Czym jest uświadomienie sobie zła?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy niezdolność zbliżenia – jest uświadomieniem sobie zła?

Odpowiedź: Niemożliwość połączenia się, zrozumienia czym jest miłość, jest właśnie uświadomieniem sobie zła. Miłość poznajemy tylko z przeciwieństwa. Dlatego Stwórca stworzył egoizm, jako absolutnie przeciwny swojej właściwości, abyśmy uświadamiając sobie nasze naturalne ego, stopniowo przeszli do jego przeciwieństwa.

Komentarz: „Uświadomienie sobie zła” jest zrozumiałe. Ale dlaczego cały czas używa Pan takie negatywne słowo jak „nienawiść”?

Odpowiedź: A co ty jeszcze możesz przeciwstawić miłości? Miłość i nienawiść – to dwie właściwości, które są sobie przeciwne.

Pytanie: Nienawiść do własnego zła czy do bliźniego?

Odpowiedź: Nienawiść do własnego zła, do tego, że w żaden sposób nie mogę wyobrazić sobie związku z innymi, rozpuszczenia w nich, zniknięcia mojego „ja”. To dla mnie niemożliwe.

Ale to jest właśnie to, co stworzył Stwórca. I dlatego okazuje się, że poszukiwanie połączenia prowadzi do odrzucenia, a odrzucenie prowadzi do poczucia prawdziwej miłości.

Z lekcji w języku rosyjskim, 29.12.2019