Artykuły z kategorii Wolna wola

Czy istnieje ochrona z góry? Cz.1

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czasem nawet u najbardziej niereligijnych ludzi pojawia się uczucie, jakby jakaś siła z góry ich chroniła, pomagając im wyjść bez szwanku z najbardziej niebezpiecznych sytuacji.

A niekiedy przychodzą tak ciężkie stany, że wydaje się, jakby na górze zapomnieli o nas albo w ogóle nigdy nie było żadnej wyższej siły, która by nas chroniła. Współczesny człowiek coraz mniej wierzy w ochronę z góry. Czy ona rzeczywiście istnieje?

Odpowiedź: My nie tylko mamy ochronę z góry, ale w ogóle znajdujemy się na tym świecie jak zarodek w łonie matki – w systemie, który łączy nas pod każdym względem i nie pozostawia nam ani jednego stopnia swobody.

System nie pozwala nam zrobić ani jednego swobodnego ruchu: ani fizycznego, ani emocjonalnego, ani umysłowego, ani serdecznego. Wszystko jest połączone w ścisłym systemie żelaznymi więziami i niemożliwe jest  nawet pomyśleć o jakiejś wolności w jakimkolwiek sensie.

Ta siła, która łączy nas tysiącami więzi, jest ukryta przed nami i dlatego wydaje nam się, że jesteśmy swobodni i wolni, aby robić wszystko, co chcemy. Nasza przyszłość, nasze postępowanie i reakcja ogólnego systemu na to – wszystko to jest pokryte mrokiem niewiedzy.

Dlaczego natura ukrywa to wszystko przed nami? Dlatego, żebyśmy sami odkryli system, w którym się znajdujemy, zbadali go, poczuli, zrozumieli do takiego stopnia, aby stać się jego nierozerwalną integralną częścią, w jednej świadomości z nim, pragnieniu i odczuciu. Na tym polega przeznaczenie człowieka i cel jego istnienia na tym świecie.

Ciąg dalszy nastąpi …

Z rozmowy o nowym życiu, 26.01.2017


Od czego zależy droga dusz?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jeżeli wszystko zaplanowane jest z góry przez Stwórcę, to co uważane jest za błąd na duchowej drodze i w studiowaniu Kabały?

Odpowiedź: Człowiekowi pozostaje wolność wyboru, wolność woli. W każdym przypadku i tak dojdziemy do swojego ostatecznego punktu, przecież on pierwotnie już został dla nas ustalony,  ale nie droga do niego. Określając swoją drogę, człowiek jednocześnie określa drogę innych dusz, które od niego zależą, ponieważ istniejemy w integralnym systemie.

Dlatego w takiej mierze, w jakiej zachowuje się niewłaściwie, on negatywnie wpływa na los innych ludzi. Naturalnie, to wraca do niego z wielokrotnie większą ujemną dokładką.

Chociaż z jednej strony wszystko jest określone z góry, ale z drugiej strony wszystko zależy od człowieka – każdy konkretny moment. Gdyby człowiek był tego świadomy, to nie wiedziałby, dokąd uciec. Dlatego jest to przed nim ukryte.

Komentarz: W niektórych filmach pokazuje się, jak człowiek nagle zaczyna rozumieć, że każdy jego postępek wpływa na innych, i natychmiast „zamiera”.

Odpowiedź: Ale tutaj zamieranie nic nie pomoże, przecież w takim stopniu, w jakim zamiera jest nieaktywny i oczywiście, tym również wpływa na wszystkich.

Z lekcji w języku rosyjskim, 24.09.2017


Wolność od strachu przed śmiercią

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy Kabała może uwolnić mnie od strachu przed fizyczną śmiercią?

Odpowiedź: Tak! To nie jest problem, dlatego że w rzeczywistości nie będziesz myśleć o fizycznej śmierci, a będziesz myśleć o tym, jak zdążyć zrealizować program stworzenia w tym stanie, w którym się znajdujesz.

Z lekcji w języku rosyjskim, 02.07.2017


Dla kogo jest przeznaczona nauka Kabały?

  каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy nasz świat – to więzienie? Czy mogę wydostać się z niego z pomocą siły Kabały?

Odpowiedź: Oczywiście. W tym właśnie jest sens życia. Ale odczuwają to tylko ci ludzie, którzy czują podświadomie, że się duszą w tym świecie.

A jeśli człowiek nie ma takiego uczucia, to nie ma również odpowiedniego bodźca, nie jest mu to potrzebne. Dlatego Kabała nie jest dla takich ludzi.

Człowiek musi zrozumieć, że sens życia jest powyżej materialnej egzystencji. Wtedy jest w stanie wydostać się z więzienia naszego świata.

Z lekcji w języku rosyjskim, 02.07.2017


Wyprzedzić ciosy losu

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jeśli wydaje się nam tylko, że jakby sami wybieramy swoje przeznaczenie, a w rzeczywistości ono już jest zapisane z góry, to jak ten program zarządza moim życiem, w jaki sposób prowadzi mnie przez wszystkie wydarzenia?

Odpowiedź: Ty istniejesz wewnątrz  tego programu w postaci jego pasywnego elementu. On nawet nie musi tobą zarządzać, przecież jesteś włączony wewnątrz niego, jak jeden z tranzystorów w procesorze. Przez ten tranzystor przechodzą wszelkiego rodzaju sygnały i jemu wydaje się, że jakby żyje samodzielnym życiem. Tak ty odczuwasz swoje osobiste życie, jako fragment z ogólnego obrazu.

Pytanie: I w jaki sposób w tym przypadku prawidłowo odnosić się do różnych wydarzeń w swoim życiu: radosnym i smutnym?

Odpowiedź: Zwierzęta reagują na wszystko instynktownie, zgodnie z założonymi wewnątrz nich właściwościami, włączonymi w program. I dlatego one nie mogą mieć żadnej samodzielnej reakcji. Jednak ludzie rozwinęli się wyżej od zwierząt, i dlatego zaczęli odczuwać przeżycia, związane ze złożonymi systemami pamięci, i z nich zbudowali sobie odpowiedzi na to, co dzieje się z nimi w życiu.

Zwierzę reaguje tylko na chwilowe warunki: deszcz, śnieg, pojawienie się niebezpiecznego drapieżnika. Ale ludzie zaczęli już związywać swoje przeznaczenie z różnymi siłami natury, i dlatego zaczęli czcić słońce, księżyc, itd. Zaczęli składać ofiary tym siłom, starając się je  udobruchać. Tak powstały religie.

Praojciec Abraham także sporządzał bożki, dopóki nie ujawnił, że w ten sposób nie można wpłynąć na swoje przeznaczenie. Religia przedstawia tylko psychologiczną pomoc, co oczywiście jest również bardzo ważne. Ale ona nie ma żadnego wpływu na wyższe siły natury.

Pytanie: A jak można wpłynąć na wyższe siły natury?

Odpowiedź: Człowiek znajduje się wewnątrz sił natury pod ich wpływem. Ale jeśli on dowie się, do jakiego celu one go prowadzą, to może iść na przodzie tych sił. I jeśli on sam będzie wykonywał działania jeszcze przed tym, jak te siły będą go popychać, to może dobrowolnie poruszać się do wyznaczonego mu celu.

Siły natury rozwijają go cierpieniami, popychając z tyłu – a on będzie postępował dzięki własnym działaniom, dążąc naprzód.

Pytanie: Skąd mam wiedzieć, do jakiego celu prowadzą mnie siły natury?

Odpowiedź: Tym zajmuje się nauka Kabały. Studiując ją, człowiek uczy się, jak poruszać się w kierunku celu. Człowiekowi już pojawia się wizja tego stanu, w którym powinien być.

Z rozmowy o nowym życiu, 25.07.2017


Gospodarz swojego losu

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie z Facebooka: Zrozumiałem, że nasz świat – to gałęzie. I, że istnieją ich korzenie. Czytam wiele informacji o tym, że nasz świat jest zarządzany, że ludzki mózg otrzymuje polecenia z zewnątrz. Proszę, niech Pan opowie, jeśli to możliwe w prosty, nieskomplikowany sposób o prawie gałęzi i korzenia.

Odpowiedź: Zgodnie z prawem korzenia i gałęzi wszystkie sygnały zarządzania, wszystkie polecenia formują się na wyższym, niż nasz świat poziomie.

Nasz świat jest światem działań. Wyższy świat – jest to system zarządzania, w którym ma miejsce kształtowanie komenddla naszego świata i my je podświadomie wypełniamy, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Jednak czujemy, że nagle pojawia się jakaś myśl, jakieś pragnienie, działanie, konsekwencja, zdarzenie.

W naturze nic nie dzieje się bez powodu – wszystko jest zamknięte i wszystko jest logiczne.

Ale, czy istnieje relacja zwrotna, odpowiedź na wyższe zarządzanie, które możemy zmienić? Okazuje się, że tak.

Im bardziej będziemy podobni do wyższego zarządzania, tym bardziej dobre komendy będą schodzić do nas, ponieważ wyższe zarządzanie nie ma potrzeby, by nas łamać. Nasza natura i natura wyższego zarządzania staną się bliskie sobie i wtedy komendy będą bardzo logicznie i harmonijnie przez nas przyjmowane.

Zaczniemy bardzo gładko, lekko je wypełniać i działać zgodnie z wyższym zarządzaniem. Ale w tym celu musimy zmienić naszą naturę z otrzymującej, egoistycznej na obdarzającą, altruistyczną.

Taka jest natura Wyższego świata i całego wszechświata, z wyjątkiem człowieka. Człowiek – to egoista, a cała pozostała natura – nie. Ona jest wzajemnie połączona w jeden system i do niego musimy się dopasować.

O tym mówi nauka Kabały. Jeśli stopniowo zaczniemy integrować się z naturą, to zobaczymy, jak wszystkie działania, wydarzenia, wszystkie komendy wyższego zarządzania będą bardziej korzystne dla nas.

Komentarz: Teraz prawie wszyscy naukowcy mówią, że znajdujemy się wewnątrz matrycy, że nasz mózg jest kontrolowany. Ale oni dalej nie idą …

Odpowiedź: Oni nie rozumieją tego systemu, nie czują go.

Nauka Kabały jest dobra, ponieważ poprzez zmysły wprowadza człowieka w odczucia wyższego systemu, i wtedy on rozumie, że może podnieść się do „kabiny” zarządzania.

Tak, czy inaczej on będzie zobowiązany to zrobić. Tylko Kabała pozwoli mu wykonać to gładko i szybko, bez czekania na jakieś tragiczne pobudzenia z góry.

Z programu TV „Wiadomości z Michaelem Laitmanem”, 25.05.2017


Nagroda i kara w naszym życiu, cz.2

каббалист Михаэль Лайтман Kabaliści postrzegają nagrodę i karę nie tak, jak zwykli ludzie, ale jako reakcję, która pochodzi od samego wyższego systemu. Dlatego oni odnoszą się spokojnie do jakiejkolwiek krytyki i zarzutów – jak do wpływu systemu, który chce ich popchnąć do rozwoju.

Oni nie przypisują tego jakiemuś oddzielnemu człowiekowi, a tylko ogólnemu systemowi. I dlatego obwinienie, które komuś innemu wydaje się karą, dla kabalisty jest roboczym materiałem, z którym należy pracować, aż nie poczujesz w nim wynagrodzenia.

Pytanie: Jak to może być wynagrodzeniem, jeśli człowieka oskarżają i zawstydzają?

Odpowiedź: Mnie również krytykują już od wielu lat, oskarżając o oszustwa, i o dążenie do panowania. Ale ja rozumiem, że ta krytyka pochodzi nie od konkretnych ludzi, którzy mają jakąś wolną wolę, a od systemu. I dlatego muszę przyjąć tę krytykę, aby poczuć się na wygnaniu.

Ich stosunek, postępowanie jest prawidłowe, przecież pomaga mi w naprawie, i jeśli będę posuwał się do naprawy, to poczuję te negatywne zjawiska, przejawy, jako pozytywne. A negatywnymi odczuwam je tylko, dlatego, że sam na razie jeszcze mam nienaprawione jakieś wewnętrzne właściwości.

Innymi słowy, nagroda i kara w naturalnym, egoistycznym postrzeganiu jest zupełnie przeciwna do tego, co czuje pragnący duchowego rozwoju i traktujący je powyżej swojego egoizmu.

Dlatego ludzie, którzy chcą się wydostać ze swojego egoizmu, postrzegają całą negatywną krytykę pod swoim adresem, jako podarowaną im możliwość podniesienia się i tym zamieniają karę w wynagrodzenie. Przecież to oznacza, że system się mną zajmuje czule i troskliwie, jak matka wychowująca małe dziecko i ucząca je, jak się prawidłowo zachowywać.

Pytanie: Jak matka, która daje dziecku zdrowe jedzenie zamiast butelki Coca-Coli?

Odpowiedź: Tak, otrzymywać ciosy – to bardzo korzystna rzecz. One nie powinny wywoływać sprzeciwu i obwinienia w odwecie, a analizę: czym konkretnie sprawia to mi przykrość, jakie są moje właściwości, myśli, pragnienia? Wszystko to muszę naprawić – akurat tam, gdzie czuję uderzenie.

Przecież właśnie dzięki temu muszę podnieść się z egoistycznego stanu. Jeśli czuję tam uderzenie, to znaczy, że tam jeszcze jest kalkulacja na samego siebie i ja muszę podnieść się  na wyższą kalkulację.

Pytanie: Ale chce Pan przecież otrzymać pozytywną reakcję od ludzi?

Odpowiedź: Chcę otrzymać pozytywną reakcję, jako wskaźnik, że ta właściwość we mnie osiągnęła naprawę – a nie oczekuję, żeby ludzie wokół mnie się naprawili. Powiedziano: „Każdy  sądzi na miarę swojego zepsucia”, dlatego kiedy się naprawię, nie będę więcej czuł ciosów. System jest tak zbudowany, że wtedy nikt nie będzie mnie krytykował i rościł pretensji.

Ciąg dalszy nastąpi …

Z rozmowy na temat nowego życia, 02.02.2017


Dwie drogi do przyszłości

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie z Facebooka: Myślałem, że z wysokości duchowych światów znana jest Panu przyszłość, przecież dla wyższego światła nie istnieje czas i wszystko jest od początku przesądzone. Jeśli tak, to w jakim celu są wszystkie te Pana słowa: „Być może będzie źle” i tak dalej?

Odpowiedź: Pomimo faktu, że przyszłość widzi się absolutnie wyraźnie, nauka Kabały wyjaśnia, że można dojść do niej dwoma różnymi drogami. Jedna z nich – to długa droga cierpienia, poszukiwania, ciosów i światowych wojen. Druga droga jest szybka, lekka, przyjemna, inspirująca. Teraz znajdujemy się między nimi i musimy wybrać jedną z nich.

W rezultacie wynik jest ten sam. Ale albo osiągniemy naszą przyszłość piękną i szybką drogą, albo, niestety, na odwrót.

Pytanie: Dlatego mówi Pan: „A w przeciwnym razie będzie źle”?

Odpowiedź: Tak, przecież wraz z dobrą możliwością istnieje także zła. Na tym polega nasza wolność wyboru. Ona nie jest w ostatecznym celu, a w tym, jak go osiągniemy.

Z programu TV „Aktualności z Michaelem Laitmanem”, 15.02.2017


To wszystko zależy od nas

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co nas czeka w 2017 roku? Czy ma Pan jakieś prognozy?

Odpowiedź: Nie. To, co zechcesz, to będzie. Jaki byłby sens, aby żyć, albo coś robić, jeśli wiesz o tym, co się wydarzy? Kabała wyjaśnia, że to pozbawia nas wolnej woli. Nasza droga jest nieznana nikomu.

Pytanie: A jest to znane Stwórcy?

Odpowiedź: Nie. Stwórca wysyła nam sygnały, i tak jak my reagujemy na nie, tak budujemy swoją przyszłość. Znany jest ostateczny cel, ale dojście do niego – nie. O tym nie jest wcześniej nigdzie, nic napisane.

Wszystko zależy od człowieka, od jego relacji z innymi ludźmi i od całego społeczeństwa.

Z lekcji w języku rosyjskim, 01.01.2017


W punkcie wyboru

каббалист Михаэль Лайтман W dowolnym punkcie naszego duchowego stanu istnieją dwie drogi. Dlatego, w Torze cały czas powtarza się fraza: „Patrz, Ja proponuję wamdzisiaj błogosławieństwo i przekleństwo“.

Ta fraza jest aktualna w każdym momencie, dlatego że ludziom jest dana wolna wola. Człowiek – to taka istota, która rozumie, czuje, zna i jest w stanie realizować wolność wyboru.

A jeśli w każdym momencie swego istnienia człowiek nie widzi, że przed nim istnieją dwie drogi, i nie orientuje się dokładnie, gdzie jest błogosławieństwo i gdzie przekleństwo – to on nie jest człowiekiem, a zwierzęciem, którego pogania się rozwojem ewolucji, jak kijem poganiającym go od tyłu.

Znajdując się w ukryciu, on uważa się za człowieka i nawet nie rozumie, że o niczym nie decyduje, jak marionetka nałożona na rękę lalkarza.

Dlatego słowa: „Patrz, Ja proponuję wam dzisiaj błogosławieństwo i przekleństwo” – skierowane są tylko do tego, kto studiowaniem i realizacją Kabały doszedł do zrozumienia, że ma przed sobą dwie drogi: przekleństwo i błogosławieństwo, i że może wybrać tylko jedną z dwóch. On nie ma innej alternatywy, jeśli znajduje się na poziomie realizacji wolnej woli. A jeśli jej nie realizuje, to już nie jest człowiekiem.

Dlatego powiedziano o wszystkich ludziach na świecie, że wszyscy są podobni do zwierząt, oprócz tych, którzy z pomocą Kabały dochodzą do poziomu wolnej woli.

Z programu TV „Tajemnice wiecznej Księgi”,10.08.2016