Jak odczuwa się duchowe wzniesienie?

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Jak odczuwa się stan duchowego wzniesienia?

Odpowiedź: Odczucie duchowego wzniesienia – jest to odczucie jedności wszechświata, odczucie wszystkich nas istniejących w jednym polu połączenia, we wzajemnej miłości. To pole nazywa się właśnie „Stwórcą”.

Człowiek wyraźnie czuje, że znajduje się w Stwórcy. W tym stanie przebywają praktycznie wszyscy bez wyjątku. My nie wychodzimy z niego. Są tylko tacy ludzie, którzy to czują, i są tacy, przed którymi jest to ukryte. Zadaniem każdego i wszystkich razem jest w pełni odkryć Stwórcę, nasze istnienie w Nim.

Pytanie: Jak człowiek określa, że to, co teraz odczuwa – to Stwórca? Czym w takim przypadku jest Stwórca?

Odpowiedź: Właściwość obdarzania i miłości, która zaczyna świecić na człowieka, przechodzi przez niego, ogarnia go i zawojowuje swoim dobrym blaskiem – to pierwsze spotkanie ze Stwórcą.

Z lekcji w języku rosyjskim, 09.12.2018