Koronowany wirus

каббалист Михаэль Лайтман Co rządy powinny zrobić, aby pomóc nam przejść przez ten trudny okres? Wszystkie rządy powinny zrozumieć, że odgrywają szczególną rolę, i muszą nieco odwrócić kierunek swoich myśli. Powinny wiedzieć, że przyszłość świata leży w globalnej integracji między wszystkimi ludźmi, i rząd zobowiązany jest dążyć do tego. 

Konieczne jest zorganizowanie takich form szkolenia dla dzieci i dorosłych, ustanowienie takiego systemu edukacji, aby każdy zrozumiał, że człowiek jest najbardziej niszczycielską siłą w naturze. A musimy stać się siłą łączącą wszystkie części natury. 

Przecież jesteśmy mądrzy, rozwinięci, ale cały nasz rozwój zamieniamy w zło, kierując je na zniszczenie. Dlatego rządy są zobowiązane zmienić się, ludzie będą musieli im to wyjaśnić.

To nie przypadek, że nowy wirus otrzymał nazwę „koronawirus” – on naprawdę wykonuje królewską pracę, panując jak król nad całym światem i organizując nasze życie. Mam nadzieję, że jeszcze zobaczymy wiele zmian w naszym życiu i konsekwencji jego panowania.

Koronawirus posadził każdego z nas na kwarantannę. Ale myślę, że to przyniesie nam korzyść. Musimy pokonać tym tę izolację, że połączymy się i przede wszystkim wirtualnie, na odległość. A w tym stopniu, w jakim nauczymy się tolerować siebie wzajemnie, łączyć się i zbliżać wewnętrznie, serdecznie, będziemy mogli wyjść, każdy ze swojego domu i połączyć się z innymi.

Ten warunek, który zobowiązuje nas do zachowania dystansu, będzie działał na naszą korzyść, pomagając naszemu zbliżeniu w selektywnej formie. Na ile jestem w stanie dobrze odnosić się do bliźniego, na tyle będę mógł zbliżyć się do niego – nie po to, żeby na nim zarabiać, ale po to, aby nawiązać dobre stosunki.

Tego należy nauczyć wszystkich, aby razem zbudować nową ludzkość. I wtedy naprawdę przed nami odkryje się dobry, wieczny i doskonały świat, w którym warto żyć.

Pytają mnie, jaki świat widzę za rok, co się z nim stanie? Jak zwykle mamy dwie alternatywy: albo świat nie posłucha tego, o czym mówi nauka Kabały, o konieczności osiągnięcia zjednoczenia, i doprowadzimy świat do zniszczenia, albo jednak nastąpią zmiany.

Jeśli spojrzeć na świat poprzez naukę Kabały, to widać jest, jak świat zbliża się do naprawy. A jeśli spojrzeć nie przez pryzmat widzenia Kabały, to widać, jak świat nie jest w stanie się zmienić. Ale postarajmy się razem pracować, w przeciwnym razie będzie bardzo źle. Mam nadzieję, że jednak będziemy w stanie przekazać prawidłową metodę zjednoczenia całej ludzkości. 

Z rozmowy z Davidem Blumenfeldem, 25.03.2020