Czy klipot mają reszimot?

каббалист Михаэль Лайтман 0-жестыPytanie: Czy klipot mają reszimot?

Odpowiedź: Nienaprawione reszimot właśnie nazywają się klipot.

Pytanie: Przecież klipot towarzyszą człowiekowi od jego urodzenia do jego śmierci. Potem, gdy dusza (już bardziej naprawiana, ale jeszcze nie ostatecznie) rodzi się w innym ciele, czy do niej ponownie przyczepiają się klipot?

Odpowiedź: Pozostałe, nienaprawione reszimot są właśnie klipot.

Pytanie: Czy klipot mają stopnie?

Odpowiedź: Klipa, czyli nienaprawione reszimo, po naprawie staje się duchowym stopniem.

Pytanie: Rieszimo – to gen pragnień. Jest to gen, który pobudza fizyczne, umysłowe i inne ruchy człowieka. Czy reszimo, jak uczyliśmy się, jest duchowym śladem pozostawionym po cimcum (ograniczeniu)? Jeśli tak, to nie wiedziałem, że ma coś wspólnego z naszymi pragnieniami. Czy mógłby Pan wyjaśnić, w jaki sposób to ma związek z naszym pragnieniem otrzymywania i pobudzeniem fizycznych i umysłowych ruchów?

Odpowiedź: Wpływ światła na kolejne reszimot wywołuje w nas poczucie siebie i środowiska – naszego istnienia. Jak dostawa energii elektrycznej do komputera uruchamia go.

(Klipot to l.mn. od klipa)

(Reszimot to l.mn. od reszimo)