Czy w Kabale istnieją mantry?

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Uczęszczałem już do jednej z Pana grup w jednym z miast w Rosji. Zapytałem tam: „Na czym polega wasza praktyka ludzie?” I okazało się, że oni latami słuchają Pana wykladów przez Internet i próbują stać się altruistami.

Można by pomyśleć, że inne nauki nie uczą, jak stać się altruistą i pokochać bliźniego swego, jak siebie samego. Niektórzy z uczniów w tej grupie zajmują się studiowaniem dlużej niż 5 lat i nie mają pojęcia o żadnej praktycznej stronie nauki. A ja nie jestem nieśmiertelny, aby tracić swój czas na bezkresną teorię!

Ponieważ ja sam zajmuję się już 15 lat praktyką wymawiania różnych mantr, dlatego byłem zaskoczony, że w Pana nauczaniu jest sama teoria. Każda mantra daje swój efekt-uczucie, ale problem jest w tym, że wszystkie mantry są rozproszone i nie ma w nich porządku od pierwszej do ostatniej.

Więc chciałbym mieć nadzieję, że przynajmniej w jednej nauce nie ma mitologii i istnieje kolejność wypowiedzi od pierwszego stopnia do ostatniego.

Odpowiedź: Mantr w kabale nie ma. Praktyka – w jedności, w niej odkrywa się ogólna siła świata – Stwórca. W nauce kabały nie ma żadnej mistyki, żadnych obietnic, żadnych wzajemnych zobowiązań, wybór należy do Ciebie! Jeśli pojawia się w tobie zarodek duszy, punkt w sercu, to kabała cię przyciągnie, poczujesz w niej możliwość zrozumienia sensu życia.