Jak walczyć z bojkotem Izraela?

Artykuł mojego ucznia, Chaima Wilewi

Nowa zimna wojna już się rozpoczęła! Przeciwko Izraelowi utworzono front ideologiczny: różne organizacje poddają kraj bojkotowi.

Te działania powodują podgrzewanie antysemityzmu. Odpowiednia walka z bojkotem musi być ideologiczna. Ta wojna – całkowicie wewnętrzna, a jedynym jej celem jest wznieść się ponad siłami rozłamu ku jedności.

Bojkot obejmuje różne dziedziny, w tym kulturę i gospodarkę. Patronuje tym poczynaniom organizacja BDS ( Bojkot, Zbycie, Sankcje) utworzona specjalnie w celu wywarcia presji na państwo Izrael.

Kilka ostatnich przykładów:

Unia Europejska i ONZ przeciwko Izraelowi przygotowuje listę sankcji. Będą one wpływały na izraelską strefę handlu, rolnictwa, nauki i kultury.

– około 40 brytyjskich filmowców opublikowało list otwarty, wzywający do bojkotu festiwalu filmów izraelskich, który odbywa  się w Londynie.

– Angielskie Stowarzyszenie Dziennikarzy wezwało do bojkotu izraelskich towarów i nałożenia sankcji na Izrael.

– W Hadze podejmowane są kroki w celu wszczęcia dochodzenia „zbrodni wojennych“ Izraela na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy.

Pewne siły w Izraelu i za granicą powtarzają ten sam argument: jeśli tylko rozpocznie się proces pokojowy, jeśli tylko dojdziemy do porozumienia z Palestyńczykami – świat nam wybaczy.

W rzeczywistości BDS ( Bojkot, Zbycie i Sankcje) nie występuje za rozwiązaniem problemu palestyńskiego. Ruch skierowany jest przeciwko samemu istnieniu państwa Izrael.

Ruch ten słusznie nazywany jest „Żydzi przeciwko samym sobie“. Innymi słowy, sami przedstawiciele narodu żydowskiego wzywają do pójścia za tymi, którzy są gotowi cofnąć się i oddać pozycje: wrócić do Palestyny z 1947 roku.

Na przykład Max Blumenthal pojawił się na 9 pozycji listy antysemitów Szymona Wisenthala, dzięki swojej książce „Goliaf: Życie i nienawiść w dużym Izraelu“, w której porównuje Izrael z reżimami nazistowskimi.

Amerykański pisarz polityczny i filozof, Noam Chomsky, w swoich wystąpieniach także faktycznie delegitymizuje istnienie państwa żydowskiego.

Niestety trzeba przyznać, że dla części Żydów diaspory Izrael stał się drzazgą, która przeszkadza im w życiu. Część Żydów Izraela marzy o tym, aby wyjechać z Izraela jak najdalej.

Jak tu nie wspomnieć programu Naumanowskiego „Фербанда“ w latach 30-tych, w Niemczech, który przewidywał stopniowe odejście Żydów od tożsamości żydowskiej, to jest asymilację?

Jeszcze w 1920 roku Naumann opublikował artykuł „O niemieckich Żydach“, w którym odrzucił dogmat syjonistyczny o tym, że wszyscy Żydzi związani są więzami historii i religii i stanowią jeden naród.

Próby utożsamienia się Żydów z obywatelami krajów, w których zamieszkują, nigdy nie przyniosły sukcesu. Dzisiaj również trzeba zdać sobie sprawę, że bojkot to nowa droga do antysemityzmu.

Kiedy świat zaczyna bojkotować towary żydowskie, bardzo szybko bojkot dotknie i samych Żydów diaspory. Negatywna atmosfera nienawiści do Izraela stopniowo przeniesie się i na nich.

To już zaczyna się pojawiać. Zastępca dziekana, brazylijskiego uniwersytetu Santa Maria Jose Fernando Schlosser przygotował dekret, w którym zażądał od wydziałów pilnego ujawnienia informacji o izraelskich studentach i wykładowcach. Czyli do noszenia żółtej gwiazdy już niedaleko.

Jak walczyć z bojkotem Izraela? Wzywanie do zaprzestania bojkotu Izraela nie odniesie rezultatu, a doleje tylko oliwy do ognia. Bojkotu nie pokona się ani manifestacjami, ani dyrektywami rządowymi.

Walka z bojkotem – to nie wojna z brytyjskim stowarzyszeniem studentów albo BDS. Co wymagać od innych, jeżeli jedna część narodu Izraela występuje przeciwko drugiej?

Może i dzisiaj, jak w czasach „Altaleny“, topimy własny statek? Wojny domowej w 1948 roku cudem udało się uniknąć. Ale nie bezpodstawną nienawiść. Dzisiaj ona wciąż jest żywa i nawet przybiera na sile.

Inne historyczne podobieństwo, które można zaobserwować w dzisiejszej sytuacji – to wojna ideologiczna Machabeuszy w 166-160 p.n.e.

Historia mówi, że w tym czasie rozpoczęło się powstanie grupy Machabeuszy, która zaczęła walczyć przeciwko kulturalnej polityce imperium Seleucydów. Kluczowym elementem tej polityki było zmuszanie Żydów do porzucenia swoich ideałów.

Machabeusze zwyciężyli w wojnie przeciwko najeźdźcą dlatego, że sami się zjednoczyli.

Wyszli do narodu i udało im się go zjednoczyć.

Czy podoła naród Izraela i diaspory zjednoczyć się i przezwyciężyć dzisiaj bezpodstawną nienawiść?

Czy sami tego chcemy?