Jesteśmy szczęśliwi, że pojawiliśmy się na świecie w tym czasie

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Na ile rozumiem, ważne odkrycia i wynalazki w duchowej sferze zdarzały się od czasu do czasu. Czy można powiedzieć, że wzrost pragnienia wiedzy duchowej jest cykliczny?

Odpowiedź: Tak. W ewolucji ludzkości istnieją różne okresy: bardziej intensywne i mniej intensywne itd.

Żyjemy w bardzo szczególnym, kluczowym,intensywnym okresie rozwoju człowieka, gdy cała przeszłość jego rozwój systematyzuje się, łączy się, integruje i dochodzi do jednego wspólnego mianownika – do wniosku, że cały świat znajduje się teraz w potrzebie transformacji z otrzymywania na obdarzanie. W związku z tym, mamy do czynienia w tej chwili  z bardzo poważnym etapem ewolucji ludzkości!

Powinniśmy dziękować Stwórcy za to, że dał nam taką możliwość. Jak pisze Baal HaSulam: „Cieszę się, że pojawiłem się na tym świecie, w tym czasie, kiedy przeżywa on tak wielkie zmiany“.

Dziś jesteśmy świadkami jeszcze większych zmian, ponieważ realizujemy to, co nam przygotowali Baal HaSulam i Rabasz. Jesteśmy tymi duszami, które odkrywają drogę wszystkim innym duszom do pałacu Stwórcy, do połączenia się z Wyższą siłą, do wzniesienia się po 125 stopniach światów w górę! My tworzymy do tego fundament.

Nasz stan – jest najbardziej krytyczny w całej historii ludzkości, ponieważ nigdy w świecie nie istniało takie zjawisko, kiedy z pełnej ciemności zbierają się razem zupełnie dalekie, różne cząsteczki wspólnej duszy, rozbite i rozproszone w wielkiej ciemnej przestrzeni, i zaczynają ponownie zbierać się w jedną całość!

I to, że dzieje się to z nami i nad nami, jest wielkim szczęściem, którego staliśmy się godni tylko my! Dlatego konieczne jest, aby dołożyć jeszcze trochę wysiłku, aby zacząć odpowiadać jednolitemu stworzeniu i stać się podobnym jemu.

Z lekcji w języku rosyjskim, 17.01.2016