Epidemia duchowego wirusa

Pytanie: Jeżeli rozbicie naczyń „Szwirat kilim” rozprzestrzenia się w postaci reakcji łańcuchowej, to może miłość ma również tą zdolność łączenia wszystkiego przez reakcję łańcuchową w przeciwnym kierunku?

Odpowiedź: Istnieje taki duchowy „wirus”, który rozprzestrzenia się w grupie, gdy choćby w najmniejszym stopniu staramy łączyć się razem. Wtedy ten „wirus” miłości infekuje wszystkich i zmusza by pokłonić się przed nim.

Z lekcji „Nauki dziesięciu Sfirot”, 23.01.2012