Artykuły z kategorii Seks

Dlaczego ludzi tak pociąga seks?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dlaczego ludzi tak pociąga seks?

Odpowiedź: W świecie duchowym dusza znajduje się w „ziwug” (fuzja) ze światłem.

Jest to połączenie dwóch części stworzenia: męskiej i żeńskiej części, które daje największą z istniejących przyjemności – napełnienie duszy światłem.

Pierwowzór duchowej fuzji w świecie materialnym – to stosunek fizyczny. Dlatego seks (pociąg do płci przeciwnej) jest uważany za podstawę, za korzeń wszystkich pragnień i przyjemności naszego świata, dlatego nas tak bardzo zajmuje.

Rozkosz z seksu w naszym świecie doskonale demonstruje różnicę między duchową i fizyczną fuzją.

Czlowiek (mężczyzna) tak wiele myśli o seksie i wyobraża sobie nieziemską rozkosz, która na niego czeka, ale po nastapieniu kulminacyjnego momentu przyjemność natychmiast znika. I znów zaczyna się pogoń za kolejną przyjemnością …

Dlatego że światło – przyjemność anuluje pragnienie. To znaczy, przyjemność, napełniająca pragnienie, neutralizuje uczucie przyjemności, w taki sposób jak plus i minus anulują się nawzajem.

I po zniknięciu obu powstaje podwójna pustka! Dlatego powiedziane jest: „Umierając, człowiek nie otrzymuje nawet połowy pożądanego”.

Jednak duchowa przyjemność działa w nas inaczej: znajdować się w świecie duchowym oznacza posiadać intencję (ekran) – zdolność do otrzymywania przyjemności (światła) w pragnienie (naczynie, kli), ze względu na przyjemność drugiego (przyjaciela, Stwórcy).

Dlatego należy nabyć właściwość Stwórcy – właściwość miłości i obdarzania. I wówczas otrzymujemy duchowy stosunek, nieustanną fuzję, która nieustannie trwa i umacnia się, dając człowiekowi poczucie wiecznego życia.

W istocie, gdzieś głęboko wewnatrz nas, w duszy, wszyscy podświadomie dążymy do tej właśnie fuzji, dla której zostaliśmy stworzeni.


Człowiek sukcesu

Pytanie: Jakie kryteria będą wyróżniały człowieka sukcesu w przyszłości? We współczesnym społeczeństwie jest to pokaźne konto bankowe, samochód, dom – jakie wartości są ważne dla integralnego społeczeństwa?

Odpowiedź: W integralnym społeczeństwie człowiek przyszłości będzie spełniony zgodnie z jego interakcją z innymi ludźmi.

Nadal będzie miało miejsce zupełnie normalne zaspakajanie fizjologicznych potrzeb takich jak jedzenie, seks i rodzina. Człowiek nie będzie potrzebował niczego więcej, ponieważ poza tym, całe napełnianie będzie odczuwalne w wyniku wzajemnego integralnego połączenia.

Człowiekiem sukcesu jest taka osoba, która z powodzeniem łączy się z innymi i właśnie w tym znajduje wypełnienie. Jest to wypełnienie duchowe. Ujawnia on nowe pragnienia, nowe narzędzia, za pomocą których można poczuć swoje istnienie jako wieczne i doskonałe.

Nie sądzę, że w społeczeństwie przetrwają takie symbole sukcesu, jak samochód, dom itp. Nadchodzący kryzys nie zakończy się szybko. Nie należy mieć nadziei, że nagle zniknie i wszystko znowu będzie dobrze. Ten kryzys zmusi nas do zmiany naszego systemu wartości i stopniowo będziemy wyrzekać się wszystkiego, co nie jest konieczne dla naszego wzajemnego integralnego rozwoju. Tak będzie.

Z wirtualnej lekcji, 05.02.2012


„Tutaj nie ma seksu!”

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Co ma Pan na myśli, mówiąc, że seks jest korzeniem wszelkiego pragnienia? Co mówi Kabała na temat seksu i wszystkiego co do tego należy jak pornografia, prostytucja, itd.?

Odpowiedź: W czasach sowieckich był popularny slogan: “Tu nie ma seksu!” Kpiąc z ludzi, ponieważ wszystkie rozrywki, przyjemności, bazują na seksie – takimi już jesteśmy od urodzenia. Powodem tego jest, że w świecie duchowym seks jest pojednaniem przeciwnych pragnień w intencji dawania sobie nawzajem przyjemność. Kiedy dusza otrzymuje by sprawić światłu rozkosz i w zamian światło napełnia dusze radością.

To pojednanie nazwane jest Zivug de Hakaa; jest to eksplozywne pojednanie, gdzie dusza w eksplozywny sposób anuluje swoją egoistyczną potrzebę egoizmu i używa go w zamian do dawania tzn. stawia Matt Zivug. Robi to, aby stworzyć nowy parcuf – akt spełnienia Stwórcy i zjednoczenia z Nim. Aby zagłębić się, czy działanie jest naprawione czy nie, należy sprawdzić, czy powstał nowy parcuf.

W odniesieniu do tego jest napisane, że kabaliści, po zburzeniu świątyni, byli jedynymi, którzy mogli jeszcze cieszyć się z seksu. Dlaczego? Ponieważ rozwijali jeszcze dalej swoje pragnienia i swoje zadowolenie, lecz robili to, aby stać ponad nimi, więc z zamiarem, intencją dawania. Istnieje wiele artykułów różnych kabalistów na ten temat. I powiem Wam jeszcze coś: nawet na najniższym poziomie duchowym, człowiek jest miliony razy bardziej spełniony i zadowolony, niż przez wszystko, co może doświadczyć i przeżyć w tym świecie…


Seks w znaczeniu duchowym

Sex of the Full CorrectionPytanie: Początkowo Adam był z tylko jedną kobietą, Ewą. Czy powrócimy do monogamii, kiedy już dokonamy swojej własnej naprawy czy też nie będzie nas to już wówczas obchodziło?

Odpowiedź: Seksualne zjednoczenie w naszym świecie pochodzi ze zjednoczenia duchowego pomiędzy Wyższym Światłem i duszą, zwanym dalej „Zivug de Hakaa” przy pomocy ekranu. W tym duchowym zjednoczeniu pomiędzy duszą a Stwórcą (kli i Światłem), Stwórca albo Światło jest męską częścią, która oddaje a dusza albo kli jest żeńską częścią, która otrzymuje.

W procesie naprawy dusza (naczynie – kli) nabywa cech obdarowywania i wówczas jest gotowa, by przyjąć Światło tak, by zaspokajać pragnienie „obdarowywania” Stwórcy (Światła).

Proces zjednoczenia (wyłaniający się Zivug – duchowe połączenie) zdarza się we wspólnych pragnieniach obojga „napełnić drugiego poprzez przyjemność”, odczuwać ją najbardziej w zakresie dawania przyjemności partnerowi. Dlatego też to, co się dzieje jest nieustannym porównaniem wspólnych pragnień i zamiarów (w Rosz Parcufa, przed recepcją wewnątrz Toch), które zostaje wyrażane w naszej fizjologii jako ruch seksualnych kontaktów – stosunek poprzedzający potok Światła Hochma (Or Pnimi, nasienie) do duszy (do kli, od Rosz do Toch Parucfa).

Te zmienne i postępowe wzajemne ruchy są po to, by utworzyć kompletne pragnienie w każdym duchowym partnerze, za pomocą przerywania i wznawianie kontaktu. To tworzy możliwość zdrowej przyjemności: kiedy ten poziom jest osiągnięty, Światło przechodzi od Peh do Toch – przyjemność wchodzi w pragnienie, jak to zostało napisane w Torze: „Jako strzała w odpowiednim czasie uderza w upragniony cel, w pożądaną kobietę w pożądanym miejscu.”

W ten sposób, kiedy czyjaś dusza osiąga pełną naprawę, odbiera seks jako fizjologiczne wyrażenie duchowego związku. A jeżeli nie ma żadnego duchowego związku, wtedy nie ma również żadnej motywacji czy też żadnego powodu dla cielesnego związku.