Tylko jeden krok

Pytanie: Czy udział w światowym projekcie jest gwarancją sukcesu? Czy w taki sposób wspieramy światową grupę?

Odpowiedź: Nikogo nie wspieracie! Wszyscy jesteście egoistami i działacie ze względu na siebie.

Musicie się połączyć, aby stworzyć siłę grupy, dostateczną w ilości i jakości, tak żeby ilość, która zostanie pomnożona przez jakość, zapewniła wam moc, tak jak prąd, który pomnożony przez napięcie, wytwarza moc elektrycznej maszyny.

Grupa powinna być duża, jak jest powiedziane: ” W ilość ludu wielkość Króla“. Jest to bardzo ważne! Są bohaterowie w ilości i bohaterowie w jakości. Potrzebujemy jednego i drugiego.

Dlatego niedobrze, jeśli nie będziecie włączeni w ogólną grupę “Bnei Baruch”. Nie będziecie mieli wystarczającej mocy kli (naczynia), w którym objawi się Stwórca.

Otrzymaliśmy dzisiaj z góry wszelkie warunki, aby zebrać wszystkich razem i wypełnić pracę dla objawienia Stwórcy! Przed nami jest bardzo proste zadanie! Widzę to jako krok naprzód i nic więcej!

Nie możecie sobie wyobrazić jaką gorycz odczuwam, patrząc na to, co się dzieje! W istocie, w obecnej sytuacji musimy tylko zebrać i włączyć do naszego ruchu ludzi z zewnątrz!

To jest całkowicie wystarczające do tego, aby wejść na pierwszy stopień. A my stoimy przed nim jak głupcy przed ścianą i nie wiemy co robić, mimo że posiadamy wspaniałą metodykę.

Z lekcji na temat „Pytania i odpowiedzi ” w języku rosyjskim, 28.03.2014