Dziesiątka – minimalna część społeczeństwa

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Jeśli Kabała jest nauką o organizacji społeczeństwa, to w niej powinny być praktyczne rekomendacje, jak rozwiązywać spory, konflikty ziemskiego społeczeństwa itd.?

Odpowiedź: Oczywiście. Opracowaliśmy całą metodę zwaną „Integralną edukacją“, która zajmuje się rozwiązywaniem konfliktów na poziomie materialnym. Nadaje się dla różnych warstw społeczeństwa i może być praktycznie stosowana w przedsiebiorstwach, instytucjach, w pracy ze starszymi ludzmi, z dziećmi itd.

Jeśli chodzi o rozwiązywanie konfliktów w grupie, to zaczynając pracę w dziesiątkach, zobaczycie jak nagle pojawią się plotki, nieporozumienia, rozdrażnienie, urazy. Nie ma nic w dużym społeczeństwie, co nie odzwierciedliłoby się w dziesiątce. Dziesiątka – to minimalna część takiego społeczeństwa w którym, można bardzo szybko kompaktowo rozwiązać i otrzymać odpowiednią odpowiedź z góry, odkryć Stwórcę.

Mniej niż w dziesięciu częściach Stwórca nie odkrywa się. W więcej niż dziesięciu – my sami nie możemy odkryć Stwórcy, dlatego że nie odczuwamy systemu składającego się z więcej niż dziesięciu elementów. W taki sposób jest wszystko zbudowane.

Z lekcji w języku rosyjskim, 08.10.2017