Dlaczego powraca nazizm? Cz.3

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Każda nowa formacja historyczna ustanawiała coraz większy porządek w społeczeństwie, zapewniając człowiekowi coraz bardziej przejrzyste ramy zachowań społecznych, co dawało mu poczucie większej stabilności i bezpieczeństwa.

Ale kiedy doszło do kapitalizmu i liberalizmu zabezpieczającego wolność i prawa jednostki, stopniowo zaczęły rozpadać się zbudowane przez nas ramy, jednak nic nie zostało w zamian stworzone. W końcu odkryliśmy, że w ogóle nie mamy ram i edukacji człowieka?

Odpowiedź: Wszystko to znika, dlatego byśmy znaleźli właściwą drogę do zjednoczenia. To nie może przyjść do nas drogą przymusu.

Pytanie: Dlaczego zamiast iść do przodu, wracamy do złego wariantu, który pokazał już wszystkim, do jakich cierpień prowadzi?

Odpowiedź: Nikt nie rozumie, co to jest zła droga, przecież ona jakby prowadzi do zjednoczenia, jednoczy i wzmacnia ludzi, organizuje ich, ustala jakiś porządek, ustanawia stabilną władzę, normalizuje relacje między rodzicami i dziećmi, ustawia wszystkich na swoich miejscach.

Jest to bardzo zgodne z niemieckim duchem i nie należy zapominać, że większość białej populacji Ameryki to imigranci z Niemiec. Kiedyś było nawet rozważane, jaki język wybrać, jako podstawowy w USA: niemiecki, czy angielski.

Pytanie: Hitler uzasadniał swoją ideologię tym, że w naturze istnieje hierarchia, gdzie silny panuje nad słabym a słabe osoby są skazane na zagładę. Dlatego uważał, że również człowiek powinien żyć według tych samych zasad. Jak można takie twierdzenia obalić?

Odpowiedź: Jeśli sądzić według ludzkiego egoizmu, nie można temu zaprzeczyć, przecież historia pokazuje, że różne rasy rozwijały się nierównomiernie: niektóre wcześniej, inne później. Na tym właśnie opierają swoją filozofię faszyści.

Bezskuteczne jest spierać się z nimi, należy po prostu iść zupełnie inną drogą, inną metodą. Faszyzm funkcjonuje, żeby połączyć ludzi, ale tylko na podstawie egoizmu, zabijając wszystkich, którzy przeszkadzają w zjednoczeniu.

Należy zrozumieć, że siły natury naciskają na ludzkość i zobowiązują nas do zjednoczenia. I jeśli kierujemy się naszym egoizmem, to z pewnością zbudujemy nazistowski reżim.

Dlatego Baal HaSulam pisze, że faszyzm nie tylko jest przywilejem Niemiec, a może zostać ustalony w każdym innym miejscu, ponieważ jest to tendencja naturalnego rozwoju egoizmu. Niemcy zrobili to, jako pierwsi tylko, dlatego że w tym czasie byli najbardziej rozwinięci.

Pytanie: Co porusza takimi ludźmi?

Odpowiedź: Motywuje ich chęć ustanowienia swojej rasy, jej kształtu, jako najlepszego dla wszystkich. Jest to naturalne dążenie egoizmu: „Niemcy ponad wszystko” lub „Ameryka ponad wszystko” itd.

Pytanie: Jaki jest dokładnie błąd faszystów?

Odpowiedź: Błąd jest taki, że egoistyczne zjednoczenie nie może trwać długo. Faszyści osiągają pewien szczyt, a potem zostają obaleni, dlatego że ogólny cel świata – to być połączonymi za pomocą dobrych sił, a nie złych.

Przecież faszyści osiągają jedność, dlatego żeby zniszczyć innych. Tylko oni chcą być panami, a wszyscy inni albo ich niewolnikami, albo w ogóle żeby zniknęli z powierzchni ziemi. Ale zgodnie z prawem rozwoju społeczeństwa ludzkiego, wszyscy powinni osiągnąć jedność na równych prawach, we wzajemnej miłości między wszystkimi. A takie możliwości są dostępne tylko w nauce Kabały za pomocą wyższej siły.

Takiego połączenia nie można osiągnąć za pomocą naszego egoizmu, przecież jednoczymy się ponad nim. I ludzkość teraz stoi na tym rozdrożu: albo musi iść drogą faszyzmu, albo drogą Kabały – jedno z dwóch. I dlatego faszyści instynktownie najbardziej nienawidzą Żydów, przecież ci dysponują przeciwstawną metodą połączenia.

Z rozmowy o nowym życiu, 22.08.2017