Kiedy zaczyna się życie duchowe?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Od jakiego momentu zaczyna się życie duchowe człowieka?

Odpowiedź: Od chwili, gdy zaczyna próbować widzieć we wszystkim, że „nie ma nikogo oprócz Niego” – że tylko Stwórca określa jego właściwości, uczucia, myśli i wszystko, co on w nich czuje. Przecież to – nie on sam a Stwórca, który wszystko tworzy.

Pytanie: Czy to dlatego on zaczyna kochać wszystko, co go otacza?

Odpowiedź: Tak on chociażby zaczyna przybliżać się do miłości.

Z lekcji w języku rosyjskim, 25.02.2018