Edukacja w połączoniu z Blockchainem będzie podstawą dla przyszłych narodów

Na portalu czasopisma Blockanics opublikowano mój artykuł „Edukacja w połączeniu z Blockchainem będzie podstawą przyszłych narodów”: Źródło: https://bit.ly/38LCRZr

Wyobraź sobie świat, w którym zdecentralizowana wirtualna sieć zarządza każdym aspektem naszego życia, a jedyne na czym musimy się skupić, to pomaganie sobie nawzajem w byciu lepszym człowiekiem.

Technologia Blockchain odegra kluczową rolę w tkaniu przyszłego społeczeństwa, które będziemy wspólnie kształtować. Aby jednak ten nowy etap technologiczny działał na naszą korzyść, będziemy musieli dostosować nasz sposób myślenia, zapoznać się z nowymi koncepcjami i przyjąć nowe wartości.

Potrzeba reorganizacji ludzkości

Różne skomplikowane zjawiska i groźne wydarzenia zachodzące dziś na całym świecie w postaci polaryzacji społecznej, niestabilności politycznej, destabilizacji klimatu, masowej imigracji, bezrobocia i wielu innych są w rzeczywistości pierwszymi oznakami nowej ludzkości. Dzieje się tak dlatego, że narodziny czegoś nowego są zawsze bolesne i właśnie teraz tego doświadczamy.

Będziemy musieli zreorganizować społeczeństwo ludzkie w prawdziwie kompleksowy sposób, aby sprawić, że nasza współzależność i wzajemne połączenia działają na rzecz naszego dobrobytu i są zsynchronizowane z systemem naturalnym. Aby to zrobić, wraz z technologią jedna rzecz musi się zmienić – my sami.

Narody w chmurze odegrają kluczową rolę

Według futurysty dr. Roeya Tzezany w nadchodzących dziesięcioleciach nie będziemy już potrzebować instytucji terytorialnych, które istnieją w naszym świecie. Większość usług rządowych i cywilnych będzie świadczona automatycznie i może być zarządzana zdalnie za pomocą dopiero powstających, ale wysoce niezawodnych technologii, takich jak blockchain. Zasadniczo narody w chmurze będą wirtualnym sposobem na zjednoczenie każdej grupy osób pod wspólną tożsamością i ustanowienie własnych „inteligentnych umów” do zarządzania ich relacjami.

W przeciwieństwie do dzisiejszych krajów fizycznych, te nowe wirtualne jednostki nie będą ograniczone terytorialne, a członkowie będą mogli przychodzić i odchodzić kiedy im się podoba. Ostatecznie narody w chmurze mają potencjał do dystrybuowania procesów podejmowania decyzji przez obywateli, co stopniowo sprawiłoby, że niepotrzebne stałoby się wiele instytucji rządowych.

Ponieważ wszystkie ludzkie zachowania będą automatycznie monitorowane i wprowadzane do sieci, narody w chmurze będą również obejmować zdecentralizowane systemy sprawiedliwości. Szybka sprawiedliwość będzie dostępna dla każdego obywatela w dowolnym punkcie sieci, co sprawi, że większość obecnie pełniąca funkcje sądowe będzie zbędna.

Ponadto narody w chmurze pozwolą na ekonomię kooperacyjną, która nie koncentruje władzy w rękach nielicznych, a systemy będą gotowe do obliczania podstawowych potrzeb każdego człowieka i drukowania wersji 3D tego, czego potrzebujemy.

Unikalna rola żydowskiego narodu w chmurze

Idąc dalej, Tzezana współpracuje z żydowskimi myślicielami i badaczami, którzy pracują nad projektem „Jewish Cloud Nation” – wirtualne państwo, które zjednoczy Żydów z całego świata. Będą im świadczone usługi „w systemie w pełni zdecentralizowanym, bez ograniczeń geograficznych”.

Podstawowe wartości żydowskiego „Jewish Cloud Nation” mają zostać określone przez specjalną komisję żydowskich mędrców. Ta wybitna grupa wielkich myślicieli i socjologów spotka się osobiście, aby sformułować uniwersalne wartości dla Żydów na całym świecie.

Celem jest określenie ram wdrażania żydowskiego ideału „Tikkun Olam” – starej, nowej zasady, zgodnie z którą Żydzi mają doprowadzić do naprawy świata. Strona internetowa projektu stwierdza, że ​​„kod ‚Jewish Cloud Nation’ będzie otwarty i przejrzysty i będzie udostępniany wszystkim, aby umożliwić dalsze tworzenie innych narodów w chmurze, aby zaspokoić potrzeby obywateli całego świata bez udziału dysfunkcyjnych rządów lub skorumpowanych reżimów”.

Opracowanie nowej koncepcji dla społeczeństwa

Nadziei dodaje fakt, że eksperci, którzy dostrzegają nadchodzącą przyszłość technologiczną, również wyobrażają sobie powstanie kooperatywnego społeczeństwa, a także podejmują kroki w celu stworzenia takiego społeczeństwa. Taka wizja bezpośrednio koresponduje z naukami społecznymi zawartymi w autentycznych pismach Kabały.

Około sto lat temu kabalista Jehuda Aszlag napisał: „Nie zdziw się, jeśli połączę dobrobyt określonego kolektywu z dobrobytem całego świata, ponieważ w rzeczywistości doszliśmy już do takiego stopnia, że cały świat jest uważany za jeden kolektyw i jedno społeczeństwo. ”

Rzeczywiście, w naszych czasach zbliżamy się do potrzeby stworzenia nowej koncepcji społeczeństwa ludzkiego. Nasilające się kryzysy w niezliczonych dziedzinach ludzkiego zaangażowania zmuszają nas do przemyślenia podstaw naszej kultury. Jest to naturalny sposób na skłonienie nas do ewolucji w kierunku następnego stopnia połączenia między ludźmi, co oznacza zmianę myślenia i zmianę wartości.

Dlatego nie powinno dziwić, że myślący do przodu technologiczni przedsiębiorcy są jednymi z pierwszych, którzy zidentyfikowali ten trend. Szybko też identyfikują praktyczne narzędzia do stworzenia infrastruktury, która umożliwi nowy porządek społeczny na każdym poziomie: ekonomicznym, społecznym, politycznym, edukacyjnym itp.

Jednak inteligentne umowy nie wystarczą, aby połączyć ludzi. Technologia rzeczywiście podnosi nasze możliwości, ale nie ulepsza naszych wewnętrznych wartości i sposobu, w jaki budujemy nasze relacje.

Na pierwszym miejscu edukacja

Aby naród w chmurze był modelowym społeczeństwem promującym prawdziwą wzajemną troskę między obywatelami, musi rozpocząć proces edukacyjny, który zostałby przyjęty przez obywateli. Musieliby dowiedzieć się o korzyściach wynikających z uwzględniania dobra innych, zbudować nowe normy i wartości dla pozytywnego zaangażowania społecznego. Ostatecznie muszą opracować nowy sposób wzajemnego odczuwania siebie, jako kawałków pojedynczej całości. To świadomy rozwój, który wymaga od ludzi chęci zmiany postrzegania życia.

Na przykład centralnym aspektem takiej zmiany jest kwestia prywatności. Dla futurystów, takich jak Tzezana jasne jest, że niezależnie od tego jak bardzo dyskutujemy dziś o prawie do prywatności, w przyszłości technologicznej walka o prywatność jest przegraną bitwą. W rzeczywistości, im więcej osób będzie gotowych zrezygnować z prywatności, tym korzystniejsze i bardziej skuteczne będą systemy, które mogą ustanowić dla siebie.

Prywatność w narodzie w chmurze będzie musiała zostać ograniczona do minimum, ale chęć rezygnacji z prywatności nie przyjdzie naturalnie. To delikatna sprawa, która wymaga wielkiego przygotowania i przyjęcia nowych wartości. Częścią procesu edukacyjnego byłoby pomóc nam, abyśmy z chęcią zmienili naszą potrzebę prywatności dla prawdziwych korzyści. To tylko jeden przykład potrzeby wzmocnienia ludzkiej świadomości i pielęgnowania związków.

Zmierzając w kierunku przyszłego społeczeństwa, jego przedsmak dają nam dzisiejsze technologie, będziemy musieli dostosować się do nowych wartości i koncepcji, które mogą wydawać się utopijne. Jest tak dlatego, że większość osób dzisiaj nie ma poczucia bycia częścią większej całości.

Dlatego naszą największą troską w tworzeniu naszej wzajemnie połączonej przyszłości powinno być to, jak się edukować. Zamiast pozwolić technologii przewodzić, możemy już podjąć kroki w kierunku zmiany, przez którą musimy przejść – stając się wzajemnie połączonymi istotami ludzkimi w społeczeństwie, które promuje jedność i nagradza wzajemną troskę i uwagę.

W przyszłym społeczeństwie ludzie odczują, że jeśli nie przyczyniają się aktywnie do dobrobytu ogólnego, pośrednio krzywdzą innych, jak również siebie samych. Wtedy nasze zaawansowane technologie będą działać na korzyść wszystkich.