Artykuły z kategorii Różne

Moje myśli na Twitterze, 22.03.18

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Dlaczego wzniosłe, czyste pragnienia odczuwane poza grupą hamują rozwój?

Odpowiedź: Wszelkie odkrycia w grupie są w kierunku celu i dowolne odkrycia poza grupą są w przeciwnym kierunku niż cel, dlatego że grupa jest systemem Duszy i tylko w niej ma miejsce odkrycie Stwórcy.

Modlitwa – to duchowe naczynie, działanie pełnego HaWaJaH, całych 10 sfirot. Dlatego człowiek nie jest w stanie modlić się sam lub za siebie. Modlitwa którą słyszy Stwórca, wynika z połączenia w grupie i otrzymania od przyjaciół intencji, inspiracji, wsparcia.

Człowiek sam nie może zwrócić się do Stwórcy. Modlitwa musi składać się z 10 sfirot duchowego naczynia. Dlatego trzeba docenić ważność 9 przyjaciół i przyłączyć do nich swoją pustą, cierpiącą, mroczną Malchut – wtedy powstanie zwrócenie się do Stwórcy.

W wyniku pracy nad połączeniem (synowie Jakuba) w grupie (Józef) zaczynamy nienawidzić słodyczy egoistycznego napełnienia i chcemy poczuć w nim taką gorycz, żeby można było uciec. Ucieczka to jedyna rzecz, która może nas zbawić. Trzeba rozwinąć w sobie nienawiść do egoizmu.

Poczuć gorycz w otrzymywaniu: „I zajęczeli synowie Izraela od tej pracy”. Ale obdarzanie jest możliwe i staje się słodkie tylko poza egoizmem Egiptu, po otrzymaniu Tory i naprawy na pustyni.

Główna praca duchowa w Egipcie – polega na przeżuwaniu maroru, dopóki nie wydostaniemy się z Egiptu.

7 głodnych lat oznacza to że: odkrywamy wtedy gorycz pracy w egoizmie, chociaż daje nam słodycz, ale chcąc osiągnąć właściwość obdarzania, odczuwamy gorycz, maror. Chcemy osiągnąć obdarzanie i nie możemy. Nie jesteśmy w stanie obrócić goryczy w słodycz, w dobro, aby obdarzanie okazało się słodkie.

Tylko po wyjściu z egoizmu (Egiptu) człowiek może wypełniać Przykazania Stwórcy, mówiąc „Na pamiątkę wyjścia z Egiptu”. Dlatego że wszystkie Przykazania – to istota, naprawa działań z egoistycznej intencji „dla siebie” na intencje „ze względu na Stwórcę”.

Dla odkrycia Stwórcy między nami musimy działać jak wszystkie części jednej duszy. Każdy odpowiada za połączenie wszystkich ze Stwórcą, aby napełnić Stwórcę. Każdy powinien odnosić się do przyjaciół jak do Stwórcy, przecież Stwórcy potrzebni są oni, a nie on.

Na początku duchowa droga jest romantyczna, obiecuje odkrycia. Ale stopniowo człowiek staje się świadomy wysiłków i zapłaty za duchowe wzniesienie. Droga nie jest już tak pociągająca, staje się trudna i skomplikowana. Przecież jest przeciwna naturze egoizmu. Jej symbolem jest gorzkie zioło maror.

Wszyscy zwracają się do Stwórcy, instynktownie jakby jednokierunkowo, ale… bezskutecznie!

Skuteczny apel jest możliwy tylko jako jedna wspólna prośba o połączenie, połączenie grupy, ponownie w jedno naczynie duszy. Przecież właśnie dlatego Stwórca rozbił duszę, system Adama.

@Michael_Laitman


Jaka jest różnica pomiędzy pragnieniem otrzymywać a egoizmem?

Pytanie: Jaka jest różnica pomiędzy pragnieniem otrzymywać a egoizmem? каббалист Михаэль Лайтман

Odpowiedź: Pragnienie otrzymywać jest naturalnym pragnieniem. A egoizmem nazywamy czerpanie przyjemności kosztem kogoś innego.

Na przykład, jeśli głodny lew napada na owcę i zabija ją żeby zjeść śniadanie, nazywa się to pragnieniem.

Ale jeśli człowiek upokarza innego, zarabia na nim, otrzymuje jego kosztem, a nawet rozkoszuje się nie tylko samym procesem otrzymywania, ale jeszcze przy tym wywyższa się nad innymi, to jest właśnie egoizm.

Innymi słowy istnieje naturalne pragnienie żeby nasycić się i napełnić, ale także istnieje egoistyczne pragnienie.

Jeśli chcę po prostu otrzymać przyjemność, to jest to elementarna konieczność dla mojego istnienia. Ale jeśli chcę uzyskać coś właśnie kosztem innych, wbrew ich woli, żeby wznieść się ponad nimi, to wtedy jest to egoizm.

Z lekcji w języku rosyjskim, 16.09.2018


Stany kabalisty

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Dlaczego w zewnętrznym zachowaniu nauczyciela nie obserwujemy zmian jego stanów od wzlotów do upadków, a u przyjaciół – widzimy? Jak udaje się Panu być przez cały czas pełnym energii, podczas gdy inni znajdują się w upadkach i wzlotach?

Odpowiedź: Te stany, w których się znajdujecie ja już doświadczyłem. Dawno temu uświadomiłem sobie, że te stany są przemijające, że po wieczorze zawsze następuje noc, a po nocy dzień, i dlatego wszystkie są dla mojej korzyści.

Zrozumiałem, że muszę pochylić głowę i przeczekać – a może jest nawet tak, że mogę przyśpieszyć czas przybliżenia świtu, duchowego światła. Dlatego zawsze znajduję się w takim stanie, kiedy mogę się czymś zająć.

Bywają stany, kiedy oglądam polityczny lub społeczny program telewizyjny, który pomaga mi myśleć, abym mógł uzyskać odpowiednie słowa, wyrażenia, lepiej zrozumieć, co dzieje się na świecie, itd.

Ponadto piszę posty na Twitterze. Kilka razy w tygodniu przeprowadzam spotkania z tymi, którzy piszą artykuły do środków masowego przekazu. Uczestniczę w nagraniach audycji na różne tematy: o Kabale, o psychologii itd. Przeprowadzam wieczorne lekcje z Księgą Zohar. Właściwie to ciągle pracuję.

Chcę podzielić się z wami taką tajemnicą: w zależności od tego, w jakim stanie znajduję się, zajmuję się różnymi częściami Kabały. Na przykład aby studiować „Wprowadzenie do nauki Kabały” lub „Naukę dziesięciu Sfirot” nie wymagana jest wtedy specjalna zmysłowość. Dlatego kiedy moje uczucia znikają i staję się jak kawałek drewna, zwracam się do nich. A kiedy uczucia ożywają, to wtedy zajmuję się „Szamati“ lub artykułami Rabasza.

Każdego dnia muszę przygotować się do jutrzejszej lekcji. Przy czym jeśli lekcja rozpoczyna się o trzeciej nad ranem, to wstaję dwie godziny wcześniej, biorę gorący prysznic, przebudzam się, doprowadzam się do porządku, żeby nie zasnąć. Żyję w tym systemie od ponad 40 lat, dlatego wypracowałem sobie taki nawyk.

Z wielką odpowiedzialnością odnoszę się do swojej pracy. Chociaż znam materiał, ale przed rozpoczęciem lekcji przeglądam go, aby wejść w temat, wejść w stan, w którym mogę połączyć się ze studentami, być gotowym do kontaktu z nimi, poczuć ich, a oni żeby poczuli mnie.

Na początku każdej lekcji 10-15 minut wprowadzam ich w temat, starając się w nowy sposób wyłożyć go. To znaczy jest to twórcza praca, która wymaga stałego umysłowego wysiłku. I nawet kiedy śpię to te myśli nie opuszczają mnie, wszystko to przeżywam w sobie.

Uczniowie – to najważniejsza rzecz jaką mam. Z wielką troską odnoszę się do nich. Stanowią podstawę mojego życia.

Myślę, że ci którzy uczęszczają na stacjonarne lub wirtualne zajęcia, czują to i dzień po dniu robią postępy.

Każdego dnia otrzymują porcję wiedzy duchowej, doznań, nawet nowe spojrzenie na wszystko itd. Przy czym nie jest to po prostu jakieś wydarzenie lub zjawisko, ale rzeczywiście wewnętrzne odnawianie, praca.

Z lekcji w języku rosyjskim, 02.12.2018


Departament Stanu USA ogłasza ofertę na walkę z antysemityzmem na całym świecie

каббалист Михаэль ЛайтманKomunikat: Sekretarz Stanu Mike Pompeo wystąpił przeciwko antysemityzmowi przed tłumem na dorocznej konferencji AIPAC w Waszyngtonie, D.C.

Ten fanatyzm przybiera podstępną nową formę pod pozorem antysyjonizmu. Inwestuje się go w kampusy uczelni w formie bojkotu, izolacji i ruchu sankcji. Jest to omawiane w naszych mediach. Jest wspierane przez niektórych członków Kongresu. Podejrzewam, że nikogo z nich tutaj dzisiaj nie ma“ – powiedział.

Nie zrozumcie mnie źle”, kontynuował, „krytyka polityki Izraela jest rzeczą akceptowalną dla demokracji. Ale krytyka samego prawa Izraela do istnienia jest niedopuszczalna. Antysyjonizm zaprzecza samej prawomocności państwa izraelskiego i narodu żydowskiego”.

(28 marca 2019 / JNS) Biuro Demokracji, Praw człowieka i Pracy Departamentu Stanu USA ogłosiło ofertę na dwa miliony dolarów na dwa projekty zwalczania antysemityzmu w Europie i Azji Środkowej.

Zgodnie z ogłoszeniem projekty będą wdrażane w krajach członkowskich Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie przy współudziale ze specjalnym wysłannikiem do monitorowania i walki z antysemityzmem w celu zwalczania „aktów przemocy fizycznej, profanacji objektów religijnych, dyskryminacji ze względu na wyznanie oraz stosowania nienawistnych lub podżegających przemówień w wystąpieniach publicznych, środkach masowej informacji i w Internecie“.

Biuro Departamentu Stanu „będzie wspierać jeden lub więcej projektów o zwalczaniu antysemityzmu poprzez zwiększenie ilości dokumentacji i zgłaszania w zakresie przestępstw na tle nienawiści, promowanie większego zaangażowania społeczności i podnoszenia świadomości społecznej na temat sposobów zwalczania nienawistnych i dyskryminujących wypowiedzi skierowanych przeciwko Żydom.

Wysiłki na rzecz zwiększenia sprawozdawczości powinny również obejmować szkolenie funkcjonariuszy organów ścigania w celu adekwatnego i holistycznego reagowania na przestępstwa na tle nienawiści z perspektywy prawnej, społecznej i wspólnotowej i dla bardziej efektywnego wyposażenia policji i prokuratorów dla skutecznej interakcji z lokalną ludnością żydowską”, – mówi się w oświadczeniu.

Nasze uzupełnienia:

1. Można ile się chce walczyć przeciwko antysemickim wystąpieniom, ale one nie ustaną, dopóki nie zrozumiemy natury antysemityzmu.

2. Antysemityzm przejawia się w człowieku jako ukryta nienawiść do właściwości Stwórcy – pragnienia obdarzać i kochać.

3. Kiedyś Żydzi byli w tej właściwości, ale potem ją stracili i dlatego sami siebie nienawidzą, chociaż nie wiedzą, za co dokładnie.

4. Narody świata zaczęły nienawidzić Żydów nie z czasów pojawienia się tej grupy (narodu) na świecie, w starożytnym Babilonie pod przywództwem Abrahama, a kiedy ta grupa straciła swoje przeznaczenie, dążenie do odkrycia Stwórcy, i zamiast prawdziwego judaizmu w postaci „Miłuj bliźniego swego jak siebie samego” pojawiła się w narodzie zazdrość i nienawiść. Wtedy w miejsce judaizmu pojawiły się religie – wśród Żydów, chrześcijan i muzułmanów, którzy zastąpili nimi prawdziwą wiarę – obdarzanie, li szma.

5. W związku z powyższym niemożliwe jest zlikwidować antysemityzm, doprowadzić świat do pokoju, uspokoić narody i ludzkość jako całość jak tylko drogą odkrycia na świecie właściwości światła, która nas połączy i pojawi się możliwość istnienia nie w nienawiści, a w uzupełnianiu siebie nawzajem.

6. Wywołać wyższe światło naprawy natury człowieka można jedynie przez tworzenie małych grup ludzi, pożądane z 10 osób, tej samej płci, którzy starając się połączyć według metody Kabały, opisaną głównie w artykułach RABASZa, wywołują przez swoje wysiłki ukrytą właściwość natury – obdarzanie i miłość.

7. Komórka staje się odkrywcą wyższego światła z głębi materii naszego świata (wyższego światła), jego przewodnikiem do całej ludzkości, emiterem tego wyższego światła na całą nieożywioną, roślinną, zwierzęcą (w tym ludzi) naturę.

8. Wszyscy jesteśmy połączeni między sobą nie tylko za pośrednictwem mediów itd., ale także poprzez wewnętrzne związki natury – i dlatego ta tendencja będzie się szybko rozprzestrzeniała na świecie.

9. Tylko kiedy ludzie odkryją w sobie zalążki prawdziwie altruistycznych właściwości obdarzania i miłości do bliźniego, uświadomią sobie naturę judaizmu, dlaczego leży on u podstaw relacji człowieka do natury, religii, Stwórcy. I tylko wtedy antysemityzm zniknie i zamieni się w prawdziwy judaizm – dążenie do podobieństwa do Stwórcy.


Czy Stwórca posiada obraz?

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Nie rozumiem Pana interpretacji Stwórcy. Pan nazywa Go „naturą”, ale czy ta koncepcja nie jest sprzeczna z Torą? Przecież Tora odkrywa charakter Stwórcy, jako osobowości.

Odpowiedź: W żadnym przypadku. Jeśli będziesz rozumieć to w ten sposób, to dojdziesz do kultu bożków.

Stwórca nie posiada żadnego obrazu, żadnej specyfiki. Jest to siła obdarzania i miłości, która wypełnia cały wszechświat. A ponad tym znajduje się ta sama siła, ale ona nazywa się Acmuto, co oznacza „poza wszelkim związkiem ze stworzeniami” i dlatego nie możemy jej w żaden sposób nazwać.

A wszystkie przypisywane Jemu epitety („groźny”, „straszny” itd.) są dane tylko w odniesieniu do naszej percepcji, tak jak małe dziecko nazywa matkę lub ojca złymi. W rzeczywistości oni pokazują jedynie w taki sposób swoją postawę wobec niego, aby wywołać w nim jakąś reakcję, właściwe działania, starając się je uformować. A w rzeczywistości nie ma w nich tych właściwości.

Pytanie: Co ma się na myśli, kiedy mówi się, że Stwórca – to Natura?

Odpowiedź: Natura – jest wszystkim tym, węwnatrz czego znajdujemy się. Jednym z imion Stwórcy w języku hebrajskim jest Elokim. Liczbowe znaczenie słowa „Elokim” jest identyczne ze słowem „Natura”. O tym mówi się w wielu książkach kabalistycznych.

Z lekcji w języku rosyjskim, 16.12.2018


Co jest potrzebne do duchowego wzrostu?

Pytanie: Co jest potrzebne do duchowego wzrostu?каббалист Михаэль Лайтман

Odpowiedź: Najważniejszym warunkiem rozwoju duchowego jest pragnienie. Rozwijać się duchowo znaczy zrozumieć, kim jestem, dlaczego istnieję, jak wszystko kręci się wokół mnie, w jaki sposób mogę w tym uczestniczyć, jak mogę osiągnąć coś w życiu, aby to było wieczne, doskonałe, prawdziwe, jak odkryć sieć sił, oddziałujących na świat, odkryć tajemnicę świata.

Wszystko to jest pragnieniem poznania, zrozumienia Natury/Stwórcy. Jeśli człowiek posiada takie pragnienie, to ono będzie dalej determinować całą jego drogę rozwoju.

To zależy od tego, jak dużo on myśli od dzieciństwa o sensie życia: po co on jest, dlaczego, dlaczego inni ludzie nie zastanawiają się nad tym. Rozgląda się i nie rozumie, dlaczego ludzi tak zajmuje przyziemna doczesność. Co oni z tego mają? Jak nie zajmować się czymś małym, próżnym, a uchwycić się za coś doskonałego, wiecznego?

Jeśli człowiek ma takie pragnienie, wtedy dąży do duchowego.

Pytanie: Jak pytania o sens istnienia związane są z duchową siecią sił? Przecież to jest inny wymiar.

Odpowiedź: Nie, to jest bezpośrednio powiązane. Duchowa sieć sił jest zbudowana na obdarzaniu, na wzajemnym uczestnictwie w sobie, na miłości, na wyjściu z siebie. Ale ona działa na podstawie tych samych pytań.

To znaczy, pytania pozostają te same, a rozwiązanie ich można znaleźć tylko wtedy, gdy rozwiniemy w sobie właściwość obdarzania. Wtedy nie zajmujesz się pochłanianiem wszystkiego, a wręcz przeciwnie – wychodzisz z siebie. Tam, na zewnątrz ciebie – egoisty, właśnie tam znajduje się wszystko inne. Właśnie w taki sposób należy działać.

Z lekcji w języku rosyjskim, 25.11.2018


Połączenie ludzi – to święto

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Czy istnieje jakieś specjalne świecenie zgodnie z korzeniem i gałęzią podczas świąt, na przykład w Nowy rok?

Odpowiedź: Ogólnie przyjęty obywatelski Nowy rok jest to przyjemne święto, które wszyscy lubią. Ale w nim nie ma specjalnego duchowego korzenia, i odpowiedniego do niego jakiegoś rodzaju świecenia.

Jednak z drugiej strony, gdy ludzie łączą się razem dobrymi połączeniami i chcą przyciągnąć na siebie wyższe światło, mogą to zrobić w dowolnym czasie, niezależnie od roku, czasu, dnia i nocy.

Połączenie ludzi – to jest właśnie święto.

Z lekcji w języku rosyjskim, 30.12.2018


Środki do osiągnięcia fuzji

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Czy kabalista może podnieść się zarówno nad uczuciem cierpienia, jak i nad uczuciem przyjemności?

Odpowiedź: Tak. To właśnie jest środkowa linia, kiedy on nie zależy ani od jednego, ani od drugiego. Do tego należy dążyć.

Pytanie: I co się dzieje: rozkoszuję się czy cierpię?

Odpowiedź: Dla mnie zarówno przyjemność, jak i cierpienie są tylko środkiem do osiągnięcia fuzji.

Z lekcji w języku rosyjskim, 18.11.2018


Przyspieszenie na ścieżce duchowej

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Co oznacza przyspieszenie na ścieżce duchowej i dlaczego tego potrzebujemy?

Odpowiedź: Przyspieszenie duchowe – to przyspieszenie w rozwoju. Ono może przechodzić tylko wtedy, jeśli robię to nie dla siebie samego, a tylko ze względu na grupę, Stwórcę, ludzkość – to znaczy wszystko, co wykracza poza ramy mojego egoizmu.

Jeśli staram się przyspieszyć swój rozwój duchowy, aby bardziej pomóc innym, wtedy otrzymuję dodatkową siłę i, przyspieszam swój rozwój, ciągnę za sobą już całe kli (naczynie), całą duszę.

Z lekcji w języku rosyjskim, 09.12.2018


Ile pozostało do końca korekty?

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Jeśli w duchowości nie istnieje czas, to co to jest bezpośrednia droga? Czy ona jest krótsza?

Odpowiedź: W duchowości czas nie istnieje. To nie ma nic wspólnego z naszym światem. Odmierzono do końca korekty 6000 lat. Teraz jest 5779 rok. To znaczy, do ostatecznej korekty pozostało 221 lat.

Jednak możemy osiągnąć ją wcześniej. Ale w zasadzie to, co przepowiedziała nauka Kabały spełniło się dokładnie według czasu. A po ostatecznej korekcie cały świat wzniesie się na poziom Wyższego świata.

Z lekcji w języku rosyjskim, 02.12.2018