Dlaczego dziś antysemityzm jest bardziej widoczny?

Żydzi bardziej lojalni są wobec Izraela niż Ameryki” oraz „Żydzi mają zbyt dużą władzę w świecie biznesu” – to niektóre z antysemickich pobudek popieranych przez 61 procent Amerykanów, zgodnie z niedawnym sondażem przeprowadzonym przez ADL (Liga przeciw Zniesławieniom). Badanie pokazuje również, że chociaż antysemici nie pomnożyli się pod względem ilości, jednak są bardziej skłonni podejmować jawnie antysemickie działania, a zatem obserwujemy dzisiaj wzrost ataków na Żydów.

Co jest przyczyną tego nowego wzorca zachowania? Co to oznacza dla przyszłości narodu żydowskiego?

Spośród respondentów, którzy żywią poglądy antyżydowskie, jeśli zbliżymy się do tych o skrajnie antysemickich postawach, ujawniamy, że część Amerykanów o tak radykalnym nastawieniu antysemickim wahała się między 11 a 14 procentami w ciągu ostatnich 25 lat. To równowartość 28 milionów ludzi i liczba ta pozostała mniej więcej niezmieniona w ciągu ostatnich kilku dekad. Dlatego, jak wynika z badania, niedawny wzrost liczby ataków antysemickich nie jest napędzany wzrostem liczby antysemitów. Zamiast tego ta antysemicka grupa czuje się ośmielona, by wyrazić swoją nienawiść bardziej otwarcie i gwałtownie.

Świat ewoluuje, antysemityzm również

Aby zrozumieć, co stoi za ostatnią intensyfikacją antysemityzmu, musimy przyjrzeć się procesowi i celowi rozwoju człowieka. Historia ludzkości jest jednym długim pasmem rozwoju ludzkich pragnień do czerpania przyjemności. Każde kolejne pokolenie, które wkracza w ten świat, czyni to z większym pragnieniem otrzymania, czyli większym ego, pragnieniem wykorzystania wszystkich poziomów natury – nieożywionej, roślinnej, zwierzęcej i ludzkiej – dla własnej korzyści.

W naszych czasach świat osiągnął wyżyny rozwoju w nauce, technologii, kulturze i innych dziedzinach, które miały przynieść obfitość. Jednak zamiast żyć dobrym życiem, czujemy się coraz bardziej rozczarowani i walczymy. Osiągnęliśmy stan, w którym wydaje się, że na tym świecie nie ma nic, co mogłoby zaspokoić nienasycone pragnienia ludzkości. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć optymalnej ścieżki, która prowadziłaby wszystkich do lepszego i szczęśliwszego życia.

Dlaczego? – Dlatego, że nowe żądanie ze strony natury zaczęło wywierać na nas presję zgodnie z naszym obecnym poziomem rozwoju – żądanie, abyśmy się wznieśli ponad nasze relacje wyzysku i ustalili pozytywne relacje między nami. Jeśli spełnimy to żądanie, doświadczymy poważnej transformacji, harmonijnego istnienia dla wszystkich ludzi.

Właśnie tu na pierwszy plan wychodzimy my, Żydzi.

Ludzkość instynktownie czuje, że naród żydowski ma klucz do lepszego świata. Gdy świat doświadcza eskalacji podziałów i konfliktów, podświadomie oczekuje od Żydów zjednoczenia i bycia kanałem do rozprzestrzeniania jedności wśród ludzkości.

Takie oczekiwania wobec Żydów wynikają z pochodzenia narodu żydowskiego około 3800 lat temu. Był to czas, gdy Abraham kierował zjednoczeniem pewnej grupy ludzi w starożytnym Babilonie – ludzi, którzy zebrali się wokół Abrahama z powodu odczuwania problemu związanego z niepohamowanym podziałem społecznym w tym czasie, i którzy zgodzili się podążać ścieżką Abrahama w kierunku kochania bliźniego jak siebie samego. Osiągnięcie przez nich wzniosłego zjednoczonego stanu, nadało im nazwę „Izrael” od „Jaszar El” („prosto do wyższej siły”), tj. lud zjednoczony wspólną wolą kochania, dawania i łączenia się ponad wrodzonymi egoistycznymi popędami dzielącymi.

Od tego czasu całkowicie straciliśmy świadomość naszej żydowskiej jedności, a na jej miejsce dominują tarcia i separacja. Narastający podział wśród narodu żydowskiego jest odczuwany jako rosnący podział społeczny na całym świecie, a im bardziej ludzie odczuwają problemy i kryzysy wynikające z podziałów w ludzkim społeczeństwie, tym bardziej instynktownie czują, że winni są Żydzi.

Antysemityzm zatem występuję, jako naturalne zjawisko wśród narodów świata w celu wywarcia nacisku na naród żydowski, aby ożywił proces jednoczący na rzecz pozytywnych zmian globalnych.

Zależność ludzkości od Żydów

W swoim eseju „Arvut” (wzajemna gwarancja) wybitny kabalista Rav Jehuda Aszlag napisał o ważnej roli narodu żydowskiego: „Naród izraelski został stworzony, jako kanał do tego stopnia, że ​​oczyszczając się (z egoizmu), przekazuje swoją moc reszcie narodów”.

Dzisiejszy świat jest jak zepsuta maszyna, w której wszystkie elementy są rozsynchronizowane. Dopóki nie połączymy ich prawidłowo, nic nie będzie działać prawidłowo. Każdy człowiek na ziemi – bogaty i biedny, intelektualista i niewykształcony, antysemita i filosemita – zależy od Żydów, gdyż oni muszą naprawić rozbicie, ponieważ Żydzi mają to, co jest potrzebne do wykonania tej pracy: metodę połączenia, którą pierwotnie otrzymali od Abrahama.

Poczucie zależności i żądanie jedności od narodów świata nie uspokoi się, dopóki my, Żydzi, nie zaczniemy się jednoczyć i nie przekażemy pozytywnej siły natury, która jest niezbędna do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania globalnego systemu. Wtedy świat przestanie winić nas za swoje nieszczęścia, ponieważ wtedy otrzyma to, czego ostatecznie potrzebuje: szczęście, pokój i harmonię dzięki pozytywnym ludzkim połączeniom.

https://blogs.timesofisrael.com/why-is-anti-semitism-more-conspicuous-today/?fbclid=IwAR2gad3EHULUIX818ayZqs8Du4mO-nEiRZOxhjikch7-BKJPbJSbwHhcwio