Artykuły z kategorii Pytania&Odpowiedzi

Istota nauki Kabała, cz.2

каббалист Михаэль Лайтман Poznać ukryte siły natury

Pytanie: Co to jest „odkrycie Stwórcy stworzeniom na tym świecie”? Czy można porównać odkrycie Stwórcy z odkryciem praw magnetyzmu, elektryczności? Czy oznacza to, że po prostu uczymy się korzystać z praw natury które do tej pory były przed nami ukryte.

Odpowiedź: Odkryć Stwórcę to oznacza, odkryć ukryte siły natury, jej zależności, prawa, formuły, grafiki, tj. zrozumieć, wewnątrz jakiego systemu istniejemy. Przy czym zrozumieć nie ten obraz, który teraz widzimy, a siły stojące za nim.

Natura kierowana jest jakimiś siłami. Ich zwiazek między sobą oddziaływuje na nas, a nasz wsteczny wpływ na nie – cały ten obraz razem wzięty potrzebny jest nam po to, aby jakoś mniej więcej komfortowo, pewnie kontynuować naszą egzystencję.

Nauki naszego świata prowadzą nas tylko do uświadomienia sobie, że nie panujemy nad naturą i jej siłami – jedynie możemy odrobinę ukryć się przed ich negatywnym wpływem, ale nic więcej nie możemy.

Jednocześnie z tym rozwija się świadomość, że nauka znajduje się w kryzysie, w impasie i następny przełom powinien sięgać poza granice naszego świata, do tych sił które stoją poza sferą naszej obecnej egzystencji, poza sferą naszego Wszechświata.

Są to ukryte siły natury, które są wyższe od nas i określają całe nasze życie.

Pytanie: Czy można powiedzieć, że są to przyczyny tych zdarzeń, które spotykają nas w świecie materialnym?

Odpowiedź: Naturalnie. Absolutnie.

Pytanie: Oczywiste jest to że jeśli ja odkrywam ukrytą siłę, będąc na tym świecie tj. odczuwam ją za pomocą pięciu organów zmysłów – to jest to właśnie odkrycie Stwórcy.

Odpowiedź: Tak, można tak powiedzieć.

Pytanie: Czy jest to odkrywanie zmysłowe?

Odpowiedź: To się ujawnia nie tylko w zmysłach, ale także w umyśle.

Odkrywamy, w jaki sposób siły, oddziałujące na nas są ze sobą powiązane. A ich przyczynowo-skutkowy rozwój, sukcesywnie wpływa na nas. Ogólnie rzecz biorąc, widzimy pełny obraz naszego świata pod wpływem wyższych sił zarządzania – „wyższych” to znaczy na razie jeszcze ukrytych przed nami.

Ponadto zaczynamy widzieć i rozumieć możliwość naszego wstecznego wpływu na te siły, aby doprowadzić je do stanu, kiedy one będą wpływać na nas w pożądany, dobry sposób.

Ciąg dalszy nastąpi …

Z programu TV „Podstawy Kabały”, 12.11.2018


Jaka jest różnica pomiędzy pragnieniem otrzymywać a egoizmem?

Pytanie: Jaka jest różnica pomiędzy pragnieniem otrzymywać a egoizmem? каббалист Михаэль Лайтман

Odpowiedź: Pragnienie otrzymywać jest naturalnym pragnieniem. A egoizmem nazywamy czerpanie przyjemności kosztem kogoś innego.

Na przykład, jeśli głodny lew napada na owcę i zabija ją żeby zjeść śniadanie, nazywa się to pragnieniem.

Ale jeśli człowiek upokarza innego, zarabia na nim, otrzymuje jego kosztem, a nawet rozkoszuje się nie tylko samym procesem otrzymywania, ale jeszcze przy tym wywyższa się nad innymi, to jest właśnie egoizm.

Innymi słowy istnieje naturalne pragnienie żeby nasycić się i napełnić, ale także istnieje egoistyczne pragnienie.

Jeśli chcę po prostu otrzymać przyjemność, to jest to elementarna konieczność dla mojego istnienia. Ale jeśli chcę uzyskać coś właśnie kosztem innych, wbrew ich woli, żeby wznieść się ponad nimi, to wtedy jest to egoizm.

Z lekcji w języku rosyjskim, 16.09.2018


Stany kabalisty

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Dlaczego w zewnętrznym zachowaniu nauczyciela nie obserwujemy zmian jego stanów od wzlotów do upadków, a u przyjaciół – widzimy? Jak udaje się Panu być przez cały czas pełnym energii, podczas gdy inni znajdują się w upadkach i wzlotach?

Odpowiedź: Te stany, w których się znajdujecie ja już doświadczyłem. Dawno temu uświadomiłem sobie, że te stany są przemijające, że po wieczorze zawsze następuje noc, a po nocy dzień, i dlatego wszystkie są dla mojej korzyści.

Zrozumiałem, że muszę pochylić głowę i przeczekać – a może jest nawet tak, że mogę przyśpieszyć czas przybliżenia świtu, duchowego światła. Dlatego zawsze znajduję się w takim stanie, kiedy mogę się czymś zająć.

Bywają stany, kiedy oglądam polityczny lub społeczny program telewizyjny, który pomaga mi myśleć, abym mógł uzyskać odpowiednie słowa, wyrażenia, lepiej zrozumieć, co dzieje się na świecie, itd.

Ponadto piszę posty na Twitterze. Kilka razy w tygodniu przeprowadzam spotkania z tymi, którzy piszą artykuły do środków masowego przekazu. Uczestniczę w nagraniach audycji na różne tematy: o Kabale, o psychologii itd. Przeprowadzam wieczorne lekcje z Księgą Zohar. Właściwie to ciągle pracuję.

Chcę podzielić się z wami taką tajemnicą: w zależności od tego, w jakim stanie znajduję się, zajmuję się różnymi częściami Kabały. Na przykład aby studiować „Wprowadzenie do nauki Kabały” lub „Naukę dziesięciu Sfirot” nie wymagana jest wtedy specjalna zmysłowość. Dlatego kiedy moje uczucia znikają i staję się jak kawałek drewna, zwracam się do nich. A kiedy uczucia ożywają, to wtedy zajmuję się „Szamati“ lub artykułami Rabasza.

Każdego dnia muszę przygotować się do jutrzejszej lekcji. Przy czym jeśli lekcja rozpoczyna się o trzeciej nad ranem, to wstaję dwie godziny wcześniej, biorę gorący prysznic, przebudzam się, doprowadzam się do porządku, żeby nie zasnąć. Żyję w tym systemie od ponad 40 lat, dlatego wypracowałem sobie taki nawyk.

Z wielką odpowiedzialnością odnoszę się do swojej pracy. Chociaż znam materiał, ale przed rozpoczęciem lekcji przeglądam go, aby wejść w temat, wejść w stan, w którym mogę połączyć się ze studentami, być gotowym do kontaktu z nimi, poczuć ich, a oni żeby poczuli mnie.

Na początku każdej lekcji 10-15 minut wprowadzam ich w temat, starając się w nowy sposób wyłożyć go. To znaczy jest to twórcza praca, która wymaga stałego umysłowego wysiłku. I nawet kiedy śpię to te myśli nie opuszczają mnie, wszystko to przeżywam w sobie.

Uczniowie – to najważniejsza rzecz jaką mam. Z wielką troską odnoszę się do nich. Stanowią podstawę mojego życia.

Myślę, że ci którzy uczęszczają na stacjonarne lub wirtualne zajęcia, czują to i dzień po dniu robią postępy.

Każdego dnia otrzymują porcję wiedzy duchowej, doznań, nawet nowe spojrzenie na wszystko itd. Przy czym nie jest to po prostu jakieś wydarzenie lub zjawisko, ale rzeczywiście wewnętrzne odnawianie, praca.

Z lekcji w języku rosyjskim, 02.12.2018


Czy Stwórca posiada obraz?

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Nie rozumiem Pana interpretacji Stwórcy. Pan nazywa Go „naturą”, ale czy ta koncepcja nie jest sprzeczna z Torą? Przecież Tora odkrywa charakter Stwórcy, jako osobowości.

Odpowiedź: W żadnym przypadku. Jeśli będziesz rozumieć to w ten sposób, to dojdziesz do kultu bożków.

Stwórca nie posiada żadnego obrazu, żadnej specyfiki. Jest to siła obdarzania i miłości, która wypełnia cały wszechświat. A ponad tym znajduje się ta sama siła, ale ona nazywa się Acmuto, co oznacza „poza wszelkim związkiem ze stworzeniami” i dlatego nie możemy jej w żaden sposób nazwać.

A wszystkie przypisywane Jemu epitety („groźny”, „straszny” itd.) są dane tylko w odniesieniu do naszej percepcji, tak jak małe dziecko nazywa matkę lub ojca złymi. W rzeczywistości oni pokazują jedynie w taki sposób swoją postawę wobec niego, aby wywołać w nim jakąś reakcję, właściwe działania, starając się je uformować. A w rzeczywistości nie ma w nich tych właściwości.

Pytanie: Co ma się na myśli, kiedy mówi się, że Stwórca – to Natura?

Odpowiedź: Natura – jest wszystkim tym, węwnatrz czego znajdujemy się. Jednym z imion Stwórcy w języku hebrajskim jest Elokim. Liczbowe znaczenie słowa „Elokim” jest identyczne ze słowem „Natura”. O tym mówi się w wielu książkach kabalistycznych.

Z lekcji w języku rosyjskim, 16.12.2018


Co jest potrzebne do duchowego wzrostu?

Pytanie: Co jest potrzebne do duchowego wzrostu?каббалист Михаэль Лайтман

Odpowiedź: Najważniejszym warunkiem rozwoju duchowego jest pragnienie. Rozwijać się duchowo znaczy zrozumieć, kim jestem, dlaczego istnieję, jak wszystko kręci się wokół mnie, w jaki sposób mogę w tym uczestniczyć, jak mogę osiągnąć coś w życiu, aby to było wieczne, doskonałe, prawdziwe, jak odkryć sieć sił, oddziałujących na świat, odkryć tajemnicę świata.

Wszystko to jest pragnieniem poznania, zrozumienia Natury/Stwórcy. Jeśli człowiek posiada takie pragnienie, to ono będzie dalej determinować całą jego drogę rozwoju.

To zależy od tego, jak dużo on myśli od dzieciństwa o sensie życia: po co on jest, dlaczego, dlaczego inni ludzie nie zastanawiają się nad tym. Rozgląda się i nie rozumie, dlaczego ludzi tak zajmuje przyziemna doczesność. Co oni z tego mają? Jak nie zajmować się czymś małym, próżnym, a uchwycić się za coś doskonałego, wiecznego?

Jeśli człowiek ma takie pragnienie, wtedy dąży do duchowego.

Pytanie: Jak pytania o sens istnienia związane są z duchową siecią sił? Przecież to jest inny wymiar.

Odpowiedź: Nie, to jest bezpośrednio powiązane. Duchowa sieć sił jest zbudowana na obdarzaniu, na wzajemnym uczestnictwie w sobie, na miłości, na wyjściu z siebie. Ale ona działa na podstawie tych samych pytań.

To znaczy, pytania pozostają te same, a rozwiązanie ich można znaleźć tylko wtedy, gdy rozwiniemy w sobie właściwość obdarzania. Wtedy nie zajmujesz się pochłanianiem wszystkiego, a wręcz przeciwnie – wychodzisz z siebie. Tam, na zewnątrz ciebie – egoisty, właśnie tam znajduje się wszystko inne. Właśnie w taki sposób należy działać.

Z lekcji w języku rosyjskim, 25.11.2018


Połączenie ludzi – to święto

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Czy istnieje jakieś specjalne świecenie zgodnie z korzeniem i gałęzią podczas świąt, na przykład w Nowy rok?

Odpowiedź: Ogólnie przyjęty obywatelski Nowy rok jest to przyjemne święto, które wszyscy lubią. Ale w nim nie ma specjalnego duchowego korzenia, i odpowiedniego do niego jakiegoś rodzaju świecenia.

Jednak z drugiej strony, gdy ludzie łączą się razem dobrymi połączeniami i chcą przyciągnąć na siebie wyższe światło, mogą to zrobić w dowolnym czasie, niezależnie od roku, czasu, dnia i nocy.

Połączenie ludzi – to jest właśnie święto.

Z lekcji w języku rosyjskim, 30.12.2018


Środki do osiągnięcia fuzji

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Czy kabalista może podnieść się zarówno nad uczuciem cierpienia, jak i nad uczuciem przyjemności?

Odpowiedź: Tak. To właśnie jest środkowa linia, kiedy on nie zależy ani od jednego, ani od drugiego. Do tego należy dążyć.

Pytanie: I co się dzieje: rozkoszuję się czy cierpię?

Odpowiedź: Dla mnie zarówno przyjemność, jak i cierpienie są tylko środkiem do osiągnięcia fuzji.

Z lekcji w języku rosyjskim, 18.11.2018


Przyspieszenie na ścieżce duchowej

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Co oznacza przyspieszenie na ścieżce duchowej i dlaczego tego potrzebujemy?

Odpowiedź: Przyspieszenie duchowe – to przyspieszenie w rozwoju. Ono może przechodzić tylko wtedy, jeśli robię to nie dla siebie samego, a tylko ze względu na grupę, Stwórcę, ludzkość – to znaczy wszystko, co wykracza poza ramy mojego egoizmu.

Jeśli staram się przyspieszyć swój rozwój duchowy, aby bardziej pomóc innym, wtedy otrzymuję dodatkową siłę i, przyspieszam swój rozwój, ciągnę za sobą już całe kli (naczynie), całą duszę.

Z lekcji w języku rosyjskim, 09.12.2018


Ile pozostało do końca korekty?

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Jeśli w duchowości nie istnieje czas, to co to jest bezpośrednia droga? Czy ona jest krótsza?

Odpowiedź: W duchowości czas nie istnieje. To nie ma nic wspólnego z naszym światem. Odmierzono do końca korekty 6000 lat. Teraz jest 5779 rok. To znaczy, do ostatecznej korekty pozostało 221 lat.

Jednak możemy osiągnąć ją wcześniej. Ale w zasadzie to, co przepowiedziała nauka Kabały spełniło się dokładnie według czasu. A po ostatecznej korekcie cały świat wzniesie się na poziom Wyższego świata.

Z lekcji w języku rosyjskim, 02.12.2018


Jak odczuwa się duchowe wzniesienie?

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Jak odczuwa się stan duchowego wzniesienia?

Odpowiedź: Odczucie duchowego wzniesienia – jest to odczucie jedności wszechświata, odczucie wszystkich nas istniejących w jednym polu połączenia, we wzajemnej miłości. To pole nazywa się właśnie „Stwórcą”.

Człowiek wyraźnie czuje, że znajduje się w Stwórcy. W tym stanie przebywają praktycznie wszyscy bez wyjątku. My nie wychodzimy z niego. Są tylko tacy ludzie, którzy to czują, i są tacy, przed którymi jest to ukryte. Zadaniem każdego i wszystkich razem jest w pełni odkryć Stwórcę, nasze istnienie w Nim.

Pytanie: Jak człowiek określa, że to, co teraz odczuwa – to Stwórca? Czym w takim przypadku jest Stwórca?

Odpowiedź: Właściwość obdarzania i miłości, która zaczyna świecić na człowieka, przechodzi przez niego, ogarnia go i zawojowuje swoim dobrym blaskiem – to pierwsze spotkanie ze Stwórcą.

Z lekcji w języku rosyjskim, 09.12.2018