Artykuły z kategorii Praca duchowa w grupie

Odpowiedzialność wobec Stwórcy i grupy

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Czy istnieje jakaś osobista odpowiedzialność za pracę przed Stwórcą i przed grupą?

Odpowiedź: Przed grupą zobowiązuję się do osiągnięcia wraz z nimi właściwości pełnego zjednoczenia, obdarzania.

Mój obowiązek wobec Stwórcy, to dojść do połączenia z Nim, ponieważ właśnie dlatego On mnie stworzył. W taki sposób osiągam swój najbardziej komfortowy, najlepszy, najwyższy stan.

Z lekcji w języku rosyjskim, 07.07.2019


W każdym przyjacielu widzieć Stwórcę

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Jak uchronić się przed osłabieniem z powodu negatywnych słów i emocji, które często otrzymuję od innych ludzi zajmujących się Kabałą?

Odpowiedź: Należy odnosić się do tego bardzo prosto: nie ma nikogo innego – jest tylko Stwórca. To On obleka się w innych przyjaciół, którzy wydają się istniejącymi, i poprzez nich przeprowadza na tobie swoje ćwiczenia.

Nagle wydaje ci się, że przyjaciele coś mówią do ciebie, albo lekceważą cię, albo poniżają cię. W rzeczywistości to nie oni, a Stwórca tak postepuje z tobą. Dlatego zawsze zwracaj na nich uwagę, ale zdawaj sobie sprawę, że otrzymujesz to od Stwórcy.

Dlatego, za każdym przyjacielem należy widzieć Stwórcę. I wtedy nie będziesz miał do nich żadnych pretensji, a tylko do siebie, albo do Stwórcy.

Pytanie: I to wszystko pochodzi od Stwórcy w celu naszego postępu?

Odpowiedź: Oczywiście.

Pytanie: Czy poniżenia przynoszą człowiekowi duchowy postep?

Odpowiedź: Wszystkie chwile w życiu mają na celu to, by posunąć was do przodu. Stwórca nieustannie przyciąga was do siebie, nawet jeśli tego nie czujecie. On tylko tym się zajmuje.

Z lekcji w języku rosyjskim, 23.06.2019


Jedyne kryteria duchowego postępu

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Od czasu do czasu jesteśmy odłączani od dziesiątki, a następnie wchodzimy w nią ponownie i ta częstotliwość mówi o jakości pracy. W odniesieniu do jakiego kryterium to mierzę?

Odpowiedź: W odniesieniu do dziesiątki i Stwórcy, który jest w niej!

Jestem z nimi cały czas związany, to jest moja dusza, z tym idę przez życie. Fizycznie pracuję, troszczę się o rodzinę, uczestniczę we wszelkiego rodzaju ziemskich sprawach, ale wewnętrznie ciągle odczuwam, że trzymam się za dziesiątkę i Stwórcę w niej. To jest moje jedyne kryterium.

Pytanie: A jeśli teraz mam przypadkową dziesiątkę, a jutro będzie inna?

Odpowiedź: Nie ma żadnej różnicy. W rezultacie wszystkie dziesiątki połączą się w jedną. I w ogóle wszystko, co jest stworzone połączy się w jedną jedyną dziesiątkę, łącznie z nieożywioną, roślinną i zwierzęcą naturą.

Z lekcji w języku rosyjskim, 12.02.2019


Jak prawidłowo nastroić się na duchowy świat?

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Nasza grupa znajduje się na etapie narodzin. W jaki sposób prawidłowo nastoić grupę na duchowy świat?

Odpowiedź: Jeśli połączycie się między sobą w taki sposób, że nie będzie przewagi w grupie, a tylko jedna wspólna całość, to w środku tej wspólnej całości zaczniecie odczuwać Stwórcę.

Gdy egoizm będzie właściwie połączony, to będzie wam pomocny, zmieni się w waszego najlepszego przyjaciela. Tak jest to wszystko zbudowane.

Na świecie nie ma żadnego zła! Wszystko zależy tylko od tego, w jaki sposób wykorzystamy te właściwości.

Z lekcji w języku rosyjskim, 07.04.2019


Najważniejszy warunek

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Co jest najważniejsze w naszej nauce?

Odpowiedź: Najważniejszą rzeczą w studiach jest codzienne uczęszczanie na zajęcia. Ten warunek jest konieczny, ale niewystarczający.

Warunkiem koniecznym i wystarczającym jest całkowite połączenie w grupie, tak aby grupa była jak jeden człowiek. I, aby grupa starała się cały czas być wewnętrznie, duchowo, serdecznie zjednoczona, aby we wspólnym sercu odkryć Stwórcę!

A jeśli nie może tego zrobić, to powinna prosić Stwórcę, aby On wszystkich zjednoczył. Niczego więcej nie potrzeba!

Z lekcji w języku rosyjskim, 07.04.2019


Dziesiątka i nauczyciel

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Czy podczas lekcji najpierw powinniśmy wewnętrznie połączyć się z nauczycielem czy z dziesiątką, czy też wszystko powinno odbywać się jednocześnie?

Odpowiedź: Powinieneś połączyć się z dziesiątką i zrobić to tak, byście ty i dziesiątka byli jedną wspólną całością. A wtedy można już słuchać nauczyciela i realizować w dziesiątce to, czego uczy nauczyciel.

Najważniejsza jest dziesiątka. Ale, żeby wiedzieć, co robić w dziesiątce do tego potrzebny jest nauczyciel.

Z lekcji w języku rosyjskim, 10.03.2019


Troszczyć się o ciągłe połączenie

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Jeśli zbudowaliśmy odpowiednie połączenie w dziesiątce, to mogę to poczuć przez cały czas, czy tylko podczas naszych spotkań?

Odpowiedź: Stale! Ponadto powinieneś troszczyć się o to, by połącznie wewnątrz grupy i grupy ze Stwórcą, było ciągłe.

Sam indywidualnie nie będziesz w stanie utrzymać kontaktu ze Stwórcą, jedynie poprzez grupę. Kiedy cała dziesiątka myśli o tym i wspiera się nawzajem, to wtedy związana jest ze Stwórcą.

W tym przypadku pojawia się bardzo prosty system: Stwórca umieszczony jest między wami! Nagle zaczynasz odkrywać, że Stwórca jest siecią połączeń. Załóżmy, że jest 10 osób i Stwórca was łączy. Odkrywa się coraz bardziej i bardziej i w tym odkryciu zaczynasz poznawać swój wieczny doskonały stan.

Pytanie: Czy w naszych czasach zdarza się, że człowiek dla lepszego połączenia ze Stwórcą potrzebuje fizycznej samotności, by być w lepszym duchowym związku z innymi?

Odpowiedź: Może to dziwne, ale nie. Dziesiątka, grupa, w której człowiek rozpuszcza się i łączy z innymi jest niezbędna do kontaktu ze Stwórcą. Nigdzie od tego nie uciekniemy. Stwórca chce widzieć nas wzniesionych ponad swój egoizm, a to jest możliwe tylko wtedy, jeśli połączymy się z grupą.

Z lekcji w języku rosyjskim, 17.03.2019


Adresat – Stwórca

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Jeśli myśli przychodzą z góry, to w czym może pomóc mi grupa?

Odpowiedź: Jeśli do mnie przyszła myśl, to ja mogę odpracować ją w grupie i odnieść do Stwórcy. Wszystko co otrzymuję w pragnieniach i w myślach, w sercu i w umyśle, pochodzi od Stwórcy. Nawet jeśli otrzymuję je poprzez przyjaciół, to wszystko jedno, ponieważ myśli pochodzą od Stwórcy. To znaczy że jeśli chcę poprawnie odreagować na nie, muszę przeprowadzić je przez grupę.

Musimy właściwie reagować na wszelkie myśli i pragnienia, przeprowadzać je przez centrum grupy i adresować do Stwórcy. W ten sposób wejdziemy z Nim w stały dialog: poprzez grupę – do Stwórcy, Stwórca poprzez grupę – do mnie. Tak między wszystkimi przyjaciółmi utworzy się połączenie.

Z lekcji w języku rosyjskim, 03.02.2019


Warsztat w kręgu i praktyczna Kabała, cz.4

каббалист Михаэль ЛайтманKabalistyczny posiłek

Pytanie: Co jest takiego szczególnego w kabalistycznym posiłku?

Odpowiedź: Posiłek – jest najtrudniejszym działaniem w Kabale, dlatego że podczas posiłku człowiek powinien czuć więź ze wszystkimi, we wspólnym związku kochać wszystkich. Pragnie aby wszyscy rozkoszowali się tymi smakami, które teraz czuje.

Między nimi powinno istnieć wspólne połączenie, tak aby człowiek rozkoszował się nie samym smakiem jedzenia, a tym że spożywa go razem ze wszystkimi, bo to go właśnie napełnia. Główny smak nie jest w samej gościnie, a w tym że napełniamy siebie nawzajem naszym wzajemnym odniesieniem do siebie: miłością, połączeniem, jednością.

Okazuje się, że na posiłku człowiek znajduje się w ogromnym wewnętrznym napięciu. Przecież musi stale kontrolować to z jaką intencją je każdy kęs, podnosi łyżkę do ust, żuje, połyka, czuje smaki podczas żucia pożywienia, połykania i trawienia.

W ten sposób, znajduje się w procesie otrzymania światła w swoje duchowe kli, w połączeniu ze wszystkimi innymi, ponieważ duchowe wchłanianie jedzenia – jest wspólne dla wszystkich, a nie dla każdego indywidualnie.

Dlatego każdy musi czuć, że spożywa posiłek razem ze wszystkimi jak jeden człowiek, tymi samymi ustami, jednym językiem, podniebieniem i gardłem. Przeżuwa pokarm 32-ma zębami, to znaczy że przeprowadza wyjaśnienie 32 strumieni mądrości (światła Chochma).

A kiedy połyka, to czuje nie tylko smak jedzenia, a smak tego, że robi to razem ze wszystkimi. Przekształca to materialne działanie – w otrzymanie światła w duchowy parcuf ze względu na obdarzanie. I jeśli robi to w stosunku do wszystkich, to może również uważać, że robi to razem ze Stwórcą. Dlatego posiłek – jest to bardzo trudne duchowe działanie, znacznie wyższe niż warsztat czy zebranie przyjaciół.

W sumie istnieją trzy działania przeprowadzane przez kabalistyczną grupę, skierowane na jej zjednoczenie: warsztat, zebranie przyjaciół i posiłek.

Celem wszystkich tych działań jest połączyć człowieka z innymi, żeby przestał czuć się oddzielnym elementem, a rozpuszczał się w grupie i włączył się we wszystkich. W ten sposób człowiek traci swoją egoistyczną indywidualność i otrzymuje całe wspólne kli, właściwości obdarzania, które posiadają wszyscy inni.

Człowiek wychodzi ze swojego egoizmu i włącza się w przyjaciół, czuje że nie istnieje nic oprócz nich. Na miarę tego, jak zatraca się, wchodzi w duchowy świat, w odczucie Stwórcy, to znaczy wzniesienie w inną naturę, naturę miłości i obdarzania.

Z rozmowy o nowym życiu, 20.07.2017


W jaki sposób nigdy nie oderwać się od Stwórcy?

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: W jaki sposób trzymać się, aby nigdy nie oderwać się od Stwórcy?

Odpowiedź: Jeśli nie czuję Stwórcy, jeśli nastąpiło całkowite oderwanie, oznacza to, że powracam do zwierzęcego stanu i nie mogę nic zrobić swoimi siłami. Dlatego jest potrzebny codzienny plan zajęć, stała praca, którą będę zobowiązany wykonać. I wtedy ten nieożywiony poziom – mój codzienny harmonogram przywróci mnie do życia. Zacznę czytać, uczyć się, będę brał udział w jakichś sprawach i w taki sposób ożyję. Sam nie mógłbym tego zrobić i nigdy nie powróciłbym do Stwórcy.

Tak każdy powinien zorganizować dla siebie obowiązkowe zajęcia w ciągu dnia, które w razie potrzeby przywrócą go w jakiś związek z Wyższym zarządzaniem. A po tym gdy przywrócę pewnego rodzaju połączenie: powinienem pracować nad jakimś artykułem, rozmawiać z kimś, coś robić, to wtedy powoli powracam do duchowości. Na początku jeszcze nie uczuciem i sercem, ale przynajmniej myślami, umysłem.

Czytam, redaguję tekst, studiuję go, wykonuję swoje obowiązki. Nie mam jeszcze uczucia związku ze Stwórcą, ale dzięki środowisku, które mnie inspiruje i ciągnie za sobą, zaczynam się przebudzać i dochodzić do odczuć. Zarówno serce jak i umysł zaczynają wprowadzać mnie z powrotem do pracy duchowej – rozumiem, że muszę objawić Stwórcę, Wyższe sterowanie we wszystkim co widzę przed sobą.

Gdy ktoś na mnie krzyczy, gdy mam jakieś problemy w domu, w pracy – to staram się za tymi wszystkimi ludźmi i wydarzeniami zobaczyć Stwórcę. Tak aby zewnętrzny obraz rzeczywistości nie przysłonił mi Stwórcy i żeby nie stała pomiędzy nami taka „żelazna przegroda”, o której pisze Baal HaSulam.

Chcę żeby ten obraz, zarysy widziane przeze mnie, przeciwnie, pomogły mi odkryć Stwórcę a nie ukrywały Go. W tej różnicy „ukrywającego ekranu’’ od „odkrywającego ekranu’’ – wszystko zależy od tego, w jaki sposób uda mi się owinąć jeden w drugi ekran.

Z lekcji według listu Baal Ha Sulama, 07.08.2013