiowania, gdzie po prostu uczy się tekstów. Nawet gdybyśmy chcieli nauczyć się ich tylko teoretycznie, to tak czy tak nie moglibyśmy tego zrobić.

Przecież kabalistyczne teksty opisują zjawiska i działania zachodzące na zupełnie innym poziomie, niedostępnym dla zrozumienia przeciętnego człowieka. Jest to coś niejasnego dla nas, niezrozumiałego, nieodkrytego, niewystępującego przed naszymi oczami na tym świecie.

Rzecz jest w zarządzającym nami systemie, w sieci duchowych sił, to jest w dwóch przeciwstawnych siłach: otrzymywania i obdarzania, poruszających nami. I musimy nauczyć się, jak ta sieć działa, jak wpływa na nas i jak musimy reagować na ten wpływ.

Jeśli ze swojego obecnego stanu w tym świecie dokładamy starań, po to, aby w szczególny sposób reagować na to oddziaływanie, to wyższy system zaczyna nas stopniowo zmieniać i zobowiązuje nas, stać się podobnymi do niego.

To jest pożądany rezultat studiów. Studia Kabały rozszerzają naszą świadomość do takiego stopnia, iż widzimy nie tylko świat materialny, ale również sieć sił działających na całą rzeczywistość, na ten świat, na ludzi i w ogóle na wszystko. Zaczynamy rozróżniać te siły, usprawiedliwiać je, wiązać się z nimi. Możemy na nie wpływać i w taki sposób zmieniać swój los.

W końcu naprawiamy się do tego stopnia, że odkrywamy w pełni cały wszechświat, całą sieć sił, zwaną wyższym, przyszłym, ukrytym światem lub Stwórcą. Do takich rezultatów powinny doprowadzić studia nauki Kabały, jak jest powiedziane: „Swój świat zobaczysz za życia”.

„Stwórcą” nazywa się całą ukrytą sieć sił, które nami zarządzają. Dlatego według definicji – Kabała jest to metoda odkrycia człowiekowi Stwórcy w tym świecie. W tym czasie, dopóki człowiek żyje jeszcze w tym świecie w biologicznym ciele, on powinien odkryć wyższą siłę, wyższy system zarządzania w całej pełni.

Z rozmowy o nowym życiu, 20.07.2017