Artykuły z kategorii Pytania&Odpowiedzi

Dlaczego ludzi tak pociąga seks?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dlaczego ludzi tak pociąga seks?

Odpowiedź: W świecie duchowym dusza znajduje się w „ziwug” ( fuzja) ze światłem.

Jest to połączenie dwóch części stworzenia: męskiej i żeńskiej części, które daje największą z istniejących przyjemności – napełnienie duszy światłem.

Pierwowzór duchowej fuzji w świecie materialnym – to stosunek fizyczny. Dlatego seks (pociąg do płci przeciwnej) jest uważany za podstawę, za korzeń wszystkich pragnień i przyjemności naszego świata, dlatego nas tak bardzo zajmuje.

Rozkosz z seksu w naszym świecie doskonale demonstruje różnicę między duchową i fizyczną fuzją.

Czlowiek (mężczyzna) tak wiele myśli o seksie i wyobraża sobie nieziemską rozkosz, która na niego czeka, ale po nastapieniu kulminacyjnego momentu przyjemność natychmiast znika. I znów zaczyna się pogoń za kolejną przyjemnością …

Dlatego że światło – przyjemność anuluje pragnienie. To znaczy, przyjemność, napełniająca pragnienie, neutralizuje uczucie przyjemności, w taki sposób jak plus i minus anulują się nawzajem.

I po zniknięciu obu powstaje podwójna pustka! Dlatego powiedziane jest: „Umierając, człowiek nie otrzymuje nawet połowy pożądanego”.

Jednak duchowa przyjemność działa w nas inaczej: znajdować się w świecie duchowym oznacza posiadać intencję (ekran) – zdolność do otrzymywania przyjemności (światła) w pragnienie (naczynie, kli), ze względu na przyjemność drugiego (przyjaciela, Stwórcy).

Dlatego należy nabyć właściwość Stwórcy – właściwość miłości i obdarzania. I wówczas otrzymujemy duchowy stosunek, nieustanną fuzję, która nieustannie trwa i umacnia się, dając człowiekowi poczucie wiecznego życia.

W istocie, gdzieś głęboko wewnatrz nas, w duszy, wszyscy podświadomie dążymy do tej właśnie fuzji, dla której zostaliśmy stworzeni.


Partnerzy: Stwórca i ja

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy Stwórca dokładnie wie co i kiedy osiągnę, czy po prostu obserwuje jak film, w którym ja cierpię, próbując osiągnąć Stwórcę?

Odpowiedź: Nie, Stwórca nie tylko obserwuje. On wszystko to podstawił, zaaranżował, stworzył tak, abyśmy świadomie uczestniczyli w naszym ruchu do przodu, razem z Nim, abyśmy byli Jego partnerami. Oznacza to, że Stwórca aktywnie uczestniczy w naszym ruchu do góry.

Pytanie: Co jest kompasem i północą w przestrzeni duchowej?

Odpowiedź: Tylko grupa. Stwórca znajduje się w centrum grupy.

Dlatego poruszać się do Stwórcy oznacza to, żeby coraz bardziej zbliżać się między sobą nawzajem w naszych pragnieniach względem Niego, tj. do centrum grupy. I wtedy nigdy nie pomylisz się. Wówczas zobaczysz, że Stwórca pomaga ci, staje się twoim partnerem.

Z lekcji w języku rosyjskim, 18.08.2019


Błyskawiczne odpowiedzi kabalisty, 18.08.2019

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jeśli nie jesteśmy w stanie wejść do świata Nieskończoności, to co nas czeka?

Odpowiedź: Nie martw się o to ciebie wezmą za ucho i podniosą. Myślisz że sam czymś zarządzasz? Oczywiście że nie.

Pytanie: Kiedy człowiek rozwija się duchowo, za ile reninkarnacji może osiągnąć swoja pełną naprawę?

Odpowiedź: Człowiek może to zrobić w jednym życiu, tu i teraz. Jeśli otrzymał kontakt ze środkiem wzniesienia, to wszystko pozostałe zależy od niego.

Pytanie: Jak po odkryciu złych właściwości, nie robić złych działań? Jak można się powstrzymać?

Odpowiedź: To zależy od środowiska. Jeśli znajdujesz się we właściwym środowisku, to nie możesz zrobić nic złego!

Pytanie: Czy można naprawić wszystko na poziomie myśli?

Odpowiedź: To właśnie na poziomie myśli wszystko musi zostać naprawione.

Pytanie: Czy po tym, jak przejdziemy przez machsom będzie następna reinkarnacja duszy? Czy też nie koniecznie muszę wracać i mogę robić postępy dalej i podnieść się już tylko w świecie duchowym?

Odpowiedź: Możesz robić postępy bez powrotu w twoje śmiertelne ciało.

Pytanie: Powiedział Pan, że należy naprawić wszystko na poziomie myśli. Jak możemy to zrobić, jeśli sami niczym nie zarządzamy? Co w takim razie zależy od nas?

Odpowiedź: My niczym nie zarządzamy, w tym również swoimi myślami. Możemy jedynie prosić Wyższe Światło, aby ono przyszło i naprawiło nasze myśli.

Pytanie: Czy traumy i różne doznania w naszym życiu działają jak naprawy, aby doprowadzić nas do stanu obdarzania?

Odpowiedź: Nie. Nie należy myśleć o tym, że urazy i doznania naprawiają. One tylko popychają cię do naprawy. A naprawa polega na dobrym połączeniu w grupie, bo tylko tutaj budujecie miejsce wzajemnej życzliwości, wzajemnego uczestnictwa, w którym może objawić się Stwórca.

Z lekcji w języku rosyjskim, 18.08.2019


Jeszcze raz o stopniach duchowych

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy można przeskoczyć duchowe stopnie?

Odpowiedź: Tak, można.

Pytanie: Czy bolesne jest spadanie z duchowego stopnia?

Odpowiedź: To zależy od doświadczenia. Doświadczony człowiek rozumie, że nie są to upadki a kolejne przygotowanie do wzniesienia.

Pytanie: Jaka jest odległość między duchowymi stopniami?

Odpowiedź: To zależy od środowiska. W dobrym otoczeniu odległości są bardzo bliskie.

Pytanie: Z jakiego materiału zbudowane są duchowe stopnie?

Odpowiedź: Tylko z pragnienia. W naturze nie ma żadnego innego materiału. Cała natura jest tylko jednym pragnieniem.

Z lekcji w języku rosyjskim, 18.08.2019


Mężczyźni i kobiety: gwarancja udanego związku

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak kobiety mogą wpłynąć na mężczyzn swoim pragnieniem, abyśmy przyciągnęli Wyższe Światło i naprawdę poszli i wykonali tę pracę?

Odpowiedź: Wpływ jednej części naszego kli na drugą przepływa nie poprzez fizyczne, a poprzez duchowe kontakty. Możemy nawet uczyć się w różnych miejscach, w ogóle nie mieć kontaktu fizycznego i mimo wszystko będziemy na siebie nawzajem oddziaływać.

Aby to zrobić, nie musimy przeprowadzać wspólnych działań. One są potrzebne dla rozpowszechniania, a sam proces duchowy nie wymaga bezpośredniego fizycznego zjednoczenia w grupie. Przeciwnie, może to tylko odciągnąć naszą uwagę od właściwego kierunku do Stwórcy.

Pytanie: A jak prawidłowo wpływać na siebie nawzajem w pracy duchowej?

Odpowiedź: Pragnąć sobie nawzajem pomagać. A kiedy pragniesz, nie ma znaczenia, czy jesteś mężczyzną czy kobietą. Przejawia się to poza wszystkimi różnicami płciowymi. Jest to po prostu pragnienie do Stwórcy.

Tego, co przejawia się u kobiety, wynikające z jej natury, mężczyzna nigdy nie zrozumie. A ona nigdy nie zrozumie tego, co przejawia się w nim. Ale w Stwórcy jednoczymy się razem. Dlatego jest powiedziane: „Mężczyzna, kobieta i Szhina między nimi”.

Jeśli chcemy osiągnąć właściwy związek między sobą, w tym również rodzinny, musimy połączyć się przez Stwórcę. Stwórca znajduje się między nami i jest naszym wspólnym Źródłem. Tylko poprzez Niego możemy być właściwie i stale połączeni. Jest to gwarancja silnego, udanego związku i między mężczyznami i między kobietami, i między mężczyznami i kobietami.

Z lekcji w języku rosyjskim, 13.02.2019


Czy należy rozwijać egoizm?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Do tego aby osiągnąć Stwórcę, należy maksymalnie rozwijać swój egoizm. A jeśli człowiek nie jest egoistą?

Odpowiedź: Nie trzeba rozwijać egoizmu. To absolutnie nieprawda. Egoizm będzie rozwijał się sam!

My nie powinniśmy starać się o to aby być złymi. Przeciwnie, musimy troszczyć się o to, aby być dobrymi, a wtedy będziemy złymi, gdy zacznie się w nas odkrywać coraz więcej negatywnych właściwości, abyśmy mogli je naprawić.

A jeśli będę przegranym albo nieudacznikiem w naprawie, to nie dodadzą mi jeszcze więcej złych właściwości. Dlaczego? Przecież nie mogę sobie poradzić z tym co już mam.

Pytanie: Egoizm jest jak nerw w zębie, bez niego ząb jest nieżywy. A czy kabaliści, podobnie jak stomatolodzy powinni wyleczyć chory ząb czy go usunąć?

Odpowiedź: Usunąć się nie uda. Ludzie mimo wszystko będą musieli naprawić egoizm, bo nic innego tutaj nie świeci. Tylko jeszcze przez bardzo długi czas będziemy cierpieć od „bólu zęba”.

Z lekcji w języku rosyjskim, 18.08.2019


Co przejdzie od nas w następne życie?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co przejdzie od nas w następne życie?

Odpowiedź: Tylko nasze wysiłki, które były skierowane w tym życiu na zjednoczenie.

A czego jeszcze potrzebujemy? W przeciągu wielu żyć powinniśmy formować swoją duszę, tj. jednoczyć się w jedną dobrą siłę, dobry system.

Nic innego nie pozostaje z każdego życia, z wyjątkiem takich jak się to nazywa, dobrych uczynków.

Z lekcji w języku rosyjskim, 18.08.2019


Upadek jako środek postępu

каббалист Михаэль Лайтман Komentarz: Naucza Pan że należy starać się, żeby wspólnie poczuć upadki?

Odpowiedź: Są upadki i wzloty które czujemy razem i są te odczuwane – indywidualnie.

Pytanie: Co to znaczy odczuwać stan upadku całą grupą?

Odpowiedź: To zależy od tego kto jak traktuje upadek.

Ja traktuję upadek jako odłączenie od Stwórcy lub od grupy, tj. od posuwania się do przodu. Na przykład, mogę czuć pewnego rodzaju ciężkość, ale jeszcze nie mogę tego określić, że zostało mi to dane dla postępu, po prostu znajduję się pod jej wpływem.

Ale kiedy zaczynam postrzegać że ta ciężkość jest dana jako narzędzie posuwania się do przodu, to wtedy ona zamienia się dla mnie w środek mojego postępu. I teraz pracuję z nią z radością, bo rozumiem że dzięki temu będę robić postępy.

Kiedy mamy wspólny cel, wspólne działania, żyjemy wspólnym życiem, to wtedy w czymś pojawia się wspólne wzniesienie i wspólny upadek, ale są też indywidualne stany. Należy wykorzystać ten fakt, że możemy pracować razem i w taki sposób osiągnąć wspólny wynik.

Studiując Kabałę mniej więcej rozumiem, w jakim stanie znajdują się moi przyjaciele i jak muszę im pomagać biorąc w tym udział. Na przykład przed kongresem bardzo ważne jest dla nas, abyśmy byli natchnieni, rozmawiali o ważności celu, ważności naszego spotkania, ważności kongresu, ważności naszych studiów. Wszystko to musimy zebrać między sobą i inspirować się nawzajem.

W ten sposób powstanie wspólne pole: Stwórca nie będzie przejawiać się w jakimś osobistym odczuciu, a we wspólnym polu. Jest to bardzo ważne, dlatego że Jego manifestacja może nastąpić tylko wtedy, gdy jesteśmy już połączeni w dziesiątce, w jakimś podobieństwie do wspólnego kli / naczynia.

Z lekcji w języku rosyjskim, 13.02.2019


Pojęcie Boga w Kabale

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie z Facebooka: Centralnym punktem wszystkich religii jest pojęcie „Boga“ kluczowe dla wszystkich religii. Co w Kabale oznacza Bóg?

Odpowiedź: Bóg w Kabale oznacza ogólną siłę natury, z wyjątkiem której nie istnieje nic.

Samo w sobie jest to abstrakcyjne pojęcie w odniesieniu do człowieka a o tym, co istnieje poza naszą wiedzą, nie możemy mówić. Nikt tego nigdy nie czuł. Taki stan Stwórcy, kiedy ta Wyższa Siła istnieje sama w sobie, jest nie tylko w odniesieniu do nas, i nie może być w żaden sposób przez nas zrozumiany, i dlatego ta siła nazywa się „Acmuto”, to znaczy On Sam w Sobie.

A wszystko co poznajemy i co dane jest nam poznać, to działania Wyższej Siły w stosunku do nas. Nauka Kabały zajmuje się odkryciem tych działań w stosunku do człowieka.

Tę Wyższą Siłę nazywamy „Stwórcą”, ponieważ On stworzył człowieka, On stworzył w człowieku wszystkie właściwości, w których odczuwamy nasz świat i poprzez nasze odczucia możemy zbadać samego Stwórcę – tego, który nas stworzył. Możemy zbadać, dlaczego On nas stworzył z takimi właściwościami, z takimi ograniczeniami albo na odwrót – z możliwościami i czego Stwórca od nas chce.

Rozwijając się w tym kierunku, zaczniemy poznawać Jego Samego, to znaczy – Stwórcę. Nie Acmuto, nie Jego Samego w Sobie, a właśnie Stwórcę w stosunku do nas. W ten sposób zbadamy Jego działania, jak On stworzył nasz świat i resztę światów, czyli pewien system połączeń między Nim a nami.

Taki system połączeń, stopniowo zstępujących do nas stopni, nazywa się „światami”. Ten system oddziałuje na nas.

Studiując te światy, badamy Stwórcę, badamy siebie, przypatrujemy się samym sobie. Rozumiemy, w jakich stanach znajdujemy się w połaczeniu z Nim, i zgodnie z tym możemy zmienić swoje zachowanie, swoje działania, by wznieść się do wyższych połączeń, być bezpośrednio związanymi ze Stwórcą, dosłownie twarzą w twarz.

Oznacza to, że możemy zobaczyć, które nasze działania wywołują reakcję w Nim i odwrotnie. Jakie Jego działania powodują reakcje w nas, i osiągnąć absolutnie pełny, otwarty dwustronny związek.

Kiedy zaczynamy poznawać tę możliowość, stopniowo ją odkrywać i osiągać, to przy tym naturalnie zmieniamy swoje zachowanie zgodnie z tym, co odkrywamy, i wchodzimy na zupełnie inny poziom swojego rozwoju, kiedy zaczynamy zmieniać się w podobnych do Stwórcy. Przy tym nasz świat i my sami radykalnie zmieniamy się, i nasz stan staje się coraz bardziej bezpieczny, wygodny, poprawny, prawdziwy.

Pytanie: Kogo nazywam Bogiem, jeśli zajmuję się Kabałą?

Odpowiedź: Bogiem nazywam ogólną siłę natury. Ona nazywa się „Elokim” zgodnie z gematrią (wartością liczbową tego słowa) równą „Tewa – Natura”. Całą naturę, którą odkrywam, wszystko co wpływa na mnie z zewnątrz nazywam Stwórcą, a wszystko co jest we mnie, nazywam pochodnym Stwórcy.

Taki jest cel naszej pracy, nauki i wszelkiego rodzaju działań, aby stworzyć absulotne podobieństwo między nami a Stwórcą, w pragnieniach, intencjach, działaniach i osiągnąć całkowite harmonijne połączenie.

Tak, jak odkrywam, że wszystkie właściwości Stwórcy są obdarzaniem i miłością, tak też wznoszę się do tych właściwości. Wszystko to jest postrzegane przez uczucia, ponieważ człowiek jest istotą zmysłową. A rozum jest mu dany po to, by zarządzać tymi uczuciami i ukształtować je na podobieństwo Stwórcy.

Tylko do tego jesteśmy stworzeni. Ale, aby dojść do tej decyzji, konkluzji i działania, musimy przejść przez bardzo długi etap historycznego rozwoju: nieożywionego, roślinnego, zwierzęcego i ludzkiego.

Teraz doszliśmy do ostatniego etapu ludzkiego rozwoju. Pozostaje nam tylko odkryć Stwórcę i upodobnić się do Niego. Wtedy będziemy nazywać się ludźmi – „Adam” (w tłumaczeniu oznacza „podobny”).

Z programu TV „Wiadomości z Michaelem Laitmanem”, 31.08.2017


Czy władcy posiadają wolną wolę?

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Kabaliści piszą, że serca władców są w rękach Stwórcy. Co oznacza to stwierdzenie? Czy naprawdę nie mają oni wolnej woli?

Odpowiedź: Władcy częściowo mają wolną wolę, ale nie w 100%, dlatego że przez nich Stwórca zarządza innymi ludźmi.

I chociaż oni tego nie rozumieją, ale Stwórca w taki sposób przez nich działa. W rzeczywistości są marionetkami.

Będziemy uczyć się tego jeszcze, w jaki sposób Stwórca poprzez pewne osobowości, które w zasadzie nie są osobowościami, a marionetkami, zarządza nami. To jest specjalny system.

W rzeczywistości wolną wolę posiada zwykły człowiek. A im człowiek w społeczeństwie znajduje się wyżej na hierarchicznej drabinie, tym mniej wolnej woli posiada.

Z lekcji w języku rosyjskim, 21.07.2019