Artykuły z kategorii Nauka kabały

Kiedy wszystko ulatuje z pamięci…

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Gdy czytam książki o Kabale, to przeżywam wiele doświadczeń i doznań. Ale po przeczytaniu wszystko ulatuje z głowy. Co z tym zrobić?

Odpowiedź: To bardzo dobrze! Czytając, przeżywasz to wszystko, przechodząc w swoich stanach. Nie martw się, że one znikają. Najważniejsze jest to, abyś je przeszedł, żeby one przepracowały się w tobie na tyle na ile powinny się przepracować.

Nie martw się tym, że zapomniałeś, co przeczytałeś, nie powinieneś niczego zatrzymywać: w pamięci, w uczuciach, w sercu, ani w swoim umyśle. Niczego nie trzymać! Niech wszystko płynie. Następny stan zawsze będzie w czymś zdecydowanie wyższym, lepszym niż poprzedni. Zrób dla niego miejsce!

Z lekcji w języku rosyjskim, 10.03.2019


Czy istnieje koniec nauki w Kabale?

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Czy istnieje zakończenie nauki Kabały?

Odpowiedź: Nie. Koniec nauki – w nieskończoności. Nawet po opuszczeniu tego świata kontynuujemy poznanie w Wyższym Świecie, już poza naszymi ciałami. Nie martw się, wszystko jeszcze przed nami.

Pytanie: Jaki jest ostateczny stan człowieka?

Odpowiedź: Ostateczny stan – jest to całkowite połączenie ze wszystkimi stworzeniami i ze Stwórcą w jednym jedynym sojuszu, we wspólnym pragnieniu.

Z lekcji w języku rosyjskim, 10.03.2019


Czy można czytać oryginalne źródła bez komentarzy?

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Czy można czytać oryginalne źródła bez komentarzy Baal HaSulama?

Odpowiedź: Oczywiście, że możesz czytać. Ale nic z nich nie zrozumiesz. Osobiście dawno tego zaniechałem.

Każdy okres historyczny ma własny sposób przedstawiania Wyższego Świata, ponieważ w różnych pokoleniach, w różnych okresach różne dusze zstępują do naszego świata. Dlatego nie możemy zrozumiale studiować, wchłaniać, absorbować dzieł dusz, które zstąpiły 2000 – 3000 lat temu. To nie jest ta warstwa dusz mogąca być dla nas nauczycielem.

A kabalistów, począwszy od Ari (XV-XVI wiek) i później, możemy zrozumieć, poczuć, w jakiś sposób współdziałać z ich dziełami.

W zasadzie, uważam, że po Baal HaSulamie i Rabaszu nie będą potrzebni nowi kabaliści. Jesteśmy potrzebni tylko po to, by przybliżyć człowieka do Kabały, aby zrobił z nami kilka pierwszych kroczków, a następnie wejdzie w ich dzieła.

Z lekcji w języku rosyjskim, 03.10.2019


Oddziaływanie kabalistycznych tekstów na człowieka

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Jaki jest cel studiowania nauki Kabały?

Odpowiedź: Baal HaSulam podaje czysto kabalistyczną definicję celu nauki Kabały: odkrycie człowiekowi Stwórcy w naszym świecie.

Cel każdej lekcji zależy od studiowanego materiału. Sam materiał nastraja człowieka, by zbliżyć się do odkrycia Stwórcy, skierować się ku osiągnięciu celu. Tak jak przed rozpoczęciem gry nastraja się instrument muzyczny, tak samo człowiek musi nastroić się na poznanie Stwórcy.

Pytanie: Czy to bardziej zależy od samego człowieka, czy od tego o czym jest napisane w tej czy innej książce? Czy istnieje w książkach kabalistycznych jakaś cudowna moc?

Odpowiedź: Istnieje cudowna moc, ale nie w samych książkach, między stronami lub między literami, a w oddziaływaniu tekstu na człowieka.

Chodzi o to, że kabaliści którzy napisali książki, wyrażali przy tym swoje wewnętrzne osiągnięcia. Mamy na myśli ludzi, którzy znajdowali się w odczuciu Wyższego świata. Wszystko co wyrażali na papierze, związane jest z ich wewnętrznymi osiągnięciami duchowymi.

Dlatego też, gdy czytamy ich teksty, to czy tego chcemy czy nie, to i tak wpływają na nas. Dokładniej możnaby powiedzieć to, że schodzi na nas wpływ światła które stopniowo nas zmienia.

Komentarz: Ale gdy na przykład czytam jakąś dramatyczną historię, to ona również wpływa na mnie. Mogę płakać lub śmiać się.

Odpowiedź: Tak. Ale ona wpływa na ciebie czysto psychologicznie. A w Kabale możesz czytać, nic nie rozumiejac, a ten tekst pomimo wszystko na ciebie wpływa i zaczynasz stopniowo odczuwać, że coś się w tobie dzieje.

Czujesz, że w tym tekście i w tobie istnieją jakieś wewnętrzne siły, wewnętrzne „podwodne prądy”, które gdzieś cię przyciągają, nastrajają w specjalny sposób twoje myśli i uczucia. Nagle stajesz się trochę inny, jakby bardziej wszechstronny, bardziej celowy. Właśnie w ten sposób manifestuje się oddziaływanie źródeł kabalistycznych na człowieka.

Z programu TV „Podstawy Kabały”, 20.11.2018


Połączyć się sercami

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy kiedy studiujemy księgę „Wprowadzenie do nauki Kabały”, należy być pod wrażeniem tego materiału, czy też wystarczy aby sucho z nim pracować?

Odpowiedź: Powinieneś być pod wrażeniem i próbować realizować to w uczuciach. Poczuć!

Przecież tutaj chodzi o połączenie między sobą i połączenie ze Stwórcą. Ale jak się połączyć, czym?

Połączyć się można tylko sercami. A serce – to uczucie. Przy tym głowa, rozum są potrzebne, ale tylko po to, aby wiedzieć, jak lepiej osiągnąć zjednoczenie. Są używane jako narzędzia pomocnicze.

Z lekcji w języku rosyjskim, 04.04.2019


Od czego zależy pragnienie studiowania Kabały?

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Od czego zależy pragnienie studiowania nauki Kabały?

Odpowiedź: Dążenie do Stwórcy zależy od reszimo (duchowy informacyjny zapis), który odkrywa się w człowieku. To nie są tylko pytania o sens życia i o jego bezwartościowość, ponieważ odpowiedzi mogą być tylko czysto ziemskie.

W człowieku pojawia się naglące pytanie o istocie istnienia powyżej tego, aby się napełnić. Nie obchodzi mnie, jak będę żył, w jaki sposób będę się napełniał, co będę miał i jak zakończę swoje życie. Dla mnie ważne jest to, aby zrozumieć wewnętrzny sens! Skąd ono pochodzi, dlaczego jest mi dane? Co to jest za fenomen – życie? Co to życie sobą przedstawia?

Kiedy w człowieku pojawiają się te pytania, wtedy powinien naprawdę koniecznie odkryć zamysł stworzenia. To jest sam Stwórca – nie jest jasne, co to jest? Ale jeśli zamysł, myśl, z której wszystko zostało stworzone: „Dlaczego? Po co? Do czego? Jak? Przez kogo?” – ciągnie człowieka, wtedy zaczyna studiować Kabałę i pozostaje w niej.

A jeśli człowieka przypadkowo przyciągnęło do Kabały innymi pytaniami, mniej ukierunkowanymi na wewnętrzny sens życia, to wtedy odchodzi. Dlatego powiedziano, że „tysiąc wchodzi do ciemnego pokoju i tylko jeden pozostaje, idzie dalej w kierunku światła‘‘.

Z lekcji w języku rosyjskim, 04.04.2019


Żeby osiągnąć Wyższy świat

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Jeżeli jest to prawdą że należy „tylko prosić’’ Stwórcę poprzez grupę i niby jest to łatwe, to dlaczego tak długo dochodzimy do tego, przecież ludzie zajmują się tym od dziesiątek lat?

Odpowiedź: Dlatego żeby naprawdę poznać Wyższy świat, odkryć Stwórcę, potrzebne są lata. Musimy w pełni rozwinąć naszą materialną naturę, w której znajdujemy się, aby nad nią zbudować odwrotną jej altruistyczną naturę. W takiej symbiozie między nimi zacząć odczuwać Wyższy świat. Trwa to zazwyczaj kilka lat. A kto nie chce, nikogo nie zatrzymujemy.

W rzeczywistości macie możliwość odkryć naturę wszechświata: w pełni zobaczyć nasz świat (jak on istnieje, zgodnie z jakimi prawami działa). Oraz Wyższy świat (jak jest zbudowany i jak zarządza naszym światem).

To nie jest prosta nauka. Możecie zobaczyć zgodnie z kabalistycznymi książkami, że nie jest to krętactwo, a bardzo poważne rzeczy. Dlatego wielu ludzi przychodzi a potem odchodzi. Pozostają jednostki, chociaż w naszych czasach, tych którzy chcą opanować tą metodę jest o wiele więcej, niż było to wcześniej.

Z lekcji w języku rosyjskim, 11.11.2018


Świat musi się śpieszyć

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Jak podczas czytania księgi „Wprowadzenie do nauki Kabały” (Ptichy) lub „Nauki Dziesięciu Sfirot” (TES), Rabasz uczył Pana, czuć i odczuwać materiał struktury Wyższych światów?

Odpowiedź: Nie robił tego w taki sposób. Po prostu cierpliwie mnie nauczał, dopóki nie zacząłem „czegoś‘‘ odczuwać. W żaden inny sposób! Rabasz nie popychał mnie do przodu.

Ale ja was popycham, bo mam ku temu powód. Świat rozwija się niebezpiecznie szybko i zmusza nas do dostosowania się do tych nieprawidłowych, zniekształconych form, które on przyjmuje. Gdyby nie to, nie śpieszyłbym się tak.

Macie rację, że trochę gonimy z materiałem i nie wszystko rozumiecie, czego się wymaga. Ale to przezwyciężycie. Dlatego że na świecie obecnie zrobiło się groźnie a to oznacza, że możecie to zrobić.

Z lekcji w języku rosyjskim, 04.04.2019


Nauczyć się dostrzegać informacje

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Gdy na przykład człowiek studiuje jakąś dziedzinę wiedzy, to na początku poznaje ogólny obraz, następnie przeprowadza analizę różnych szczegółów, a potem już łączy tę wiedzę w ogólną całość. Czy tak jest w Kabale? Czy może nie ma znaczenia co się studiuje i jak to przebiega?

Odpowiedź: Kabałę studiuje się zgodnie z systemem który zostawili nam nasi nauczyciele kabaliści, napisali i zostawili dla nas podstawowe źródła. Ludzie którzy przychodzą uczyć się Kabały, powinni przyswoić sobie wiedzę z zakresu np. księgi „Wprowadzenie do nauki Kabały“ to znaczy strukturę systemu wszechświata i jedocześnie studiować sposób jego poznania. To w jaki sposób wszechświat funkcjonuje.

Z kolei ta część studiów składa się również z dwóch części. Pierwsza część dotyczy artykułów o człowieku, wolnej woli, o społeczeństwie ludzkim oraz rozwoju ludzkości. Druga część dotyczy odczuć oraz osobistego poznania człowieka.

Ale dwa główne nurty to fizyka i odczucia, które to z kolei składają się z podczęści.

Studiowanie Kabały według wskazówek samych kabalistów, polega nie tyle na gromadzeniu wiedzy, co na wręcz przeciwnym postępowaniu. Przez wiele pokoleń prawdziwi kabaliści nie tylko nie próbowali czegoś zapamiętać, ale starali się to zapomnieć. Tak aby każdego dnia w nowy sposób przyswajać sobie wiedzę, postrzegać ją na nowo, poczuć ją w nowych uczuciach i myślach.

Dlatego nikt nie powinien dążyć do tego, aby ta wiedza i uczucia pozostawały w nim. Bo będą tylko blokowały i ograniczały człowieka. Prawdziwi kabaliści próbowali zapomnieć wszystko i nawet modlili się o to.

Komentarz: Ale z drugiej strony Kabała ma też podejście naukowe. Baal HaSulam nauczał, że konieczne jest też wyuczenie się na pamięć wszystkich definicji kabalistycznych.

Odpowiedź: Każdego dnia od nowa uczyć się, potem ponownie rozumieć na różne sposoby. Wszystko to tylko po to, by nie gromadzić w sobie informacji, a poznawać je. Musimy przygotować się do postrzegania w naszych odczuciach „wyższej wiedzy‘‘.

Pytanie: Czy to oznacza że uczeń postrzega siebie jak laboratorium, jako obiekt badań?

Odpowiedź: Tak. Dokładnie tak jak sensor, który powinien poczuć duchową przestrzeń i Stwórcę. Człowiek bada jak bardzo się do tego zbliża, jak zmienia się, czy się do tego nadaje by odkryć to poznanie.

Z programu TV „Podstawy Kabały”, 20.11.2018


Dlaczego Kabały nie należy studiować samemu?

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: W procesie studiowania Kabały konieczne są trzy czynniki: nauczyciel, książki kabalistyczne i kolektyw ludzi podobnie myślących. Oznacza to, że musi istnieć grupa. Wychodzi, że niemożliwe jest studiowanie Kabały samemu?

Odpowiedź: To jest bardzo trudne. Co więcej, nie jest to wystarczające do osiągnięcia celu, dlatego że musisz rozwinąć w sobie właściwość, która wychodzi poza ramy twojego egoizmu. A można to zrobić tylko ćwicząc w grupie.

W procesie ćwiczenia na waszych wzajemnych odczuciach, na odkryciu sił, związków, relacji, rozwijasz w sobie właściwość obdarzania, aż do właściwości miłości do innych. Tak stopniowo przybliżasz się do Stwórcy, zaczynasz odczuwać Go na miarę podobieństwa twoich właściwości do Jego właściwości. A Jego właściwość – to obdarzanie i napełnienie.

Pytanie: Oznacza to, że jeśli nie ma interakcji z innymi ludźmi, niemożliwe jest ujawnienie egoizmu w sobie? Ale każdy człowiek znajduje się przecież w kręgu swojej rodziny, w pracy …

Odpowiedź: To nie wystarczy. Tutaj muszą być ludzie, którzy razem z tobą  idą do tego samego celu, abyście pomagali sobie nawzajem.

Grupa uczniów – to ludzie, którzy rozumieją, dlaczego są razem i wypracowują między sobą specjalny system wzajemnego oddziaływania, który ostatecznie przejawia się w nich jak Stwórca.

A potem będziemy zabowiązani przenieść to na całą ludzkość.

Z programu TV „Podstawy Kabały”, 20.11.2018