Dlaczego Stwórca nie zaszczepił w nas wiedzy przy narodzinach?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy pragnienie upodobnienia się do Stwórcy nie jest najwyższą miarą egoizmu?

Dlaczego poznanie miałoby odbywać się właśnie poprzez Kabałę, skoro Stwórca pierwotnie zamierzał, aby stworzenie nabyło Jego właściwość? Byłoby bardziej logiczne, gdyby Stwórca przy narodzinach każdego człowieka zaszczepił w nim niezbędną wiedzę, instrukcje dotyczące tego życia.

Odpowiedź: Wtedy człowiek byłby po prostu mechanizmem, robotem. A pragnieniem Stwórcy jest stworzenie człowieka w pełnym podobieństwie do Niego. To jest z obecnością wolnej woli, wyboru, decyzji i działania.

To jest niemożliwe bez problemów, upadków, wzlotów, świadomości – wszystkiego. Nie jest to prosta droga, ale nieustannie kształtuje wewnętrzną świadomość człowieka. Tylko wtedy człowiek może zrozumieć Stwórcę, Jego ideę, Jego zamysł i może realizować to.

Z programu „Zapytaj kabalistę”, 20.03.2019