Jedyna możliwość odkrycia Stwórcy

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jeśli wszystko, co jest poza mną a także we mnie – to część systemu który mną zarządza, dlaczego tylko poprzez połączenie z przyjaciółmi-kabalistami mogę zarządzać sobą i systemem?

Odpowiedź: Dlatego że wszyscy, razem z tobą, podążają na poszukiwanie tego połączenia. Z dowolnymi przyjaciółmi w grupie spróbuj się zjednoczyć.

Bardzo różnimy się od siebie, nikt z nas nie zamawia sobie konkretnych przyjaciół. Trzeba łączyć się z tymi, którzy są w grupie.

Wszyscy znajdujemy się w jednym systemie i zbudowani jesteśmy tak, że z góry zbliżamy się do siebie nawzajem. Dlatego zbierają nas z góry w taki właśnie sposób.

Ponieważ w nas jest określony duchowy potencjał i Wyższe Światło swoim wpływem na niego ciągnie nas do odkrycia Stwórcy.

Pytanie: To znaczy, że łatwiej jest poczuć wszystko w środowisku kabalistycznym?

Odpowiedź: Nie tylko łatwiej, jest to jedyna możliwość.

Z lekcji w języku rosyjskim, 18.11.2018