Istota pracy duchowej

каббалист Михаэль Лайтман Wszystkie stany, przez które przechodzimy w duchowej pracy – są to formy naszego połączenia ze Stwórcą, za każdym razem różne. I choć wydaje nam się, że jesteśmy w pracy lub w rodzinie, w domu lub na ulicy, gdzieś idziemy lub lecimy – wszystko to jest tylko gra wyobraźni.

W rzeczywistości są to wyobrażenia naszego związku ze Stwórcą, który przyjmuje wszelkiego rodzaju formy zewnętrznych okoliczności. I nie ma nic więcej!

Dlatego cała moja praca – polega na rozpoznaniu prawdziwego stanu, aby zrozumieć, że znajduję się w związku ze Stwórcą i muszę Go odkryć jako Pierwszego, tworzącego dla mnie ten stan, i Ostatniego, ponieważ muszę dojść do „Nie ma nikogo oprócz Niego”.

Muszę zdecydować, że On naprawdę uformował dla mnie ten stan, On go zorganizował i dał mi go, aby w oparciu o wszystkie dane, które istnieją teraz, w miarę odkrywającego się we mnie rozbicia, abym postanowił, że wszystko to pochodzi od Niego, zaczynając od przygotowania i do stanu, w którym łączę się ze Stwórcą, na ile jest to możliwe w danej chwili.

To jest nasza praca.

Z lekcji na temat „Obciążanie serca i wejście w stan zarodka”, 22.11.2017