Dwie nauki

каббалист Михаэль Лайтман Istnieje nauka, która bada nasz świat ogólnie – te siły, które go tworzą i w nim działają. Jest to nauka (lub nauki) naszego świata.

Istnieje nauka, która bada ogólną siłę całego stworzenia, siłę, która tworzy cały wszechświat, w tym jego część ukrytą przed nami. Ta ogólna siła wszystkiego, co istnieje, nazywa się Elokim. Ją bada nauka kabały.

Do badania sił naszego świata używamy urządzeń, instrumentów, odczynników i np. innych urządzeń naszego świata. Przy czym wszystko badamy naszymi naturalnymi organami zmysłów. Notorycznie z nich korzystamy i tylko w nich istniejemy, i poznajemy.

W celu zbadania wyższego świata musimy najpierw uzyskać organy zmysłów do wyższego świata, a dopiero potem, tak jak w naszym świecie, możemy go zbadać.

Dlatego nauka kabały dzieli się na dwie części:

  • naprawa naszych organów zmysłów na podobieństwo wyższego świata

  •  a potem, już z ich pomocą, badanie wyższego świata.

Naukę kabały odkrył pierwszy kabalista – Adam i od niego rozpoczęło się badanie wyższej siły i wyższego świata. Różnica wyższej siły od wyższego świata jest w tym, że wyższa siła istnieje sama w sobie, a wyższy świat – jest to to, co postrzega w sobie kabalista jako przejaw wyższej siły w swoich właściwościach.