Artykuły z kategorii Praca duchowa

Sfira – interakcja Stwórcy i stworzenia

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co to jest dziesięć sfirot?

Odpowiedź: Kiedy stworzenie zaczyna wchodzić w interakcje ze Stwórcą, a wzajemne relacje między nimi napełniają się znaczeniem, siłą, intencją, wtedy nazywa się je„sfirot”.

Jeśli człowiek zrozumie stosunek Stwórcy do niego i prawidłowo zareaguje, to te dziesięć stopni przekształca się w dziesięć sfirot. „Sfira” – od słowa „świecić się”.

Człowiek zaczyna odczuwać, jak Stwórca odnosi się do niego i jak on sam powinien odnosić się do Stwórcy. Innymi słowy, istnieje pewien rodzaj systemu, będący w potencjale, a kiedy go poznajemy, wnosimy do niego swoje uczucia i to nazywa się „sfira”. Wtedy cały ten system zaczyna jakby współgrać, świecić się.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 10.05.2022


Najważniejsza rzecz, jaką powinien zrobić człowiek

каббалист Михаэль Лайтман Opowiadanie wyjścia z Egiptu obejmuje całą historię ludzkości, jeszcze niedopowiedzianą, na obecny czas praktycznie jeszcze nie rozpoczętą.

W Torze to tylko krótka historia. Ale sama Tora – to instrukcja. Należy zrozumieć, jak jest napisana.

To jest wyjście z niewoli swoich egocentrycznych uczuć – to najbardziej podstawowe działanie z całej Tory, które powinien zrobić człowiek.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 19.04.2022


Duchowy korzeń liczby dziesięć

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jaki jest duchowy korzeń liczby dziesięć?

Odpowiedź: Duchowy korzeń liczby dziesięć oznacza, że po dziesięciu stopniach odkrywa się korzeń tej liczby. Dlatego w dziesiątce przejawia się istota relacji Stwórcy do stworzenia i odwrotnie. Innymi słowy, konieczne jest przejście przez dziesięć stopni od stworzenia do Stwórcy i od Stwórcy do stworzenia, po to żeby jeden mógł poczuć drugiego.

Pytanie: Jaki jest związek liczby dziesięć z czteroliterowym imieniem Stwórcy „Jud-hej-waw-hej”?

Odpowiedź: Dziesięć lub cztery – to jedno i to samo. Jeśli ujawniamy pokrótce właściwość Stwórcy i właściwość stworzenia, to relacje między nimi mogą być połączone w czteroliterowe imię Stwórcy, to jest w cztery etapy, ale mogą być rozszerzone i wyjaśnione w dziesięciu etapach. Ale praktycznie jest to jedno i to samo.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 10.05.2022


Zadanie każdego człowieka

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dlaczego Kabała naucza, że każdy człowiek musi zmienić siebie? Jeśli wszyscy jesteśmy jednym wspólnym systemem, to niech kabaliści wszystko zmienią.

Odpowiedź: W jaki sposób mogę zmienić ciebie? Masz swój własny egoizm, swoje właściwości, ja mam swoje i nie mam nad tobą władzy. Każdy człowiek musi osiągnąć ten stan, każdy może i musi ostatecznie kontrolować swój los. Dopiero wtedy osiągnie zrozumienie ogólnego zamysłu, ogólnej myśli.

Pytanie: To oznacza, że Kabała daje człowiekowi możliwość bycia panem swojego losu, a nie przepowiadania jakiś wydarzeń?

Odpowiedź: Kabała generalnie nie zajmuje się przepowiedniami. Właśnie to jest zakazane w Kabale, ponieważ zagłębiając się w przepowiadanie przyszłości, nie zmieniasz siebie, po to aby ta przyszłość była dobra.

Pytanie: To w zasadzie nic się nie zmienia z powodu przepowiedni?

Odpowiedź: Oczywiście. To po prostu jest gra i dlatego Kabała tego zabrania.

Ale jest nieśmiertelność! Wyjście na jej poziom jest bardzo proste. Zapraszam.

Z programu telewizyjnego „Przybliżenie kamerą. Tajemnice nieśmiertelności”


Każdy dzień przybliża świat do naprawy

каббалист Михаэль ЛайтманOdkryciu reszimot towarzyszą nieprzyjemne doznania, ponieważ ujawniają nam nasze braki. Ale jednocześnie pokazują nam warunki dla wyjaśnienia prawdziwych potrzeb. Wzrost ogólnego pragnienia otrzymywania przyjemności i odkrywające się reszimot od rozbicia – są głównymi czynnikami naszego przebudzenia.

Które przebudzają całą ludzkość. Spójrzcie, jakie ogromne kroki robi dzisiaj ludzkość w kierunku nowych stanów. Wkrótce zobaczymy kardynalne zmiany, w których będzie wyraźnie widoczny dokładny kierunek i prawidłowe nastawienie na połączenie, zbliżenie, racjonalną konsumpcję, naprawę. W przeciwnym razie po prostu nie przetrwamy.

Cała ludzkość zacznie odczuwać presję z powodu prostych rzeczy, takich jak pojawiające się dzisiaj problemy z ropą, z dostarczaniem energii. Wkrótce mogą wystąpić niedobory produktów żywności, głód, dotkliwa susza lub nowa epidemia. W taki sposób zrozumiemy, że znajdujemy się w jednym systemie, jesteśmy od siebie wzajemnie zależni i jesteśmy zobowiązani do uświadomienia sobie tej zależności.

Najważniejsze jest to, żeby zrozumieć, że tylko nasze zjednoczenie może wygenerować siłę, która podziałałaby na wszystkie negatywne zjawiska i zmieniła je w pozytywne. W taki sposób wirus zmusi nas wszystkich do szukania lekarstwa, dzięki czemu bardziej zbliżymy się i zjednoczymy, zbliżymy się do jedności, do celu stworzenia.

Okazuje się, że żadne zjawisko nie odkrywa się nam po to żeby szkodzić, a każde wydarzenie, każda chwila i każdy dzień coraz bardziej przybliżają nas do naprawy. Dlatego musimy cieszyć się swoim życiem, starając się aktywnie włączać w ten proces. Naprawa świata zależy tylko od dobrego połączenia między nami.

Z lekcji „Nauka dziesięciu sfirot”, 10.05.2022


Zabrać Egipcjanom wszystkie naczynia

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W Torze napisane jest, że synowie Izraela zabrali Egipcjanom wszystkie kelim (naczynia). Po co to zrobili?

Odpowiedź: Odebrali od Egipcjan ze swoich przeszłych stanów wszystkie intencje i pragnienia – wszystko, co odnosiło się do egoistycznego używania, aby naprawić je na właściwość obdarzania i miłości. Można powiedzieć, że przejęli doświadczenie z przeszłej pracy w egoizmie. To jest wszystko, przez co przechodzimy w naszym świecie, wszystkie te stany, których używamy potem z właściwą intencją.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 19.04.2022


„Płonący cierń”

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co oznacza „płonący cierń”?

Odpowiedź: Są takie krzewy, które płoną, dlatego że wydzielają różne olejki. Zarówno w powietrzu, jak i na słońcu wyglądają, jakby zostały pochłonięte przez płomienie. Wydają się płonąć, ale same się nie palą, a od nich unosi się ciepło i zapach.

Z duchowego punktu widzenia w człowieku płonie pragnienie zrozumienia Stwórcy, zbliżenia się do Niego. Nazywa się to „płonący cierń” („sne boer”). Sam człowiek staje się tym cierniem.

W „Opowieści paschalnej” pragnienie zrozumienia Stwórcy przekazuje się alegorycznie. Kiedy Mojżesz uciekając przed faraonem powrócił do narodu, zobaczył płonący krzew. Symbolizuje to pojawienie się w nim siły, dążącej do Stwórcy w takiej formie, że może prowadzić za sobą innych.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 19.04.2022


Uwolnić się od egoistycznej intencji

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Kto doświadcza plag faraona?

Odpowiedź: Dziesięć plag egipskich przechodzi przez człowieka, który jeszcze nie uwolnił się od swoich egoistycznych intencji. Człowiek odczuwa te plagi jako karę, w tych pragnieniach, które nie zostały jeszcze naprawione intencją ze względu na Stwórcę.

Pytanie: Jak nie utożsamiać siebie z faraonem? Niech faraon przez to przechodzi, niech cierpi.

Odpowiedź: To właśnie te kary pomagają człowiekowi nie utożsamiać siebie z faraonem, ale abstrahować od niego. Oznacza to że potrzeba dziesięć uderzeń, dziesięć porcji światła, które są po to, aby człowiek po każdej dawce oddzielił się od faraona i patrzył na niego z boku.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 14.04.2022


Czego można nauczyć się od faraona?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czego można nauczyć się od faraona?

Odpowiedź: Wszystkiego, oprócz bezpośredniej pracy dla Stwórcy.

A ogólnie, faraon – to wszystko! Faraon uczy nas nawet pracować dla Stwórcy. Tylko my nie rozumiemy, w jaki sposób nas uczy. Wszystko, co w nas jest, wszystko, co prowadzi nas do przodu, to, co nami porusza, uczy nas, buduje, kieruje – to wszystko jest faraon.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 14.04.2022


Cud wyjścia z niewoli egipskiej

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Na czym polega cud wyjścia z niewoli egipskiej?

Odpowiedź: Cud polega na tym, że w zasadzie z niewoli nie da się wyjść. Urodziliśmy się i istniejemy w intencji ze względu na siebie, tylko dzięki pomocy z góry, pomocy Stwórcy, intencja ta może zmienić się w intencję ze względu na oddawanie innym. W taki sposób wychodzimy z Egiptu.

Cud – to nowe właściwości oddawania i miłości, które pojawiają się w nas w miejsce właściwości otrzymywania i nienawiści. Człowiek powinien sam świadomie poprosić o te właściwości, wtedy wyższa siła natury zacznie je w nim kultywować.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 19.04.2022