Integralna metoda – udział całej ludzkości

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Współdziałać na poziomie sił natury – to udział nie wszystkich, a mniejszości. A Pan mówi, że duchową edukację powinni przejść wszyscy. Jak rozwiązać tę sprzeczność?

Odpowiedź: Nie ma tu żadnej sprzeczności.

Ponieważ wszyscy jesteśmy egoistami i zostaliśmy stworzeni przez egoistyczną siłę, wszyscy musimy doprowadzić się do równowagi przy pomocy odkrycia w nas pozytywnej siły. Dotyczy to zarówno osób dorosłych, dzieci, jak i kobiet i mężczyzn – wszystkich!

Z lekcji w języku rosyjskim, 03.07.2016