Kwantowanie światła i intencji

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Czy możemy właśnie teraz wykonać jakiekolwiek działania ze względu na obdarzanie?

Odpowiedź: Jest to możliwe w każdej chwili pod warunkiem waszego wzniesienia na wysokość takiego działania. Ale zbliżamy się do tej wysokości stopniowo: początkowo jestem jedynie gotowy na 1%  obdarzania innych, później 2%, następnie 3%, itd., aż zostanie osiągnięte 100% obdarzania.

I jeśli na 1% jestem gotowy obdarzać innych, oznacza to, że chcę 99% otrzymywać dla siebie! A jeśli dla innych 2%, to dla mnie 98%! Tak wznoszę się stopniowo w górę do obdarzania „liszma”. Jest to czas przygotowania, które trwa tak długo, aż moja intencja stanie się w 100% obdarzająca. I te sto procent mojej intencji rozciąga się tylko na jeden gram rozkoszy, na jedną porcję, na jeden kwant swiatła.

A później zwiększam moją intencje, aby wystarczyła na dwie porcje swiatła, na trzy porcje… aż  nie będę w stanie powstrzymać się od otrzymania całego dopływu światła, tzn. zbuduje ekran Biny (obdarzanie dla obdarzania)

I kiedy zostanie osiągnięty taki stopień, będę mógł nawet zacząć, otrzymywać dla obdarzania,  stworzyć do tego odpowiedni ekran.

Z lekcji do artykułu Rabasza, 24.01.2012