Artykuły z kategorii Praca duchowa

Jak odczuwa się duchowe wzniesienie?

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Jak odczuwa się stan duchowego wzniesienia?

Odpowiedź: Odczucie duchowego wzniesienia – jest to odczucie jedności wszechświata, odczucie wszystkich nas istniejących w jednym polu połączenia, we wzajemnej miłości. To pole nazywa się właśnie „Stwórcą”.

Człowiek wyraźnie czuje, że znajduje się w Stwórcy. W tym stanie przebywają praktycznie wszyscy bez wyjątku. My nie wychodzimy z niego. Są tylko tacy ludzie, którzy to czują, i są tacy, przed którymi jest to ukryte. Zadaniem każdego i wszystkich razem jest w pełni odkryć Stwórcę, nasze istnienie w Nim.

Pytanie: Jak człowiek określa, że to, co teraz odczuwa – to Stwórca? Czym w takim przypadku jest Stwórca?

Odpowiedź: Właściwość obdarzania i miłości, która zaczyna świecić na człowieka, przechodzi przez niego, ogarnia go i zawojowuje swoim dobrym blaskiem – to pierwsze spotkanie ze Stwórcą.

Z lekcji w języku rosyjskim, 09.12.2018


Błyskawiczne odpowiedzi kabalisty. 13.05.2018, cz.2

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Co i w jakiej kolejności powinienem robić, aby doprowadzić do pozytywnego wpływu na siebie wyższego światła? Czy można to zrobić na przykład we śnie, podczas pracy czy tylko w czasie studiowania?

Odpowiedź: Najlepiej podczas studiowania, ale można również podczas innych czynności. Tego trzeba się uczyć. Najbardziej niezawodna korekta dokonywana jest podczas zajęć w grupie.

Pytanie: Czy zaczynając zajmować się Kabałą będę w stanie kontrolować, jakie pragnienia we mnie się rozwiną, a jakie zgasną?

Odpowiedź: Nie. To zależy od korzenia twojej duszy i dlatego nie możesz jej rozkazywać. Ale, po co to robić? Wręcz przeciwnie, gdy światło z góry podziała na waszą duszę, na sumę waszych pragnień, zgodnie z tym właśnie będziecie się rozwijać.

Pytanie: Czy Pan, jako kabalista kieruje sobą przyciągając otaczające światło? W jaki sposób przychodzą do Pana myśli, pragnienia czy ludzie?

Odpowiedź: Wyrażam tylko swoją gotowość do rozwoju, a całą resztę robi światło.

Pytanie: Jeśli cały świat jest we mnie, to kim jestem?

Odpowiedź: Jesteś naczyniem całego świata, tak jak to sobie wyobrażasz. Przecież stworzenie – to cały świat.

Pytanie: Jeśli człowiek zbliża się do korekty, to czy jego stan ogólny jest pozytywny, zadowolony, spokojny, radosny, równy, podekscytowany?

Odpowiedź: Albo odwrotnie. Cały czas poruszamy się w ruchu start-stop, w bardzo poważnych skokach, w górę – w dół, w górę – w dół. Ale generalnie pewien jestem, że wszyscy znajdujemy się na prawidłowej drodze, wkrótce odkryjecie to w działaniu. Wszystko będzie dobrze.

Z lekcji w języku rosyjskim, 13.05.2018


Gdy cel jest ważniejszy od ciosów

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Jak postrzegać pozytywne wrażenia w naszym świecie? Jako zło? Przecież one odciągają nas od skoncentrowania się na Kabale.

Odpowiedź: Rzeczywiście, należy bardzo wyraźnie dostrzegać pozytywne wpływy i bać się, aby nie odwiodły nas w przeciwnym kierunku. Naturalnie, wszelkiego rodzaju przyjemności i komfort może bardzo poważnie zaszkodzić.

A zło, wręcz przeciwnie, popycha do uświadomienia sobie jego przyczyny i do celu istnienia, podczas gdy, jakoby dobry wpływ może odciągnąć człowieka od celu.

Pytanie: Okazuje się, że wygrana w lotto dwóch milionów jest gorsza niż na przykład wezwanie na policję?

Odpowiedź: Oczywiście. Wezwanie na policję tak wstrząsa człowiekiem, że on natychmiast zaczyna szukać Stwórcy: gdzie, dlaczego, co? A jeśli wygrywa dwa miliony, to jest to problem. Jak teraz człowiek może nie tylko zniwelować te dwa miliony, a zrobić z nich problem?

Nie jest to łatwe i możliwe tylko wtedy, gdy otrzymuje się ze względu na obdarzanie. To znaczy tutaj jest już konieczne skrócenie, ekran itd. To jest bardzo złożony system.

Pytanie: Przypuśćmy, że człowiek otrzymuje jakieś ciosy w postaci negatywnej siły i natychmiast zwraca się do Stwórcy. I co z tego? Przecież to jest egoistyczne zwracanie. Czy w ten sposób on robi postępy?

Odpowiedź: To nim wstrząsa. Pytanie brzmi, w jaki sposób on zwraca się do Stwórcy i co z tego robi. Po pierwsze, musi podziękować Stwórcy za to, że On przypomniał mu o Sobie. Dzięki temu ciosowi Stwórca, jakby wezwał go i on odpowiedział.

Pytanie: Czyżby tak się działo? Przecież to nienaturalne?

Odpowiedź: Jeśli cel ważniejszy jest dla mnie niż ciosy, to jest to naturalne.

Z lekcji w języku rosyjskim, 14.10.2018


Dlaczego droga do duchowego odkrycia jest taka długa?

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Dlaczego okres przygotowań do duchowego odkrycia jest taki długi?

Odpowiedź: Rzeczywiście, okres przygotowawczy jest bardzo długi. Może potrwać 20 i 30 lat, zanim zaczniesz otrzymywać i poznawać odpowiedzi.

Ale rzecz w tym, że to nie jest po prostu oczekiwanie, jakbyś czekał na pociąg w hali dworca, ale twoja nieustanna zmiana, nieustanna adaptacja do tego stanu, kiedy zaczniesz poznawać ukryty Wyższy świat.

Dlatego cała twoja droga zależy od głębi twojej duszy. Im jest ona wyższa, tym większą drogę będzie przechodzić do pierwszego odkrycia duchowego świata.

Z lekcji w języku rosyjskim, 25.11.2018


Poznanie wspólnego systemu

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Każdy ma swoją własną rolę i część we wspólnej duszy Adama. Przypuśćmy, że przygotowano dla mnie osiągnięcie niewielkiego stopnia poznania Stwórcy. Co to znaczy?

Odpowiedź: Nie ma znaczenia, czy przygotowano dla ciebie maleńkie poznanie Stwórcy, czy duże, przecież jesteś komórką jednego, jednolitego integralnego organizmu.

Dlatego poprzez swoją komórkę poczujesz cały organizm. I to tak bardzo, że cała jego działalność, cała jego praca, wszystkie jego plany będą przez ciebie zrozumiałe do takiego stopnia, do jakiego wejdziesz w ten system.

Poznajesz cały system. Nie masz żadnego uczucia, że czegoś nie zrozumiałeś. Czujesz się absolutnie napełniony wiedzą.

Z lekcji w języku rosyjskim, 07.10.2018


Wzajemne połączenie – warunek odkrycia Wyższego świata

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: W jaki sposób człowiek, po tym jak zaczął studiować Kabałę może zwiększać i utrzymywać pragnienie do jej studiowania?

Odpowiedź: Konieczne jest być w kręgu przyjaciół, aby osiągnąć między sobą porozumienie i zgranie działań, gdy wszyscy pomagają sobie nawzajem, pokazują przykład i tym wymagają działania od innych nie dając możliwości na beztroskę. To bardzo ważne.

Systematycznie przeprowadzamy różnego rodzaju warsztaty, zajęcia, spotkania przyjaciół, na których omawiane są kwestie wzajemnego poręczenia, wzajemnej więzi między nami, ponieważ jest to najważniejszy warunek wejścia w Wyższy Świat.

Sam człowiek nie może się naprawić, dlatego że to my przedstawiamy fragmenty rozbitej duszy, pomiędzy którymi przestrzeń wypełniona jest egoizmem. Ale ja mogę pomóc innym, inni mogą pomóc mi.

Musimy połączyć się między sobą na wszystkie możliwe sposoby tak, aby nasze więzi tworzyły jedną wspólną przestrzeń duchową (żółte pole na rysunku), w której odkryłby się Stwórca.

Każdy z nas jest egoistą. Ale kiedy wychodzimy „z siebie” i dążymy do wzajemnego obdarzania siebie, nasz egoizm przekształca się we właściwość obdarzania i w niej może przejawić się Stwórca zgodnie z prawem podobieństwa właściwości.

Dlatego wzajemne połączenie jest tym warunkiem, który musi zostać spełniony, aby odkryć Stwórcę. Człowiek sam nie może nic zrobić. Tutaj musimy się złamać, ponieważ każdy z nas jest indywidualistą, a w duchowości wszystko zbudowane jest na wspólnocie.

Z lekcji w języku rosyjskim, 11.11.2018


Podstawowa zasada duchowego wzrostu

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Czy podstawową zasadą duchowego wzrostu jest to, że w każdej sekundzie życia musimy pamiętać o Stwórcy? Czy jest to niekonieczne?

Odpowiedź: Podstawową zasadą duchowego wzrostu jest łączenie wszystkiego bez wyjątku ze Stwórcą, ponieważ „nie ma nikogo oprócz Niego” i wszystko, co w nas jest przez Niego jest formowane i organizowane.

Mamy bezpośredni związek tylko ze Stwórcą. Ale ten związek jest taki, że On działa na nas, i aby otrzymać od Niego informację zwrotną musimy połączyć się w dziesiątce i wtedy z dziesiątki będziemy w stanie współdziałać z Nim w takim interaktywnym kluczu.

Pytanie: Jak sprawdzić duchowy wzrost grupy?

Odpowiedź: Duchowy wzrost grupy sprawdza się według miary wzajemnego poręczenia, wzajemnej więzi, wzajemnego wsparcia wśród przyjaciół, oddania, stopnia lojalności wobec siebie i zrozumienie, że w świecie duchowym jesteście jedną całością. W ten sposób sprawdzacie siebie.

Z lekcji w języku rosyjskim, 25.11.2018


W kontakcie dusz poczuć Stwórcę

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Mam wielkie pragnienie poznać naukę Kabały, ale nie mam absolutnie żadnej ochoty łączyć się z ludźmi, którzy żyją tylko materialnymi wartościami. Na myśl o pracy ogarnia mnie sprzeciw i uczucie całkowitej bezsensowności tego rodzaju aktywności. Jak zbudować lewą linię?

Odpowiedź: A po co łączyć się z ludźmi, którzy nie pragną poznać Wyższego świata? Połącz się z nimi w ramach normalnych relacji w pracy, albo w rodzinie. Załóżmy, że twój małżonek lub małżonka nie chcą zajmować się Kabałą. To nie ma znaczenia, podtrzymuj z nimi normalne codzienne relacje.

A praca duchowa dotyczy tylko przyjaciół z grupy. Tylko z nimi możesz być „duszą w duszy“. Dlatego nie staraj się znaleźć partnerów na duchowej drodze w zwykłym świeckim społeczeństwie, i nie martw się, że ich tam nie ma.

Musisz znaleźć grupę i tam w kontakcie, w porozumieniu waszych dusz poczuć Stwórcę. To zdumiewająca, nieziemska właściwość.

Z lekcji w języku rosyjskim, 25.11.2018


Kiedy materialne traci wartość…

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Studiuję Kabałę nieco ponad rok. Ukończyłam MAK. A niedawno zauważyłam, że tracą dla mnie wartość pieniądze, moja praca, stanowisko. Proszę o pomoc jak poradzić sobie z tym, co się ze mną dzieje?

Odpowiedź: Powinniście poważnie, ale czysto mechanicznie odnosić się do siebie, do pracy, do rodziny, do wszystkiego. A pozostały czas poświęcać swojemu duchowemu rozwojowi. Przy czym jedno nie powinno dotyczyć drugiego. Swoją fizyczną istotą trzeba pracować absolutnie wyraźnie na rodzinę, na siebie itd., a duszą być razem z nami.

To wszystko jest specjalnie tak zaplanowane. Nasz świat nie jest stworzony przeciwko duchowemu rozwojowi. Wręcz przeciwnie, jest on potrzebny, by człowiek prawidłowo rozwijał się w obu kierunkach. Tylko w ten sposób osiągnie cel.

Z lekcji w języku rosyjskim, 18.11.2018


Jedyne źródło wszystkich myśli i uczuć

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Co to znaczy myśleć i rozważać? Czy powinienem po prostu siedzieć i myśleć, że chcę osiągnąć duchowość? Czy tu ma się na myśli moje działania wobec przyjaciół?

Odpowiedź: Działanie jest bardzo proste: wszystkie moje myśli i uczucia powinny mieć jedną podstawę – Stwórcę. To, co myślę i czuję rodzi, ożywia i wkłada we mnie On. Cokolwiek by się ze mną stało, albo we mnie przejawiało, to wszystko robi Stwórca.

Dlatego wskazane jest, aby stale być w myśli, że „nie ma nikogo oprócz Niego”. I jeśli dążę do takich samych myśli i uczuć moich przyjaciół i staram się zjednoczyć wszystkie nasze serca i rozum, to wtedy łączymy wszystkie nasze wysiłki między sobą i otrzymujemy ogromny wspólny wysiłek, jedno wielkie serce i jedną wielką głowę, w której chcemy poczuć Stwórcę, jako Źródło, jako pierwotną przyczynę naszych uczuć i naszego rozumu.

Jeśli w taki sposób uporczywie domagamy się, aby On odkrył się nam, jako przyczyna naszych myśli i uczuć, to bardzo szybko dochodzimy do stanu, kiedy z pomocą wyższego światła Stwórca zaczyna się przejawiać w nas.

Z lekcji w języku rosyjskim, 11.02.2019