Artykuły z kategorii Praca duchowa w grupie

Wznieść się z zerowego poziomu

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jaki jest związek między nienawiścią a brakiem siły do ​​zjednoczenia? Czasami, gdy następuje silne odrzucenie i nie ma siły do przezwyciężenia, oddalasz się od grupy.

Odpowiedź: Gdy zaczynasz zajmować się połączeniem, to wraz z tym pojawiają się różnego rodzaju problemy. Ale one powstają specjalnie po to, abyście je przezwyciężyli i w ten sposób wznieśli się ponad nimi w waszej jedności. Przecież, jeśli nie będzie żadnych problemów, to połączenie również pozostanie na poziomie zerowym.

A jak można się zjednoczyć na poziomie pierwszym, drugim trzecim, czwartym? Tylko, jeśli siła rozdzielająca będzie was dezorientować, odpychać wzajemnie, rozdrażniać, skłócać. Dlatego, kiedy przychodzicie do dziesiątki zaczynacie uczyć się, jaka jest ta metoda zjednoczenia. Uczyć się jej na sobie!

Natychmiast staje się dla was jasne, że coś się z wami dzieje. Wasza natura odpycha was i zaczynacie się nienawidzić. I wtedy właśnie tworzy się miłość i nienawiść: z jednej strony – odkrywa się nienawiść, a z drugiej strony – pracujecie nad tym, aby nad tą nienawiścią stworzyć miłość.

Z lekcji w języku rosyjskim, 29.12.2019


Kobiety i zebrania przyjaciół

Pytanie: Czy kobiety powinny uczestniczyć w spotkaniach przyjaciół?

Odpowiedź: Pożądane jest, aby kobiety ogladały spotkania przyjaciół, uczestniczyły w nich swoją wrażliwością, ale w żadnym wypadku nie zbliżały się tak samo jak mężczyźni, dlatego że jest to dla nich niezwykle trudne. Przekonają się po prostu, że to nie dla nich. Tak więc dla kobiet istnieje zupełnie inna metoda.

Pytanie: To znaczy, że kobiety nie muszą spotykać się osobno i organizować takich spotkań?

Odpowiedź: Nie. Myślę, że jeszcze nie nadszedł czas.

Pytanie: Ale czy mogą organizować warsztaty, omawiać jakieś materiały z lekcji, aby zbliżyć się między sobą?

Odpowiedź: Właśnie odczuciowych, wewnętrznych zbliżeń nie radziłbym im. Kobiety mogą organizować osobno, wszelkiego rodzaju spotkania, wystepować, rozmawiać o wspólnej grupie, ale nie o dziesiątkach. W ten sposób będą iść do przodu. Więcej narazie nie jest im zupełnie potrzebne, zdecydowanie nie polecam. Pod tym względem, w żadnym wypadku nie naśladujcie mężczyzn.

Gdzie widziałyście grupy kobiet bilardzistek lub piłkarek? Niewiele z nich chciałoby się tym zajmować. To prawda, że w naszych czasach coś takiego stopniowo się przejawia, ale to mówi o pewnych zniekształceniach. Istnieje jednak męski charakter, męskie podejście do życia i kobiece.

Pytanie: To znaczy, że kobiety powinny tylko słuchać spotkań przyjaciół i troszczyć się o nas?

Odpowiedź: Tak. Ale właśnie dzięki temu jednoczą się w ogromną grupę wsparcia.

Komentarz: W ostatnim czasie kobiety organizują dla siebie całe kongresy, w których mają miejsce wszystkie elementy lekcji.

Odpowiedź: Wiem i z przyjemnością biorę w tym udział. Niemniej jednak wszystkie problemy, które powstają między nimi, są rozwiązywane przez grupę męską.

Komentarz: Interesujące jest to, że na początkowych etapach nie ma żadnego problemu, aby kobiety i mężczyźni studiowali razem w kampusach. Rozdzielenie następuje na bardziej zaawansowanych etapach.

Odpowiedź: Tam gdzie zaczyna się zbliżenie między przyjaciółmi, konieczne jest rozpoczęcie podziału na męską i żeńską grupę.

Komentarz: Nawiasem mówiąc, same kobiety zaczynają to odczuwać.

Odpowiedź: Tak, ponieważ widzą, że to nie jest ich sprawa.

Chodzi o to, że mężczyźni i kobiety są całkowicie różni w swoich specyficznych właściwościach duchowych. Ten fizyczny obraz, który widzimy w naszym świecie, o niczym nie świadczy. Im bardziej zaczynamy rozumieć wewnętrzną istotę człowieka, tym bardziej rozdziela się ona dla nas na męską i żeńską indywidualność.

Z programu TV „Podstawy Kabały”, 11.03.2019


W drodze do zjednoczenia

каббалист Михаэль Лайтман Komentarz: Porządek spotkania przyjaciół obejmuje następujące punkty:

– zbudować wielkość celu i ważność samych przyjaciół;

– przeprowadzić samoanalizę, na ile inwestuję w grupę;

– jeśli widzę, że nie mam siły i nie inwestuję wystarczająco dużo, to poprosić o tą siłę Stwórcę;

– być pewnym w tym, że otrzymałem już siłę od Stwórcy;

– mówić o ważności celu, inspirować pozostałych, a po spotkaniu przyjaciół czuć się w doskonałości.

Odpowiedź: Musimy zrozumieć, że droga kabalisty to droga uświadomienia sobie zła swojej natury. I właśnie nad swoją egoistyczną naturą on buduje relacje z grupą i ze Stwórcą. Dlatego dowolny krok naprzód jest odczuwany jako trudność, jak przezwyciężenie swojego egoizmu, odrzucenie od grupy, od siebie, od Stwórcy.

W rezultacie okazuje się, że tylko w wyniku bardzo długich prób on zaczyna odczuwać, być może nawet po latach, konieczność w grupie, w połączeniu, w poznaniu i odkryciu Stwórcy.

Wszystkie te stany wymagają od człowieka bardzo dużo cierpliwości, wysiłków, wytrwałości, poczucia wielkości celu. Tylko w tej mierze on może zrozumieć, że właśnie tak realizując metodę, on odnosi sukces.

Z programu TV „Podstawy Kabały”, 11.03.2019


Przejście do innego wymiaru

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czym jest centrum dziesiątki? Za każdym razem podchodzimy do tego pojęcia, a potem nam się gdzieś gubi. Czy to jest to, gdy łączymy się naszymi punktami w sercu i anulujemy się przed sobą?

Odpowiedź: Centrum dziesiątki – to ten punkt, w którym każdy z nas anuluje się w stosunku do innych przyjaciół. Kiedy dziesięć osób anuluje się przed sobą nawzajem, wówczas osiągamy to centrum. Przy tym następuje odkrycie szczególnej właściwości – duchowej. Odkrywa się wejście do Wyższego Świata.

W rzeczywistości jest to cud. Przejście do innego wymiaru znajduje się pomiędzy nami. Jeśli każdy z nas całkowicie anuluje się po to aby być razem, to punkt „razem” nagle stanie się przejściem do Wyższego Świata.

To musimy zrobić. Wtedy przed nami odkryje się wszystko.

Z lekcji w języku rosyjskim, 01.12.2019


Cel grupy kabalistycznej, cz.1

каббалист Михаэль ЛайтманKażdy ma własną ścieżkę do Stwórcy

Pytanie: W przeciągu całej historii, niektórzy kabaliści osiągnęli duchowe poznanie bez nauczyciela. Byli tacy, którzy poznawali Stwórcę bez pierwotnych źródeł, a także tacy, którzy zrobili to bez grupy. Czy to oznacza, że można osiągnąć cel bez tych warunków?

Odpowiedź: To zależy od tego, jaki jest cel, w jakich stanach, w jakim okresie czasu.

Komentarz: Celem tych, którzy studiują Kabałę jest odkrycie Stwórcy.

Odpowiedź: Nawet w tym jest duża różnica. Podobnie jak w naszym świecie możesz być człowiekiem wykształconym, ale na różnych poziomach i w różnych aspektach: pod względem szerokości, wysokości itd.

Rzecz w tym, że każda dusza jest inna, z innego miejsca, to znaczy z różnych części wspólnej duszy. Dlatego w przeciągu 20 pokoleń, od Adama do Abrahama istniały dusze, które nie potrzebowały Kabały, ponieważ posiadały naturalny wewnętrzny impuls do duchowego poznania.

Pytanie: Czy to tak jak dziś, są ludzie o szczególnej wrażliwości na naturę, dającej im możliwość leczyć ludzi?

Odpowiedź: Absolutna prawda. Oni sami nie wiedzą skąd się to u nich wzięło.

Są ludzie, którzy wręcz przeciwnie, osiągają to poprzez wiedzę, zrozumienie, przez nauczycieli, przez małe grupy ludzi. Każdy ma własną ścieżkę do Stwórcy i dlatego nic tu nie można powiedzieć.

Ciąg dalszy nastąpi …

Z programu TV „Podstawy Kabały”, 06.03.2019


W miarę połączenia z dziesiątką

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Stwórca znajduje się między nami. O co prosić Stwórcę: o swoją naprawę czy o naprawę całej dziesiątki, a może światowej grupy? Czy Stwórca słyszy mnie wszędzie czy tylko w dziesiątce?

Odpowiedź: Stwórca odczuwa stworzenie tylko w miarę podobieństwa do Niego.

Właściwość Stwórcy – obdarzanie. Właściwość człowieka – otrzymywanie. W takim stanie człowiek nie odczuwa Stwórcy. Widzimy to po sobie.

Jeśli w człowieku powstaje pragnienie odkrycia Stwórcy, wtedy może realizować to pragnienie, ale tylko wtedy, gdy stworzy do tego odpowiednie warunki: pozostaje w grupie i poważnie pracuje nad połączeniem z przyjaciółmi.

Jeśli zjednoczy się z przyjaciółmi w grupie, to zacznie odczuwać Stwórcę poprzez dziesiatkę. Właśnie w miarę połączenia z dziesiątką człowiek odczuwa połączenie ze Stwórcą. W inny sposób nie.

Z lekcji w języku rosyjskim, 01.12.2019


Realizujcie się tam, gdzie się znajdujecie

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Zajmuję sie Kabałą i mam grupę, z którą mogę dzielić wspólny cel. Ale czuję, że nikt mnie w niej nie rozumie, że nie są dla mnie wystarczająco mocni. Co zrobić?

Odpowiedź: Mimo wszystko należy być w grupie. Lepiej być w słabej grupie niż samemu.

Pytanie: Ale czy sama wolność może pomóc mi wybrać inne środowisko, czy nie? Czy to zależy ode mnie?

Odpowiedź: Nie. Jeden człowiek nie może nic zrobić. Mimo wszystko musi wybrać środowisko. Jeśli uważasz, że to środowisko jest dla ciebie słabe, to przejdź do innego.

Ale myślę, że jest to nieprawidłowy wybór. Realizuj się tym środowisku, w którym się znajdujesz. Zobaczysz: to, co zostało ci dane jest prawdą.

Z lekcji w języku rosyjskim, 17.11.2019


Podnieść nastrój przyjaciołom

каббалист Михаэль Лайтман Ważne jest, aby podnosić nastrój przyjaciołom, nawet sztucznie. (Baal HaSulam, „Pokój na świecie”)

Nie ma znaczenia, w jaki sposób podnoszę nastrój przyjaciela, najważniejsze jest to, aby on stale czuł optymizm, pobudzenie i czuł, że rozumie i wie, co przed nim się znajduje, jak wyraźnie jest skierowany na cel. Nie ma znaczenia, w jaki sposób to w nim przebudzam. Nazywa się to „wyciągać przyjaciela z więzienia”.

Komentarz: Pana nauczyciel Rabasz pisze również, że w grupie konieczne jest dbać o ogólną atmosferę ważności celu a nie okazywać jakieś uczucia każdemu z członków grupy. Przecież, jeśli grupa jest duża, to nawet nie jest to możliwe.

Odpowiedź: Najważniejszy jest wspólny stan dziesiątki.

Z programu TV „Podstawy Kabały”, 04.02.2019


Najważniejszy jest przykład

каббалист Михаэль Лайтман Jeśli przyjaciel ma jasną opinię i on jej nie wyraża, uważa się to za kradzież. (Baal Ha Sulam „Pokój na świecie”)

W grupie gdzie wspieramy się nawzajem i pragniemy osiągnąć wspólne połączenie, w którym moglibyśmy poczuć Stwórcę, nie powinniśmy ukrywać swoich intencji, swoich uczuć. Przeciwnie, powinniśmy pokazywać przykład.

Najlepszym środkiem na zrobienie wrażenia na przyjaciołach, tzn. podniesienia w nich ważności celu, jest osobisty przykład.

Rozmowy i myśli również są ważne, ale najważniejszy – jest przykład.

Z programu TV „Podstawy Kabały”, 04.02.2019


Odkryć pierwotną przyczynę

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jeśli na kongresie wszystko wydaje się dobre, wszyscy włączają się w siebie nawzajem, a potem nagle wyrzuca cię, nie możesz widzieć ani słyszeć przyjaciół. Należy wszystko rzucić i odejść, albo w tym momencie pomóc im włączyć się?

Odpowiedź: A kto dał ci ten stan? – Stwórca. Więc zwróć się do Niego. Jeśli czujesz, że nie możesz dłużej usiedzieć na miejscu, nie możesz przenieść się jeszcze przez jedną sekundę, bo cię po prostu wyrzuca stąd, wtedy natychmiast zwracaj się do Stwórcy. Przecież On daje ci to w określonym celu.

Cały problem polega na tym, że nie postąpiliśmy nieświadomie, bez odniesienia do pierwotnej przyczyny.

Pierwotną przyczyną jest Stwórca. Dlatego wszystkie twoje życiowe odczucia powinieneś łączyć z Nim: On w ciebie to wkłada, On w tobie to ożywia. Powinieneś natychmiast zwrócić się do Niego: „Dlaczego? Po co?”

Jak tylko uświadomisz sobie, że to pochodzi od Niego, twój stosunek do tego co czujesz, zmieni się natychmiast. Zaczynasz już rozumieć, że to ma sens i daje się tobie specjalnie, abyś skoncentrował się na Stwórcę, bo inaczej nie przebijesz się.

Stwórca daje ci lęki, niepokoje, niechęci, tzn. potrząsa tobą. A wtedy nie pozostaje ci żadne inne wyjście, jak tylko zwrócić się do Niego, nawet jeśli nie chcesz. Sam nie rozumiesz o co chodzi ale nagle zaczynasz przypominać sobie: „To jest od Niego, to jest On”.

Należy przyzwyczaić się i koncentrować wszystkie nasze uczucia na Niego, aby w każdej myśli, dużej czy małej, niepokojącej lub nie, cały czas czuć i rozumieć, że to wszystko pochodzi od Niego. On wzbudza to we mnie – On, On, On. W ten sposób zacznę Go odczuwać, zacznę kontaktować się z Nim. Zrozumiem co On robi, dlaczego i po co. To jest właśnie początek metody odkrycia Stwórcy.

Z lekcji w języku rosyjskim, 11.02.2019