Człowiek i natura

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Stwórca ukryty jest przed człowiekiem. A czy czują Go rośliny, zwierzęta i nieożywiona natura?

Odpowiedź: Nieożywioną, roślinną i zwierzęcą naturą zarządza Stwórca nie dając im wolnej woli.

Ale one są zawarte w naszym systemie, są zawarte w człowieku i dlatego posuwają się naprzód. Człowiek podnosi i zmienia nieożywiony, roślinny i zwierzęcy świat.

Z lekcji w języku rosyjskim, 12.11.2017