Artykuły z kategorii Język kabały

Hebrajski – kod wielowarstwowy

каббалист Михаэль ЛайтманHebrajski jest językiem światów duchowych, duchowych sił, które zarządzają naszym światem.

Hebrajski to wielowarstwowy kod. Może przedstawiać określone siły i ich zgodności, może być przedstawieniem intonacji w języku, a może być zmysłowym kodem, zmysłowym zapisem.

Ponadto w języku hebrajskim istnieje TaNTA: taamim (smaki), nekudot (samogłoski), tagin (korony), otijot (litery) i każdy z tych składników jest jak wrota, drzwi do ogromnego świata.

Wyobraźmy sobie, że kiedy wchodzimy w świat dźwięków przez „taamim”, to odkrywa się on w pięciu częściach sfery ust, w pięciu częściach płuc – są to zębowe, podniebienne, krtaniowe, wargowe i językowe litery.

I wszystko to musi zostać zapisane.

To znaczy w zasadzie, jeśli nie wiesz, czym jest „człowiek”, i dostajesz prawidłowy literowy opis, to według niego możesz zlepić tego człowieka z atomów.

Pytanie: Załóżmy, że muzyk patrząc na zapis nut, śpiewa wewnętrznie to ta muzyka brzmi w nim. A co brzmi w człowieku, który wewnętrznie patrzy na hebrajskie litery, na słowa?

Odpowiedź: Brzmi Boskie objawienie. Jeśli człowiek może odtworzyć wewnątrz siebie to, co widzi nawet w zapisie tekstowym, ale przez każdy symbol przenika do wnętrza, to ujawnia się mu nowa rzeczywistość, przy czym w każdej perspektywie w nowy sposób. Widzi kombinację światów.

Pytanie: Dlaczego nazywa Pan hebrajski uniwersalnym jezykiem, a nie żydowskim?

Odpowiedź: Ponieważ chodzi o siły, które wpływają na nasz świat, organizują go. Ich wzajemne połączenie musi zostać w jakiś sposób przedstawione, odtworzone, przekazane. Dlatego właśnie istnieje wielowarstwowy zapis: poziome i pionowe linie, punkty, połączenia.

Jest to podobne do tego, jak naucza się dzieci. Ale w rzeczywistości wewnętrznie wszystko jest znacznie bardziej złożone. Na przykład, co oznacza punkt, sam w sobie? Jest to przejaw właściwości otrzymywania w ogromnym świetle Stwórcy – właściwości obdarzania.

Pozioma linia od lewej do prawej lub od prawej do lewej, symbolizuje światło Chasadim, pionowa linia od góry do dołu lub od dołu do góry – światło Chochma. Każda litera reprezentuje określony świat.

Z lekcji w języku rosyjskim, 06.01.2019


Książka, to środek duchowego wzniesienia

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy książka ma duchowy korzeń? Mówią, że jedyną rzeczą łączącą świat duchowy i materialny jest książka.

Odpowiedź: Dlatego, że napisał ją człowiek, który był w poznaniu Wyższego świata. Przedstawił w niej wszystko słowami naszego świata. I jeśli chcesz osiągnąć Wyższy świat, możesz wziąć tę książkę, studiować ją, czytać, prawidłowo wypełniać jej specjalne instrukcje, i wtedy ona stanie się dla Ciebie środkiem duchowego wzniesienia. Środkiem! Ale w samej książce nie ma nic.

W naszym świecie nie ma nic świętego. Nie ma ani złego, ani dobrego. Wszystko zależy od tego, jak to jest używane przez człowieka.

Z lekcji w języku rosyjskim, 09.07.2017


Duchowy język niepodlegający czasowi

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Artykuły „Szamati” są zapisane pod względem emanacji w obrazach tamtego pokolenia. Czy istnieją plany, aby dostosować artykuły i książki do obecnego pokolenia?

Odpowiedź: Szczerze mówiąc, nie bardzo rozumiem, jaka jest różnica. Człowiek nie zmienił się od tamtego czasu. Jeśli przytaczamy przykłady z tamtych czasów, to one mimo wszystko są zrozumiałe dla współczesnych ludzi. Przecież rodzice, dzieci, jedzenie, cierpienia, dobro – wszystko to są ogólnie przyjęte pojęcia.

Mniej niż sto lat przeszło od dnia napisania książki „Szamati”. Dla Kabały nie jest to żaden okres. Korzystamy z książek o Kabale nawet z przed czterystu lat. I to jest niesamowite!

Wyobraźcie sobie, że nagle spotkaliście się z człowiekiem, który żył tysiąc lat temu w Europie. Nie znaleźlibyście z nim ani wspólnego języka, ani wspólnych inspiracji, anizrozumienia. Ale, jeśli spotkalibyście człowieka, który w swoim czasie zajmował się Kabałą, nawet cztery tysiące lat temu, to świetnie znaleźlibyście z nim wspólny język i wspólne interesy.

Ile można by go spytać, i czego się nauczyć?! Przecież, aż do upadku pokoleń ludzie byli o wiele bliżej do duchowego i czuli je o wiele wyraźniej. I nasz język byłby absolutnie taki sam.

Pytanie: Dlaczego wszystkie języki zmieniają się, a hebrajski – nie?

Odpowiedź: Dlatego, że hebrajski ma niezmienny duchowy korzeń.

Hebrajski, jak teraz udowadniają naukowcy, jest poprzednikiem nawet egipskich hieroglifów. Jest to w zasadzie ten język, w którym mówił Adam sześć tysięcy lat temu. A w ogóle uważa się, że ma kilka tysięcy lat więcej. Jest to ten język, który pochodzi z duchowych korzeni, dlatego jego pisownia i brzmienie nie przekształca się, przecież duchowe korzenie są niezmienne.

W ten sposób bylibyśmy w stanie swobodnie rozmawiać z naszymi duchowymi przodkami, rozumieć ich i komunikować się duchowo, co właśnie robimy. Podnosząc się po duchowych stopniach, praktycznie podnosimy się do nich i zaczynamy komunikować się z nimi, ale już nie na materialnym, a na duchowym poziomie. I oni odkrywają się nam, jak absolutnie wyraźne składniki wspólnej duszy.

Z lekcji w języku rosyjskim, 27.11.2016


Cztery języki i czteroliterowe imię Stwórcy

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy cztery języki odpowiadają stopniom imienia HaWaJaH?

Odpowiedź: Oczywiście. Czteroliterowe imię Stwórcy, „Jud-Hej-Waw-Hej” lub HaWaJaH obejmuje w sobie absolutnie wszystkie elementy świata – i duchowego, i naszego.

W związku z tym, cztery litery imienia Stwórcy charakteryzują cztery etapy rozwoju materii pod wpływem wyższego światła i odpowiadają czterem głównym językom.

Z lekcji w języku rosyjskim, 24.07.2016


Dwie siły wszechświata

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jeśli wziąć dowolną literę alfabetu hebrajskiego, to elementy, z których ona się składa – są to punkt i dwie linie. Nie istnieją żadne inne formy?

Odpowiedź: Punkt, pionowe i poziome linie tworzą różnego rodzaju kombinacje dwóch sił, które tworzą wszystko, co możemy zobaczyć, czuć, dostrzec, poczuć – wszystko, co istnieje nie tylko w naszym świecie, ale także we wszystkich światach.

Pytanie: Adam Riszon odczuwał poziomą siłę jak siłę obdarzania, a pionową jak siłę otrzymywania – czy, to znaczy, że on czuł w sobie te dwie siły?

Odpowiedź: Oczywiście, i dlatego on je odkrył.

W świecie nie ma nic oprócz tych dwóch sił. Powiedzmy, plus-minus, elektron-pozytron. A cała reszta – to ich pochodne.

Z lekcji w języku rosyjskim, 05.03.2017


Dźwięki liter

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Litery posiadają geometryczną i dźwiękową interpretację. Co jest ich dźwiękową istotą?

Odpowiedź: Zgodnie z pięcioma częściami duchowego kli (naczynia) – Keter, Hochma, Bina, Zeir Anpin i Malchut – odróżnia się pięć grup dźwięków: gardłowy, podniebienny, policzkowy, językowy i wargowy.

2016-07-17_rav_program_lc_mak-webinar_03 norbert

W ten sposób możliwe jest nie tylko zapisywanie litery, ale także jej wyrażanie. To samo odnosi się do nut, dźwięków muzycznych, kolorów tęczy – do wszystkiego, co istnieje, przecież to wszystko ma swój korzeń w pięciu częściach duchowego kli.

Wszystko, co jest w naszym świecie i z czym człowiek pracuje zawarte jest w tym systemie, tak samo jak nasze pięć organów zmysłów: wzrok, słuch, węch, dotyk, smak.

Z lekcji w języku rosyjskim, 17.07.2016


Działają siły a nie dźwięki

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Język światła, Tory, przenika przez wszystkie światy. A, czy język ludzi w tym świecie tworzy tylko wibracje?

Odpowiedź: Oczywiście. Możesz krzyczeć, kląć, śpiewać piękne piosenki, modlić się – robić, co chcesz. To nie ma znaczenia. Na Stwórcę nic nie działa.

Możecie zostać usłyszani tylko wtedy, gdy wasze pragnienia będą bezinteresownie skierowane przez waszych przyjaciół na dobro ,według „duchowej broni”, bezpośrednio do Stwórcy.

Jest to język zmysłowy – język przyjaźni, połączenia, miłości i jedności. Nawet nie trzeba go ubierać w słowa i wymawiać, on i tak działa. Przecież działają siły, a nie fale dźwiękowe.

Z lekcji w języku rosyjskim, 24.07.2016


W jakim języku mówili Babilończycy?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W jakim języku mówili ludzie w Babilonie i na czym oni pisali?

Odpowiedź: Babilończycy mówili w języku aramejskim. Tego języka używamy w Kabale jednocześnie z hebrajskim. W języku hebrajskim mówili tylko ci, którzy osiągnęli Wyższy świat, dlatego że hebrajski – jest to język światła, a aramejski – język naczynia, tj. pragnień, które odkrywają światło.

Oba języki są absolutnie identyczne, a jednocześnie całkowicie do siebie odwrotne. Na przykład „światło” w języku hebrajskim to „or”, a „noc” w języku aramejskim – „orta”. Oznacza to, że w obu językach używa się tego samego słowa, ale z przeciwnym znaczeniem.

Pytanie: W jakim języku mówił Terach, ojciec Abrahama?

Odpowiedź: Terach mówił po aramejsku, a Abraham przeszedł na hebrajski. Oni znali oba języki.

Jak potwierdzają współczesne publikacje, z tych dwóch starożytnych języków, które uzupełniają się wzajemnie, powstało światowe piśmiennictwo. Przecież oba języki są zbudowane na zbieżności dwóch sił natury: obdarzania i otrzymywania, plus i minus. Właśnie stamtąd pochodzą poziome i pionowe elementy liter, które są podstawą każdego pisanego języka.

Z lekcji w języku rosyjskim, 22.01.2017


Litery – modele zarządzania naszym światem

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Skąd pochodzi alfabet?

Odpowiedź: Alfabet (heb. Alef-Bet) przyszedł do nas jeszcze od Adama Riszon – pierwszego człowieka, który upodobnił się do Stwórcy.

Adam, jako pierwszy ujawnił wyższy świat i odkrył w naszym świecie jego skutki. Wszystko, co znajduje się w świecie duchowym – to korzenie, a wszystko, co istnieje w naszym świecie – to skutki, pochodzące ze świata duchowego.

Oba światy są absolutnie identyczne, tylko wyższy świat – to świat sił, a nasz świat – świat materii. Nawet wszystkie istniejące na Ziemi siły (elektryczne, magnetyczne, atomowe, etc.) są uważane za świat materii.

Odkrywając korzenie naszego świata, to znaczy wyższego świata, Adam zobaczył, jak od nich schodzą siły, które zarządzają naszym światem zgodnie z pewnymi prawami. On zrozumiał sens wyższego zarządzania, jego realizacje i przedstawił te prawa na piśmie i opisał budowę, kształt i konstrukcję liter.

Wszystko pochodzi z jednego czarnego punktu – pragnienia. Z tego punktu idzie rozprzestrzenianie z góry w dół, to jest z Wyższego świata w nasz świat rozprzestrzenia się światło Hochma – światło życia, siła mądrości (na rysunku pionowa linia). Jednocześnie z tym może rozprzestrzeniać się i horyzontalna siła – światło Hasadim, światło miłosierdzia.

rys-1-n-2

A zatem zarządzanie naszym światem składa się z trzech elementów – punktu i dwóch linii: poziomej i pionowej. Poprzez kombinację tych dwóch przeciwstawnych sił praktycznie zarządzane jest wszystko, jak plus-minus i tak dalej. Adam poczuł te siły w świecie duchowym i zaczął je badać.

Ponieważ wyższy świat składa się z części zwanych Keter, Hochma, Bina, Zeir Anpin i Malchut, Adam zaczął badać, w jaki sposób wyższy świat wpływa na nasz świat. Odkrył, że świat duchowy dzieli się na dwie części. Wyższa część lub Galgalta we Einaim (właściwości obdarzania) – to decyzja, a niższa część lub AHAP (otrzymujące właściwości) – zarządzanie.

rys-2-n-2

Na podstawie swoich badań Adam opisał strukturę liter. Dziewięć pierwszych liter znajduje się w tylnej części Biny, dziewięć – w Zeir Anpinie, cztery – w Malchut. Wszystkiego dwadzieścia dwie litery – dwadzieścia dwa standardowe modele zarządzania. Oprócz tego istnieje jeszcze pięć końcowych liter (mancepach). Łącznie dwadzieścia siedem liter.

Wyższe światło przechodzi przez dowolną literę, powiedzmy literę „dalet”, jak przez szablon i schodzi w dół już w formie tej litery.

Ono przebywa nad nią jak proste, amorficzne, jednorodne jedyne światło, w którym nie ma nic szczególnego. Ale przechodząc przez szablon, wpływa na nasz świat w określony sposób, ponieważ interakcja poziomej (Hasadim) i pionowej linii (Hochma) litery „dalet” jest bardzo specyficzna.

Ona ma szczególny ogonek i punkt, gdzie obie linie jakby łączą się i tworzą między sobą oś, wokół której obraca się litera. W ogóle w literach jest bardzo dużo różnego rodzaju wewnętrznych właściwości.

Każda litera – jest to kli (naczynie), reprezentujące połączenie dwóch sił Hasadim i Hochma, których wektor ciągle się zmienia.

Litera – to konkretny stempel, w którym działa wyższa siła. Ona przechodzi przez szablon i w określony sposób przebija w nasz świat swój wpływ. A słowo – jest to zestaw liter, jak polecenie komputerowe.

Pytanie: Dlaczego na rysunku zaznaczone są dwie linie, jeśli zarządzanie przechodzi przez trzy linie? Jak w literach odzwierciedla się trzecia linia?

Odpowiedź: Rzecz w tym, że trzecia linia przebiega z dołu do góry od stworzenia. A na rysunku przedstawiono zarządzanie z góry w dół – od Stwórcy.

W literach nie ma żadnego wyrażenia przez człowieka samego siebie, a tylko to, w jakim stopniu pozwalamy tym literom pisać na naszym pragnieniu.

Pytanie: Dlaczego mówi się, że Tora została napisana jednym słowem?

Odpowiedź: Dlatego że Tora nie dzieli się na słowa, ona jest napisana nierozerwalnym tekstem. Jej nie ma, na co rozbijać, jest to jedno proste polecenie, które idzie od początku stworzenia: „Na początku stworzył Bóg …”, – i do ostatniego słowa „Izrael”.

Z lekcji w języku rosyjskim, 17.07.2016


Świat stworzony przez błogosławieństwo

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dlaczego świat został stworzony poprzez drugą literę – Bet, a nie pierwszą – Alef?

Odpowiedź: Litera Alef pojawiła się znacznie później – w świecie Acylut. Najpierw w wyższym
świecie pojawiła się litera Jud, a w ogóle nasz świat został stworzony poprzez literę Bet – „Bereszit“ („Na początku“), dlatego że ta litera wskazuje właśnie na początek.

W przedmowie do Księgi Zohar, w artykule „Litery rabina Amnona Saby” opowiada się o wszystkich literach alfabetu hebrajskiego.

Pytanie: W tym artykule mówi się, że każda litera przychodziła do Stwórcy i prosiła, aby to nią rozpocząć stworzenie świata: „Ode mnie zacznij“. W każdej literze znajdował On jakąś wadę. Co to znaczy – przyszła litera i powiedziała: „Zacznij ode mnie”?

Odpowiedź: Oznacza to, że Stwórca wykrywał stosunek każdej litery do Swojego światła – czy może ona być początkiem Jego programu rozwoju stworzenia. I okazało się, że tylko litera Bet jest w stanie stworzyć świat, dlatego że od niej rozpoczyna się słowo „bracha” – „błogosławieństwo”.

W literze Bet istnieje związek między samą literą, która jest już kli (naczyniem, stworzeniem), i Stwórcą. Takiego wewnętrznego związku nie ma w żadnej innej literze. A bez błogosławieństwa, bez tej wewnętrznej właściwości, która jest w literze Bet, inne litery byłyby odcięte od światła i nie mogłyby przewodzić Jego energii, Jego siły.

Z lekcji w języku rosyjskim, 17.07.2016