Artykuły z kategorii Praca duchowa w grupie

Jak prawidłowo nastroić się na duchowy świat?

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Nasza grupa znajduje się na etapie narodzin. W jaki sposób prawidłowo nastoić grupę na duchowy świat?

Odpowiedź: Jeśli połączycie się między sobą w taki sposób, że nie będzie przewagi w grupie, a tylko jedna wspólna całość, to w środku tej wspólnej całości zaczniecie odczuwać Stwórcę.

Gdy egoizm będzie właściwie połączony, to będzie wam pomocny, zmieni się w waszego najlepszego przyjaciela. Tak jest to wszystko zbudowane.

Na świecie nie ma żadnego zła! Wszystko zależy tylko od tego, w jaki sposób wykorzystamy te właściwości.

Z lekcji w języku rosyjskim, 07.04.2019


Najważniejszy warunek

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Co jest najważniejsze w naszej nauce?

Odpowiedź: Najważniejszą rzeczą w studiach jest codzienne uczęszczanie na zajęcia. Ten warunek jest konieczny, ale niewystarczający.

Warunkiem koniecznym i wystarczającym jest całkowite połączenie w grupie, tak aby grupa była jak jeden człowiek. I, aby grupa starała się cały czas być wewnętrznie, duchowo, serdecznie zjednoczona, aby we wspólnym sercu odkryć Stwórcę!

A jeśli nie może tego zrobić, to powinna prosić Stwórcę, aby On wszystkich zjednoczył. Niczego więcej nie potrzeba!

Z lekcji w języku rosyjskim, 07.04.2019


Dziesiątka i nauczyciel

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Czy podczas lekcji najpierw powinniśmy wewnętrznie połączyć się z nauczycielem czy z dziesiątką, czy też wszystko powinno odbywać się jednocześnie?

Odpowiedź: Powinieneś połączyć się z dziesiątką i zrobić to tak, byście ty i dziesiątka byli jedną wspólną całością. A wtedy można już słuchać nauczyciela i realizować w dziesiątce to, czego uczy nauczyciel.

Najważniejsza jest dziesiątka. Ale, żeby wiedzieć, co robić w dziesiątce do tego potrzebny jest nauczyciel.

Z lekcji w języku rosyjskim, 10.03.2019


Troszczyć się o ciągłe połączenie

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Jeśli zbudowaliśmy odpowiednie połączenie w dziesiątce, to mogę to poczuć przez cały czas, czy tylko podczas naszych spotkań?

Odpowiedź: Stale! Ponadto powinieneś troszczyć się o to, by połącznie wewnątrz grupy i grupy ze Stwórcą, było ciągłe.

Sam indywidualnie nie będziesz w stanie utrzymać kontaktu ze Stwórcą, jedynie poprzez grupę. Kiedy cała dziesiątka myśli o tym i wspiera się nawzajem, to wtedy związana jest ze Stwórcą.

W tym przypadku pojawia się bardzo prosty system: Stwórca umieszczony jest między wami! Nagle zaczynasz odkrywać, że Stwórca jest siecią połączeń. Załóżmy, że jest 10 osób i Stwórca was łączy. Odkrywa się coraz bardziej i bardziej i w tym odkryciu zaczynasz poznawać swój wieczny doskonały stan.

Pytanie: Czy w naszych czasach zdarza się, że człowiek dla lepszego połączenia ze Stwórcą potrzebuje fizycznej samotności, by być w lepszym duchowym związku z innymi?

Odpowiedź: Może to dziwne, ale nie. Dziesiątka, grupa, w której człowiek rozpuszcza się i łączy z innymi jest niezbędna do kontaktu ze Stwórcą. Nigdzie od tego nie uciekniemy. Stwórca chce widzieć nas wzniesionych ponad swój egoizm, a to jest możliwe tylko wtedy, jeśli połączymy się z grupą.

Z lekcji w języku rosyjskim, 17.03.2019


Adresat – Stwórca

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Jeśli myśli przychodzą z góry, to w czym może pomóc mi grupa?

Odpowiedź: Jeśli do mnie przyszła myśl, to ja mogę odpracować ją w grupie i odnieść do Stwórcy. Wszystko co otrzymuję w pragnieniach i w myślach, w sercu i w umyśle, pochodzi od Stwórcy. Nawet jeśli otrzymuję je poprzez przyjaciół, to wszystko jedno, ponieważ myśli pochodzą od Stwórcy. To znaczy że jeśli chcę poprawnie odreagować na nie, muszę przeprowadzić je przez grupę.

Musimy właściwie reagować na wszelkie myśli i pragnienia, przeprowadzać je przez centrum grupy i adresować do Stwórcy. W ten sposób wejdziemy z Nim w stały dialog: poprzez grupę – do Stwórcy, Stwórca poprzez grupę – do mnie. Tak między wszystkimi przyjaciółmi utworzy się połączenie.

Z lekcji w języku rosyjskim, 03.02.2019


Warsztat w kręgu i praktyczna Kabała, cz.4

каббалист Михаэль ЛайтманKabalistyczny posiłek

Pytanie: Co jest takiego szczególnego w kabalistycznym posiłku?

Odpowiedź: Posiłek – jest najtrudniejszym działaniem w Kabale, dlatego że podczas posiłku człowiek powinien czuć więź ze wszystkimi, we wspólnym związku kochać wszystkich. Pragnie aby wszyscy rozkoszowali się tymi smakami, które teraz czuje.

Między nimi powinno istnieć wspólne połączenie, tak aby człowiek rozkoszował się nie samym smakiem jedzenia, a tym że spożywa go razem ze wszystkimi, bo to go właśnie napełnia. Główny smak nie jest w samej gościnie, a w tym że napełniamy siebie nawzajem naszym wzajemnym odniesieniem do siebie: miłością, połączeniem, jednością.

Okazuje się, że na posiłku człowiek znajduje się w ogromnym wewnętrznym napięciu. Przecież musi stale kontrolować to z jaką intencją je każdy kęs, podnosi łyżkę do ust, żuje, połyka, czuje smaki podczas żucia pożywienia, połykania i trawienia.

W ten sposób, znajduje się w procesie otrzymania światła w swoje duchowe kli, w połączeniu ze wszystkimi innymi, ponieważ duchowe wchłanianie jedzenia – jest wspólne dla wszystkich, a nie dla każdego indywidualnie.

Dlatego każdy musi czuć, że spożywa posiłek razem ze wszystkimi jak jeden człowiek, tymi samymi ustami, jednym językiem, podniebieniem i gardłem. Przeżuwa pokarm 32-ma zębami, to znaczy że przeprowadza wyjaśnienie 32 strumieni mądrości (światła Chochma).

A kiedy połyka, to czuje nie tylko smak jedzenia, a smak tego, że robi to razem ze wszystkimi. Przekształca to materialne działanie – w otrzymanie światła w duchowy parcuf ze względu na obdarzanie. I jeśli robi to w stosunku do wszystkich, to może również uważać, że robi to razem ze Stwórcą. Dlatego posiłek – jest to bardzo trudne duchowe działanie, znacznie wyższe niż warsztat czy zebranie przyjaciół.

W sumie istnieją trzy działania przeprowadzane przez kabalistyczną grupę, skierowane na jej zjednoczenie: warsztat, zebranie przyjaciół i posiłek.

Celem wszystkich tych działań jest połączyć człowieka z innymi, żeby przestał czuć się oddzielnym elementem, a rozpuszczał się w grupie i włączył się we wszystkich. W ten sposób człowiek traci swoją egoistyczną indywidualność i otrzymuje całe wspólne kli, właściwości obdarzania, które posiadają wszyscy inni.

Człowiek wychodzi ze swojego egoizmu i włącza się w przyjaciół, czuje że nie istnieje nic oprócz nich. Na miarę tego, jak zatraca się, wchodzi w duchowy świat, w odczucie Stwórcy, to znaczy wzniesienie w inną naturę, naturę miłości i obdarzania.

Z rozmowy o nowym życiu, 20.07.2017


W jaki sposób nigdy nie oderwać się od Stwórcy?

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: W jaki sposób trzymać się, aby nigdy nie oderwać się od Stwórcy?

Odpowiedź: Jeśli nie czuję Stwórcy, jeśli nastąpiło całkowite oderwanie, oznacza to, że powracam do zwierzęcego stanu i nie mogę nic zrobić swoimi siłami. Dlatego jest potrzebny codzienny plan zajęć, stała praca, którą będę zobowiązany wykonać. I wtedy ten nieożywiony poziom – mój codzienny harmonogram przywróci mnie do życia. Zacznę czytać, uczyć się, będę brał udział w jakichś sprawach i w taki sposób ożyję. Sam nie mógłbym tego zrobić i nigdy nie powróciłbym do Stwórcy.

Tak każdy powinien zorganizować dla siebie obowiązkowe zajęcia w ciągu dnia, które w razie potrzeby przywrócą go w jakiś związek z Wyższym zarządzaniem. A po tym gdy przywrócę pewnego rodzaju połączenie: powinienem pracować nad jakimś artykułem, rozmawiać z kimś, coś robić, to wtedy powoli powracam do duchowości. Na początku jeszcze nie uczuciem i sercem, ale przynajmniej myślami, umysłem.

Czytam, redaguję tekst, studiuję go, wykonuję swoje obowiązki. Nie mam jeszcze uczucia związku ze Stwórcą, ale dzięki środowisku, które mnie inspiruje i ciągnie za sobą, zaczynam się przebudzać i dochodzić do odczuć. Zarówno serce jak i umysł zaczynają wprowadzać mnie z powrotem do pracy duchowej – rozumiem, że muszę objawić Stwórcę, Wyższe sterowanie we wszystkim co widzę przed sobą.

Gdy ktoś na mnie krzyczy, gdy mam jakieś problemy w domu, w pracy – to staram się za tymi wszystkimi ludźmi i wydarzeniami zobaczyć Stwórcę. Tak aby zewnętrzny obraz rzeczywistości nie przysłonił mi Stwórcy i żeby nie stała pomiędzy nami taka „żelazna przegroda”, o której pisze Baal HaSulam.

Chcę żeby ten obraz, zarysy widziane przeze mnie, przeciwnie, pomogły mi odkryć Stwórcę a nie ukrywały Go. W tej różnicy „ukrywającego ekranu’’ od „odkrywającego ekranu’’ – wszystko zależy od tego, w jaki sposób uda mi się owinąć jeden w drugi ekran.

Z lekcji według listu Baal Ha Sulama, 07.08.2013


Doceniać stany upadku

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Staramy się pracować duchowo z przyjaciółmi, chcemy nauczyć się obdarzać, wejść w pole dziesiątki. Nawet pojawia się w nas takie uczucie, że mamy bardzo wielkie pragnienie, dążenie do duchowości i wszystkie nasze myśli są skierowane ku temu celowi.

A potem nagle to uczucie przepada, zapominamy o wszystkim i nic nam nie pozostaje z tego stanu. Dlaczego tak się dzieje?

Odpowiedź: Dlatego że odkrywa się w nas tylko jedna maleńka cząsteczka naszego egoizmu, nad którą wznosimy się i zaczynamy przynajmniej słuchać tego, co dzieje się w naszej duchowości. Dlatego żeby odkryć większy egoizm, muszą nam go dodać. Dlatego dodają ego, a wtedy towarzyszy nam uczucie upadku.

Wyobraźmy sobie taką sytuację, że przechodzimy przez pewien określony etap, rozmawiamy o tym w grupie, wydaje nam się że czujemy „coś‘‘. A potem żeby podnieść się na następny poziom, potrzebny jest nam dodatek egoizmu. Aby go nadal utrzymać, opuszczają nas w dół. Jeśli na początkowym egoistycznym poziomie mamy 10 kg egoizmu, to dodają nam jeszcze 10 kg.

A ponieważ to ego nie zostało jeszcze skorygowane, to odczuwamy upadek w minus – 10.

Ale w rzeczywistości to jest plus. Bo czy można rozwijać się bez egoizmu? Pracując w grupie przekształcam to ego we wzniesienie. W taki sposób dorastam do następnego stopnia.

Dlatego przechodzimy te wszystkie stany upadku. I powinniśmy je doceniać! Najważniejsze jest to, aby docenić nasz egoizm. Jeśli by go nie było, nie moglibyśmy się podnieść, nie moglibyśmy poczuć Stwórcy. A przecież musimy osiągnąć stan nieskończoności.

Musimy poczuć całą „malchut świata Nieskończoności“‘ całe ogromne kli (naczynie duszy), wszystko to co stworzył Stwórca. Czy możecie sobie wyobrazić do jakiego ogromnego egoizmu musimy dojść? Bo w przeciwnym razie nie poczujemy siebie „przeciwko Stwórcy‘‘. Ponieważ połączenie z Nim przechodzi tylko przez nasze ego.

Powiedziano w piśmie: że „ faraon przybliża Izrael‘‘ tj. ludzi skierowanych na Stwórcę, tym że daje im swój egoizm. Dlatego musimy nauczyć się przezwyciężać wszystkie stany upadku, ale prawidłowo, tak żeby maksymalnie efektywnie realizować odkrywający się w nas egoizm.

Z lekcji w języku rosyjskim, 04.04.2019


Wszystkie stany w grupie są dobre

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Zdarzają się takie stany u człowieka, kiedy to uczucie podpowiada mu coś innego, a następnie włącza się umysł i koryguje to. Co mamy na myśli „przysłuchiwać się‘‘ w pracy dla Stwórcy?

Odpowiedź: Na duchowej drodze rzuca nas ze strony na stronę. Przechodzimy wówczas przez różne stany: rozczarowanie, zachwyt, napełnienie, pustkę, różne interakcje z przyjaciółmi, nawet odłączenie się od przyjaciół w kierunku samotności itd.

To wszystko jest konieczne, aby człowiek sam to odczuł. Specjalnie przechodzi przez takie stany, aby wybrać z nich punkt – kontaktu ze Stwórcą. Najważniejszą rzeczą jest to, aby nie pozostawać w tych stanach.

Wszelkie stany, które ludzie przechodzą w grupie są dobre. Prowadzą do rozwoju duchowego, nawet jeśli wydaje nam się, że są puste i niepotrzebne. Ale w rzeczywistości tak nie jest. Dlatego starajmy się w miarę możliwości jak najwięcej czasu poświęcać połączeniu między przyjaciółmi.

Na przykład ja, od wielu lat każdego dnia nauczam, piszę na twitterze, odpowiadam na pytania, sporządzam blogi itd. A wszystko to dlatego, że bardziej rozwijam się duchowo.

Chociaż w zasadzie, to nic takiego szczególengo nie robię. Odpowiadam na łatwe pytania zadawane przez początkujących itd. Ale dzięki połączeniu z innymi duszami pomagam im wzrastać, przyłączać się – to właśnie na tym polega rozwój każdego człowieka.

Z lekcji w języku rosyjskim, 25.11.2018


Jak wykorzystać swoją indywidualność?

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Jak można wykorzystać swoją indywidualność dla dobra grupy i postępu?

Odpowiedź: Gdy zaczniesz pracować z grupą, zobaczysz, jak twoje właściwości wyraźnie skierowane są przeciwko przyjaciołom. Nie ma w tobie nic, co mogłoby być w jakiś sposób z nimi zharmonizowane.

Jesteście zupełnie różni, odlegli od siebie, przeciwni sobie, nienawidzicie jeden drugiego. Właśnie tutaj pojawia się dla ciebie możliwość połączenia się między sobą. Niech tak będzie.

Pytanie: W jaki sposób człowiek może zweryfikować prawdziwość swoich poglądów na temat grupy, przyjaciół, nauczyciela i Kabały, jeśli robi to ze swojego nienaprawionego stanu?

Odpowiedź: To nie jest ważne. Przecież pracujesz z grupą, dlatego sprawdzaj się tylko w stosunku do swoich przyjaciół. Nie martw się, ta metoda została dopracowana. Ona pochodzi z samego celu stworzenia, z połączenia między nami. Ona nie może nie działać. Ogólnie rzecz biorąc na świecie nic nie działa, poza nią.

Z lekcji w języku rosyjskim, 18.11.2018