Historia jest przejawem reszimot

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Jeśli my wszyscy byliśmy w przeszłości małpami, to kto stworzył małpy? Nie jestem pewien, czy mam wierzyć w ewolucję, czy w religię.

Odpowiedź: Kabała mówi, że cały rozwój w naszym świecie nie odbywa się poprzez dobór naturalny sił i właściwości „kto kogo”, lecz według kolejności przejawiania się w nas reszimot – informacji o zejściu dusz z góry na dół, ze świata nieskończoności w nasz świat.

Te informacyjne dane utworzyły się w nas w wyniku zejścia całego stworzenia ze świata nieskończoności w nasz świat i znajdują się w nas w formie spirali danych o każdym stopniu zejścia. Odczuwamy dzisiaj manifestację w nas tych danych (reszimot) o stopniach w odwrotnej kolejności, od dołu do góry, i powinniśmy realizować je albo za pomocą światła (poprzez studiowanie Kabały, naszych następnych stopni, ściągamy na siebie światło naprawy O’M), albo za pomocą cierpień (nie studiując budowy wyższego systemu i nie ściągając na siebie światła z następnego stopnia, odczuwamy tylko presję reszimo, żądającego swojej realizacji).

Dlatego nie ma ewolucji, a jest tylko stopniowy przejaw już istniejących danych. Wszystko jest z góry wiadome, oprócz sposobu wzniesienia się po stopniach – albo świadomie (szybko i wygodnie), albo przymusowo (powoli i boleśnie). Podobne to jest do filmu, w którym już istnieją wszystkie następne kadry, ale przejawiają się przed widzem stopniowo. Zatem ani Darwin, ani religie nie mają racji.

Pytanie: Czy zaprzecza Pan możliwość powtórzenia historii?

Odpowiedź: Nie ma powtórzenia historii. Istnieją reszimot – informacyjne dane i ich kolejny przejaw. To jest właśnie przepływająca  przed nami historia.

(Reszimot to l.mn. od reszimo)